VierVaart, Groede

aanvraag gesloten

VierVaart VierVaart

Voor wie: beeldend kunstenaars (mid career)
Wat:
één werkperiode van drie maanden
Wanneer: 1 februari – 30 april 2021
Deadline aanvragen: 31 augustus 2020

VierVaart, gelegen op een voormalig boerenerf in het polderlandschap van Zeeuws-Vlaanderen, brengt beeldende kunst, biologisch tuinieren en verblijven in de natuur samen. Er is een tentoonstellingsruimte, een biotuin, een mini-camping en accommodaties.

VierVaart is in 2016 opgericht door Iris Cornelis met Maartje Korstanje en in samenwerking met Maartjes ouders, Piet Korstanje en Heleen van Elsacker. Iris is tentoonstellingsmaker, had een galerie in Rotterdam en werkte onder andere bij RAM/Berry Koedam en ramfoundation en Maartje is beeldend kunstenaar. Piet en Heleen hebben een achtergrond in biologisch-dynamische fruitteelt en Heleen is imker. Op VierVaart wordt kleinschalig fruit en groente verbouwd en bijen gehouden. Groede is in de buurt van België, met de kust op een steenworp afstand evenals natuurgebieden zoals het Zwin.

Iris Cornelis, zomer 2019, in de expositieruimte op VierVaart, Groede voor kunstwerken van Pieternel Eisinga

Iris Cornelis, zomer 2019, in de expositieruimte op VierVaart, Groede voor kunstwerken van Pieternel Eisinga

VierVaart stimuleert de verbinding van kunst en natuur en is gericht op beeldend kunstenaars die deze artists-in-residence willen doen vanwege de verbinding die hun werk of werkwijze maakt met de plek. Het werk moet kunnen wortelen en aansluiten bij de omgeving, het omringende boerenland, de grensregio, de Westerschelde of anderszins geëngageerd zijn ter plaatse.

De kunstenaar heeft de mogelijkheid om nieuw werk te maken op locatie, zowel binnen als buiten. Buiten kan naar binnen gehaald worden en er wordt aangemoedigd om met lokale materialen te werken. Er kan een samenwerking aangegaan worden met mensen en bedrijven in de buurt, of interactie gezocht worden binnen VierVaart zelf.

Kunstnaar Nan Groot Antink op VierVaart, voorjaar 2019

Kunstnaar Nan Groot Antink op VierVaart, voorjaar 2019

De resident kan zich verdiepen in het werk en zich gedurende 3 maanden richten op experiment, productie, reflectie en het voorbereiden van een tentoonstelling op VierVaart. De resident verblijft in het voorjaar, een periode waarin er stilte heerst op het terrein. Door de afzondering op het platteland is er geen afleiding door de hectiek van alledag en de verleidingen die de stad en het sociale leven met zich meebrengen.

Voor meer informatie: www.viervaart.nl

 • Werkperiode

  De werkperiode bij VierVaart is bedoeld voor beeldend kunstenaars, en met name geschikt voor mid-career en gevorderde kunstenaars. De resident moet zelfstandig kunnen werken op deze afgezonderde plek en zorgen voor eigen gereedschap en materialen. Het beschikken over eigen vervoer is noodzakelijk.

  Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2021 één werkperiode van drie maanden voor beeldend kunstenaars: van 1 februari tot en met 30 april.
  Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

  Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Iris Cornelis en Maartje Korstanje. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was maandag 31 augustus 2020, voor 17:00 uur. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

  Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure, checklist en het aanvraagformulier de toelichting Bijdrage Gastateliers.

 • Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

  Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor de residency gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residencies via de Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

  Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 06.07.2020