Voucher Internationaal

aanvraag gesloten

Vanwege de coronavirus en de gevolgen ervan op internationale evenementen wordt de toekenning pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat het evenement met zekerheid plaatsvindt. Deze bevestiging ontvangen we niet eerder dan vier weken voor aanvang. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het betreffende land. Toegekende presentatiekosten worden maximaal 12 maanden gereserveerd. De betaling van de bijdrage aan presentatiekosten vindt niet eerder dan 4 en uiterlijk 2 weken voor de openingsdatum van de presentatie plaats. Deze maatregel heeft geen invloed op de betaling van toegekende productiekosten.

Voor wie: beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Wat: een verkorte aanvraagprocedure om in te gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags kunstplatform
Wanneer aanvragen: op elk moment van het jaar, tot 15 november 2020

Voor wie en wat?
De Voucher Internationaal biedt een verkorte aanvraagprocedure voor kunstenaars en bemiddelaars (onafhankelijke curatoren, critici, theoretici of beschouwers) uit Nederland om in te gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags kunstplatform, festival, culturele instelling of organisatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. De bijdrage is bedoeld voor het geven van een lezing, een workshop of een performance of het bijwonen van een belangrijk symposium over hedendaagse beeldende kunst in het buitenland. Met een Voucher Internationaal kan snel ingesprongen worden op ontstane kansen. Aanvragers krijgen binnen 5 weken uitsluitsel.

Doel is de zichtbaarheid en internationale waardering voor hedendaagse beeldende kunst uit Nederland te vergroten.

Een Voucher Internationaal kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd, mits het budget toereikend is. Aanvragen kunnen vanaf 4 maanden tot 5 weken voor de aanvang van de presentatie worden ingediend. De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 5 weken.

De bijdrage is alleen bedoeld voor reis- en verblijfkosten tot een maximaal bedrag van 2.500 euro.
Het totale beschikbare budget bedraagt 100.000 euro. Het betreft een tijdelijke regeling, tot 15 november 2020.

 • Voorwaarden

  Voor een Voucher Internationaal geldt behalve de algemene voorwaarden:
  – De kunstenaar of bemiddelaar moet zijn uitgenodigd door een internationaal erkend hedendaags kunstplatform in het buitenland.
  – Uit de uitnodiging blijkt dat het platform een redelijke fee aan de kunstenaar of curator voor zijn  lezing, workshop, performance betaalt.
  – Bij een aanvraag voor het bijwonen van een symposium moet een bewijs van deelname worden overlegd.
  – De bijdrage kan niet aangevraagd worden voor een onderzoeksreis ten behoeve van (de voorbereiding van) een tentoonstelling of presentatie. Ook kan niet aangevraagd worden voor activiteiten met betrekking tot een commerciële galerie.
  – De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor dezelfde kosten waarvoor binnen een andere regeling bij het Mondriaan Fonds kan worden aangevraagd.

  Kunstenaars
  – Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  – Een aanvraag kan niet worden ingediend tijdens of voor het volgen van onderwijs aan instellingen zoals bachelor- en masteropleidingen of postacademische instellingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@ekwc.
  – Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

  Bemiddelaars
  – Een aanvraag kan alleen worden ingediend door bemiddelaars die minstens twee jaar professioneel werkzaam zijn als bemiddelaar voor beeldende kunst of cultureel erfgoed. Dit moet worden aangetoond met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  – Een aanvraag kan niet worden ingediend tijdens of worden aangewend voor het volgen van bachelor-, master- en fulltime PhD-opleidingen, die op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bekostigd worden. Hetzelfde geldt voor deelname aan een postacademische instelling in Nederland.
  – Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de bemiddelaar inhoudelijk actief zijn in de beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en in die hoedanigheid geïntegreerd zijn in de professionele praktijk in Nederland.

 • Beoordeling

  Voor deze tijdelijke regeling wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd waarbij de aanvraag wordt beoordeeld op:
  – de relevantie van de lezing, performance, workshop of symposium voor het vakgebied;
  – de kwaliteit van het internationaal erkend hedendaags kunstplatform;
  – de motivatie: draagt de lezing, workshop, performance etc. van de kunstenaar of bemiddelaar bij aan de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland (overstijgt de activiteit het persoonlijke belang van de kunstenaar of curator).
  Bij de beoordeling speelt ook de kwaliteit van het werk van de aanvrager een rol.

  Een beschikking binnen deze regeling heeft geen gevolgen voor andere aanvragen bij het Mondriaan Fonds.

 • Aanvragen

  Deze regeling is gesloten, er kan niet worden aangevraagd voor deze regeling.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u het algemene telefoonnummer 020-5231523 bellen.

 • Checklist

  Toelichting op werk en documentatie
  kunstenaars
  Een toelichting op uw werk en (zich ontwikkelende) beroepspraktijk inclusief visueel documentatiemateriaal, in maximaal 6 pagina’s. Beschrijf uw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en in uw beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin. Leg in het documentatiemateriaal de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar en gebruik maximaal tien digitale afbeeldingen. In dit pdf-bestand kunt u hyperlinks plaatsen naar online audio- en video/filmfragmenten.

  bemiddelaars
  Een toelichting op uw (zich ontwikkelende) beroepspraktijk inclusief (visueel) documentatiemateriaal, in maximaal 4 pagina’s. Beschrijf de inhoudelijke (en artistieke) uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in uw werk en uw beroepspraktijk. Geef een korte inhoudelijke toelichting op een aantal relevante projecten en uw aandeel in de totstandkoming daarvan. Leg in het documentatiemateriaal de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar en gebruik maximaal tien digitale afbeeldingen. In dit pdf-bestand kunt u hyperlinks plaatsen naar online essays, artikelen en audio- en video/filmfragmenten.

  Toezegging uitnodigende organisatie of bewijs van deelname aan symposium
  Uitnodiging van de buitenlandse organisatie met vermelding van de fee die aan de aanvrager wordt betaald. Bewijs van deelname aan een symposium en prijs van het ticket.

  CV
  Kunstenaars
  Met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste twee tot  vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies en publicaties. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties. Maximaal 2 pagina’s.

  Bemiddelaars
  Upload hier uw cv van maximaal 2 pagina’s met de belangrijkste gegevens over uw hele beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Vermeld relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  Werkplan
  Een werkplan van maximaal 2 pagina’s met een inhoudelijke motivatie voor het geven van de lezing, performance, workshop of deelname aan het symposium. Omschrijf waarom het evenement bijdraagt aan uw artistieke ontwikkeling. Omschrijf ook de beoogde resultaten.

  Informatie over de buitenlandse organisatie
  Curriculum en aanvullende informatie over de uitnodigende organisatie of organisatie van het symposium. Als het een organisatie met een publiek programma betreft dan ook een omschrijving van het activiteitenprogramma en een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen drie jaar. Als u uitgenodigd bent voor bijvoorbeeld het geven van een lezing of een workshop, de inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom u bent uitgenodigd. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand. Maximaal 4 pagina’s.

  Begroting
  Een beknopte begroting. Er kunnen alleen reiskosten, verblijfskosten (max. 150 euro per dag per persoon) vergoed worden  en indien van toepassing overige kosten, zoals visumkosten en registratiekosten voor deelname aan een symposium. (De reis- en verblijfkosten kunnen ook betrekking hebben op reizen van en naar het Nederlands Caribisch gebied).

  Offertes
  Voor alle posten boven de 1.000 euro dient u een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister of gemeentelijke basisadministratie geüpload worden. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Voeg alle documenten samen in een pdf-bestand. Dit is alleen van toepassing wanneer een kopie van de diploma’s nog niet in bezit is van het Mondriaan Fonds.

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

   

   

laatste wijziging: 18.12.2020