Billytown, Den Haag

Overview ‘An object continues to do whatever it has been doing’ with Jan Kempenaers, Elise van Mourik, Marius Quee at Billytown 2019 Photo credits: Jhoeko Overview ‘An object continues to do whatever it has been doing’ with Jan Kempenaers, Elise van Mourik, Marius Quee at Billytown 2019 Photo credits: Jhoeko

Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2020 een werkperiode van vier en een werkperiode van zes maanden voor startende beeldend kunstenaars: van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 september tot en met 31 december 2020. De geselecteerde kunstenaars zijn Ide André en Jiajia Qi.

Deze residency is specifiek gericht op jonge, startende kunstenaars omdat zij het meest zullen profiteren van de dynamische werkomgeving van Billytown.

Billytown is in 2003 opgericht met als doel via studio’s en een gedeelde projectruimte een gezamenlijke context te creëren. Onderlinge betrokkenheid en dialoog zijn sinds de oprichting centrale uitgangspunten. De kunstenaars die deel uitmaken van Billytown zijn  zowel jong als bewezen talent, en zijn bereid om naast hun individuele beroepspraktijk een betrokken rol te spelen binnen het initiatief en engagement aan te gaan met hun omgeving. De uiteenlopende individuele praktijken vormen samen een breed netwerk dat de basisstructuur vormt voor permanente ontwikkeling binnen het initiatief. Billytown functioneert als platform; het is een plek waar kunstenaars elkaar ontmoeten, onderzoek doen en het experiment aangaan.
Billytown bestaat uit zeventien studio’s, een galerie, projectruimte The Kitchen, bookshop, AiR, The Archives/Peter van Beveren Library en een aantal kleine werkplaatsen. In de zomer van 2018 is Billytown verhuisd naar het gebouw De Helena in het centrum van Den Haag. Hier heeft Billytown de mogelijkheid om met diverse partners (KABK, Stichting Ruimtevaart en de Gemeente Den Haag) het pand te laten uitgroeien naar een creatieve hub. Den Haag staat bekend om haar sterke circuit van kunstenaarsinitiatieven. De voedingsbodem is rijk, en het gevoel om samen iets te initiëren sterk. Het discours wat gevoerd wordt binnen Den Haag zorgt daarmee voor een uitzonderlijk vruchtbare dynamiek.

Opening ’24 kleurplaten’. Photo credits: Jasper van Strien

Opening ’24 kleurplaten’. Photo: Jasper van Strien

De resident heeft de beschikking over een slaapverblijf van ongeveer 15m2 met eigen balkon en een studio van ongeveer 60m2. Daarnaast is er de mogelijkheid gebruik te maken van de gemeenschappelijke houtwerkplaats, keuken en douche. Billytown heeft een structuur waarbinnen het interne dialoog een essentieel onderdeel is, de gesprekken die plaatsvinden zijn van grote waarde voor de individuele ontwikkeling van de studiopraktijk. Naast tal van individuele momenten is er wekelijks een gezamenlijk diner (iedere week in een andere studio) waar in groepsverband op het eigen werk wordt gereflecteerd. Vanuit deze situatie wordt de resident makkelijk onderdeel van de groep en vindt de kunstenaar ook makkelijker een weg binnen het kunstcircuit van Den Haag.

Opening Genesis P-Orridge retrospective ‘There is only one artwork…L-if-E’ at Billytown in collaboration with Grauzone Festival 2019 Photo credits: Maarten Nauw

Opening Genesis P-Orridge retrospective ‘There is only one artwork…L-if-E’ at Billytown in collaboration with Grauzone
Festival 2019. Photo: Maarten Nauw

De residency wordt afgesloten met een op de resident afgestelde eindpresentatie. De wijze waarop wordt afgestemd met de wens van de kunstenaar en kan variëren van een interne presentatie, een presentatie bij The Kitchen, een performance of lezing, of een publicatie (in de vorm van een zine) in samenwerking met Billytown Books.

Voor meer informatie zie: www.billytown.org

Voor wie
De residency is bedoeld voor beeldend kunstenaars tot vier jaar na afstudeerdatum aan een kunstacademie. De kunstenaar moet minimaal een jaar na afstuderen als beeldend kunstenaar werkzaam zijn (zie ook de algemene voorwaarden).

Werkperioden
Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2020 een werkperiode van vier en een werkperiode van zes maanden voor startende beeldend kunstenaars: van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 september tot en met 31 december 2020.
De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was 17 juli 2019. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

laatste wijziging: 23.07.2019