Voucher Kunstenaar met Kind

Ben je een beeldend kunstenaar met zorgverantwoordelijkheid voor een kind dat nog niet leerplichtig is en moet je door bijvoorbeeld deelname aan een residency of de opbouwfase van een tentoonstelling extra kosten maken om de zorg voor je kind(eren) op te vangen? Misschien kom je in aanmerking voor de Voucher Kunstenaar met Kind.

Foto: Ivan Samkov

Voor wie

Beeldend kunstenaars met zorgverantwoordelijkheid voor nog niet leerplichtige kinderen.

Waarvoor

Voor extra kinderopvang en/of bijkomende reis- en verblijfkosten die ontstaan door bijvoorbeeld deelname aan een residency of de opbouwfase van een tentoonstelling.

Hoeveel

Maximaal € 2.500 euro.

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Beeldend kunstenaars uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk met zorgverantwoordelijkheid voor nog niet leerplichtige kinderen.

NB in het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt dit voor kinderen tot 4 jaar en in Nederland voor kinderen tot 5 jaar.

Waarvoor?

De bijdrage is uitsluitend bedoeld voor extra kinderopvang en/of bijkomende reis- en verblijfkosten voor de zorg van je kind(eren) die ontstaan als direct gevolg van een meerdaagse activiteit binnen een afgebakende periode, zoals een residency-periode of opbouwfase van een tentoonstelling (in het buitenland).

Hoeveel?

Maximaal € 2.500 euro, op basis van een financieel bewijs waaruit moet blijken waarop het aangevraagde bedrag gebaseerd is.

NB de bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bedragen worden exclusief btw toegekend, tenzij je niet btw-plichtig bent. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar mits het budget toereikend is. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Aanvragen kun je vanaf 6 maanden tot 5 weken voor aanvang van de meerdaagse activiteit indienen. We streven ernaar om de aanvraag binnen 5 weken te behandelen. In een enkel geval kan de behandeling langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct aanvragen

Voorwaarden

Opleiding en werkpraktijk

  • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; óf je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar. Óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
  • Je mag niet aanvragen voor Voucher Kunstenaar met Kind tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Je bent artistiek inhoudelijk actief in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid ingebed in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Projectplan

  • De Voucher Kunstenaar met Kind kan uitsluitend worden aangevraagd voor eenmalige, tijdelijke en aanvullende zorg/opvang/reis- en/of verblijfkosten voor een nog niet leerplichtig kind waarover de aanvrager de zorgverantwoordelijkheid heeft.
  • Deze kosten ontstaan als gevolg van een meerdaagse activiteit van tijdelijke aard, zoals een residency-periode of opbouwfase van een tentoonstelling. Dit moet blijken uit een inschrijving, toezegging of uitnodiging van de instelling waar de meerdaagse activiteit plaatsvindt en een financieel bewijs zoals een overeenkomst en factuur van het kinderopvangbureau of de oppas.
    NB huur je niet-professionele kinderopvang in zoals een familielid of iemand uit je eigen kring, dan hanteert het Mondriaan Fonds een uurtarief van €10,25 exclusief btw met een maximum van 8 uur per dag.
  • De Voucher Kunstenaar met Kind kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
  • De Voucher Kunstenaar met Kind kan niet worden aangevraagd voor (extra) uren bij de Kinderdagopvang waar al een vaste overeenkomst mee is afgesloten.
  • De Voucher Kunstenaar met Kind kan maximaal 3 keer per 12 maanden worden toegekend, mits de meerdaagse activiteiten waarvoor wordt aangevraagd los van elkaar staan. Het is niet mogelijk om meerdere vouchers aan te vragen voor kosten die ontstaan als gevolg van dezelfde activiteit. Voor additionele extra kosten die als gevolg van een meerdaagse activiteit waarvoor een Voucher is aangevraagd ontstaan, kan niet nogmaals een Voucher Kunstenaar met Kind worden aangevraagd.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt gecontroleerd op volledigheid. Voor de Voucher Kunstenaar met Kind wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd.

Beoordeling Fondsbureau

Heb je in de 4 jaar voorafgaand aan je aanvraag Voucher Kunstenaar met Kind een positief advies ontvangen voor een aanvraag bij de regelingen Kunstenaar Start (voorheen Werkbijdrage Jong Talent), Kunstenaar Basis (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent), Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar) en/of Publicaties? En heb je na dit positieve advies geen negatief advies ontvangen? Dan wordt door fondsmedewerkers beoordeeld of je aanvraag Voucher Kunstenaar met Kind aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, kan de aanvraag worden toegekend.

Beoordeling adviescommissie

Is dit je eerste aanvraag bij het Mondriaan Fonds, of was je laatste advies negatief? Dan wordt je aanvraag getoetst aan de voorwaarden en je cv voorgelegd aan een adviescommissie.
Deze adviescommissie beoordeelt de mate van erkenning en het belang ervan voor de Nederlandse beeldende kunst: afgaande op solo- en groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen. Een Voucher Kunstenaar met Kind kan alleen worden toegekend als de commissie hier positief over adviseert.
Vanwege beperkt budget kan het helaas voorkomen dat we niet alle positief beoordeelde aanvragen kunnen toekennen. Het fondsbureau zal de positief beoordeelde aanvragen op volgorde van binnenkomst rangschikken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is ontvangen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar je helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier individu.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Menno Vuister

projectmedewerker pilottrajecten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 40

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560