Nieuws Archief

26 landelijke kunstpodia ontvangen een bijdrage van het Mondriaan Fonds

Toekenningen kunstpodia 2023

Het Mondriaan Fonds draagt tijdens de aanvraagronde van 2022 € 4 miljoen bij aan de programma’s van 26 kunstpodia in Nederland. Het gaat om diverse podia, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. De bijdrage is bedoeld voor een publiekstoegankelijk programma dat bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst. De kunstpodia krijgen de bijdrage voor een inspirerend programma van 1 tot maximaal 3 jaar. Het gaat om vaste bijdragen van € 25.000 tot € 175.000 op jaarbasis.

De regeling Programma’s Kunstpodia kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen.

8 kunstpodia zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden daarmee rechtstreeks gefinancierd door OCW.

In deze aanvraagronde ontvingen we 81 aanvragen. Hiervan hebben 26 aanvragers een toekenning gekregen.

Zie hieronder per categorie de kunstpodia die een bijdrage krijgen:

Kunstpodium Start – voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Bijdrage: € 25.000 voor 1 kalenderjaar.

In totaal ontvingen we 50 aanvragen voor Start. De volgende 12 initiatieven hebben een toekenning gekregen: Blind Walls Gallery (Breda), Dat Bolwerck (Zutphen), Destination Unknown (Weert), Into Nature (Assen), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Manifold Books (Amsterdam), Plaatsmaken (Arnhem), RADIUS (Delft), SEA Foundation (Tilburg), Shimmer (Rotterdam), VierVaart (Groede) en WET (Rotterdam).

Daarnaast hebben 5 aanvragen een positieve beoordeling gekregen, maar deze konden niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget. Dat zijn: Bureau Postjesweg (Amsterdam), Derde Wal (Nijmegen), Greylight Projects (Heerlen), Playbill (Amsterdam) en The Balcony (Den Haag).

Kunstpodium Basis – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma voor een professioneel publiek en streven naar publieksverbreding.
Bijdrage: € 110.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.

In totaal ontvingen we 27 aanvragen voor Basis. De volgende 12 organisaties hebben een toekenning gekregen:
A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ’89 (Aruba), FOTODOK (Utrecht), het resort (Groningen), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Institute for Human Activities (Amsterdam), Kunstenlab (Deventer), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Reverb/Klankvorm (Rotterdam), Sign (Groningen), Video Power (Maastricht) en W139 (Amsterdam).

Door een tekort aan budget, konden 3 positief beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd. Dat zijn Casco Art Institute (Utrecht), De Fabriek (Eindhoven) en Page Not Found (Den Haag).

Kunstpodium Pro – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.
Bijdrage: € 175.000 per jaar, voor 3 kalenderjaren.

We ontvingen 3 aanvragen binnen deze categorie, waarvan 2 aanvragen een toekenning kregen: Project Space 1646 (Den Haag) en VHDG (Leeuwarden).

Kunstpodium Breed – voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
Bijdrage: € 275.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.

In totaal ontvingen we 1 aanvraag. Binnen deze categorie is geen toekenning gedaan. Het budget voor deze categorie blijft behouden voor de volgende aanvraagronde voor Programma’s Kunstpodia en kan worden toegekend in 2023.

Onmisbaar voor een gezond eco-systeem in de kunst

Dit jaar vroegen 81 kunstpodia aan voor de regeling Programma’s Kunstpodia. Programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst zijn gehonoreerd. Het fonds ondersteunt een landelijk verspreid aantal kunstpodia, met programma’s die zich ten opzichte van elkaar onderscheiden.

Ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich heeft meegebracht, wisten de meeste kunstpodia hierop adequaat te reageren met een aangepast (online) programma. De commissie zag een aantal thema’s terugkomen in de programmaplannen: zoals ‘de commons’, zorg en ecologie. Het viel op dat er wat betreft thematiek meer geagendeerd wordt, de programma’s spelen veelal in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het Mondriaan Fonds draagt sinds 1994 bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond kunst-ecosysteem. Musea, kunstenaars én het publiek plukken daarvan de vruchten. Een voorwaarde voor cultuursubsidies door het Rijk is dat ontvangers de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

In 2023 zijn diverse toekenningen uit 2020 en 2021 nog geldig, via de bijdrage Programma’s Kunstpodia. Dit geldt voor: Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Club Solo (Breda), de Appel (Amsterdam), If I Can’t Dance (Amsterdam), Instituto Buena Bista (Willemstad), Kunstfort bij Vijfhuizen, Kunstpodium T (Tilburg), MAMA (Rotterdam), Metro54 (Amsterdam), Nest (Den Haag), Odapark (Venray), Oude Kerk (Amsterdam), P-OST (Nijmegen), Rib (Rotterdam) en Sonsbeek (Arnhem).

8 kunstpodia zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden daarmee rechtstreeks gefinancierd door OCW.