Voucher Biënnale van Venetië

Ben je beeldend kunstenaar met internationale ambities? Wil je meer inzicht in het internationale beeldende kunstveld? En je internationale netwerk verbreden? Misschien kun je gebruik maken van de open oproep voor de Voucher Biënnale van Venetië.

Het centrale paviljoen in de Giardini van de Biënnale van Venetië.

Voor wie

Beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar.

Waarvoor

Voor het versterken van de internationale positie van beeldende kunstenaars uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hoeveel

Toegangskaarten voor de preview van de Biënnale van Venetië en max. € 1.100,- voor reis- en verblijfkosten. De voucher voor beeldende kunstenaars gevestigd in Caribisch deel van het Koninkrijk is max. €2.000.

Checklist

Check deze lijst zorgvuldig voor je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking?

Beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste één jaar uit Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bij de selectie wordt gestreefd naar een goede mix in leeftijd, achtergrond, gender en discipline.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld om de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk een impuls te geven door hun aanwezigheid op belangrijke internationale events te stimuleren. Het Mondriaan Fonds biedt beeldend kunstenaars zo de gelegenheid om inzicht te krijgen in het internationale beeldende kunstveld, hun eigen internationale netwerk te versterken en hen te ondersteunen bij hun internationale profilering. Voor de preview en opening (van 17 t/m 20 april) van de aanstaande Biënnale van Venetië in 2024 stelt het Mondriaan Fonds 40 reisvouchers en toegangskaarten ter beschikking.

Hoeveel?

Een toekenning omvat toegangskaarten voor de preview en opening van de Biënnale van Venetië. Daarnaast draagt het Mondriaan Fonds maximaal €1.100 per persoon bij voor de reiskosten naar en van Venetië en de kosten van een onderkomen in Venetië. De voucher voor beeldende kunstenaars gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is maximaal €2.000. Dit omdat de reiskosten vanuit de Cariben hoger zijn.

Hoe en wanneer aanvragen?

Beeldend kunstenaars kunnen tot donderdag 2 november 2023 16.00 uur (Nederlandse tijd) / 11.00 uur (tijdzone Caribisch gebied) een aanvraag indienen via het aanvraagformulier “Open Oproep Manifestatie”. Hierbij vragen we om een cv en een motivatie.

Op de website kun je een account aanvragen, deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. De geselecteerden ontvangen vóór eind december bericht over hun aanvraag.

Mijn fonds

Voorwaarden

  • Je werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar.
  • Je moet als kunstenaar artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Je bent tenminste 3 dagen aanwezig in Venetië tijdens de previewdagen, je bent aanwezig bij de opening van het Nederlandse paviljoen.
  • Na afloop maak je een schriftelijke evaluatie van je bezoek aan de Biënnale van Venetië.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Op basis van het cv, de motivatie en de website (indien geen website bijv. Instagram) van de kunstenaar wordt de kwaliteit van de praktijk, de internationale potentie van de kunstenaar, en de relevantie en urgentie van de mogelijke deelname beoordeeld.

Medewerkers van het fondsbureau maken op basis van je cv, motivatie en website (indien geen website bijv. Instagram), een shortlist en leggen deze voor aan de commissie. De commissie heeft inzicht in de volledige lijst en heeft de mogelijkheid om kunstenaars die op de long list staan alsnog te agenderen. Ook de adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van je cv, motivatie en website. De commissie maakt de uiteindelijke selectie. De geselecteerden ontvangen vóór eind december bericht over hun aanvraag.

Voor de geselecteerde kunstenaars zal er op vrijdag 16 februari 2024 een informatiebijeenkomst plaats vinden op het Mondriaan Fonds.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Kwaliteit van je artistiek functioneren;
  • Internationale potentie;
  • Relevantie van het bezoek voor de internationalisering van je praktijk en de verbreding van je internationale netwerk.

In je motivatie moeten tenminste de volgende aspecten worden beschreven:

  • Geef aan op welke manier dit bezoek bijdraagt aan de internationalisering van je praktijk en de verbreding van je internationale netwerk.
    • Het bezoek aan de Biënnale van Venetië wordt in eerste plaats georganiseerd om je internationale netwerk te versterken. Om deze reden horen wij graag wie je hoopt te ontmoeten en of je al afspraken hebt gemaakt.
Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s of tekens heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Relevante links

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Fenna Lampe

Veysel Yuce