Uitgelicht Archief

39 kunstpodia ontvangen een bijdrage Mondriaan Fonds

Update 31.03.2021 

Het Mondriaan Fonds kent tijdens de aanvraagronde in 2020 bijna 7 miljoen euro toe aan het programma van 39 kunstpodia, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. De bijdrage is bedoeld voor een serie activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat. De kunstpodia, van Willemstad op Curaçao tot Groningen, krijgen de bijdrage voor een inspirerend programma van één tot maximaal vier jaar. Het gaat om vaste bijdragen van 25.000 tot 275.000 euro op jaarbasis.

De Bijdrage Programma’s Kunstpodia kent vier categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – en geeft instellingen de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en ook de vereisten toenemen.

Hieronder per categorie de kunstpodia die een bijdrage krijgen:

Kunstpodium Start – kleine kunstinitiatieven en collectieven met een programma van experimentele presentaties en activiteiten.
Bijdrage: 25.000 euro voor één kalenderjaar

Gezien het beperkte budget heeft de commissie 27 positief beoordeelde aanvragen moeten prioriteren op basis van de gestelde criteria. De volgende twintig initiatieven kregen een toekenning:
Atelier WG (Amsterdam), Bureau Postjesweg (Amsterdam), Destination Unknown (Weert), distant.gallery (Amsterdam), Grafisch Atelier Den Bosch, Greylight Projects (Heerlen), Het Resort (Groningen), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Make Eindhoven, Marwan (Amsterdam), Modca Beirut (Zutphen), Omstand (Arnhem), Radical Reversibility (Amsterdam), San Serriffe (Amsterdam), Shimmer (Rotterdam), Stichting Bartalk (Den Haag), Stichting Sarmad (Rotterdam), Tankstation (Enschede), Video Power (Maastricht), We Sell Reality (Rotterdam).
Daarnaast hebben Æther Haga (Den Haag), Corridor Project Space (Amsterdam), Stichting Reverb Rotterdam, Stichting SEA (Tilburg), The Balcony (Den Haag), Uniarte (Willemstad, Curaçao) en VRIZA (Amsterdam) een positieve beoordeling gehad, maar kregen na prioritering geen toekenning vanwege een tekort aan budget van 175.000 euro.

Kunstpodium Basis – kleine professionele organisaties die minimaal twee jaar een
jaarprogramma hebben van presentaties en activiteiten voor hedendaagse beeldende kunst.
Bijdrage: 110.000 euro per jaar, voor twee kalenderjaren

Twintig aanvragen zijn positief beoordeeld. Na prioritering kregen de volgende dertien organisaties een toekenning:
A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ’89 (Aruba), Fotodok (Utrecht), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Kunstenlab (Deventer), Kunsthuis Syb (Beetsterzwaag), Kunstvereniging Diepenheim, Lustwarande (Tilburg), Melkweg Expo (Amsterdam), Page Not Found (Den Haag), Sign (Groningen), VHDG (Leeuwarden), W139 (Amsterdam).
De volgende zes organisaties konden na prioritering niet worden gehonoreerd vanwege een tekort aan budget van 770.000 euro op jaarbasis: Expoplu (Nijmegen), Kunstpodium T (Tilburg), MURALS Inc. THE GALLERY (Rotterdam), Nieuw Dakota (Amsterdam), Nieuwe Vide (Haarlem) en TAAK (Amsterdam). Eén positief beoordeelde aanvraag, maar negatief na prioritering, werd op advies van de commissie doorgeschoven naar Kunstpodium Start en kreeg binnen deze categorie alsnog een toekenning.

Kunstpodium Pro – professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau.
Bijdrage: 175.000 euro per jaar, voor drie kalenderjaren

De volgende vijf organisaties kregen een positief advies:
De Oude Kerk (Amsterdam), Instituto Buena Bista (Willemstad), M.A.M.A. (Rotterdam), Stichting Sonsbeek (Arnhem), West (Den Haag)

Kunstpodium Breed – volwaardig professionele organisaties van lokaal tot internationaal niveau.
Bijdrage 275.000 euro per jaar, voor vier kalenderjaren

De volgende organisatie kreeg een positief advies:
De Appel (Amsterdam)

Onmisbaar voor een gezond eco-systeem in de kunst

Dit jaar vroegen 110 kunstpodia voor in totaal 17.900.000 miljoen euro aan. Omdat het beschikbare budget beperkt is, heeft de adviescommissie streng moeten selecteren. Alleen programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst werden gehonoreerd. Het fonds ondersteunt een landelijk gespreid aantal kunstpodia, met programma’s die zich van elkaar onderscheiden.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid in de beeldende kunst. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond kunst-ecosysteem. Musea, kunstenaars én het publiek plukken daarvan de vruchten.

Een voorwaarde voor cultuursubsidies door het Rijk is dat ontvangers de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Dit geldt voor toekenningen over 2021 en daarna. Deze voorwaarde geldt ook voor de kunstpodia-regeling.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt sinds 1994 programma’s van kunstpodia. De vroegere Werkbijdrage Kunstinitiatieven en de Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen zijn met ingang van dit jaar opgegaan in de Bijdrage Programma’s Kunstpodia. De nieuwe regeling biedt maatwerk voor alle soorten kunstpodia.

In 2021 zijn diverse toekenningen uit 2018 en 2019 nog geldig, via de oude Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. Deze bijdragen gaan naar: Casco Art Institute (Utrecht), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties), Kunstfort (Vijfhuizen), Nest (Den Haag), Noorderlicht (Groningen), Project Space 1646 (Den Haag), P/////AKT (Amsterdam), PrintRoom (Rotterdam) en Rib (Rotterdam). Voor de volledigheid: hiernaast zijn zes instellingen voor beeldende kunst opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden daarmee rechtstreeks gefinancierd door het Rijk.

Zie hier voor meer informatie over de Bijdrage Programma’s Kunstpodia en klik op de kaart voor de door het Mondriaan Fonds ondersteunde kunstpodia.

Door het Mondriaan Fonds ondersteunde kunstpodia in 2021