Nieuws Archief

Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen

Ruim 4 miljoen euro extra voor kunstenaars, bemiddelaars, galeries, kleine musea en kunstinitiatieven bij het Mondriaan Fonds.

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen.

Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Minister van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte beschikbaar voor de ondersteuning van makers en instellingen, bovenop de bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze rijkscultuurfondsen in deze tijd veel betekenen.’

Doel ondersteuning

Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.

Ruim 4 miljoen euro extra voor kunstenaars, bemiddelaars, galeries, kleine musea en kunstinitiatieven bij Mondriaan Fonds.

Naast de al bestaande coulancemaatregelen biedt het Mondriaan Fonds extra ondersteuning voor makers en kleine instellingen. De projectsubsidieregeling voor kunstenaars en bemiddelaars wordt aangepast zodat deze ruimte biedt voor individuele makers die hun plannen of hun praktijk door de coronacrisis hebben moeten wijzigen. Hiervoor is 1,6 miljoen euro vrijgemaakt. Er komt een verhoogd budget voor de kunstinitiatieven van totaal 100.000 euro. De presentatie van hedendaagse kunstenaars door galeries wordt ondersteund met 850.000 euro in de vorm van een bijdrage aan de standhuur op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling. Bovendien is er 1,8 miljoen euro gereserveerd voor kleine musea. Voor deze groep zal het Mondriaan Fonds een regeling verzorgen die aansluit bij de mogelijkheden voor regionale musea van landelijk belang van het ministerie van OCW. Zodra daarover meer bekend is zal blijken hoe deze regeling eruit zal zien. Naast deze extra maatregelen heeft het Mondriaan Fonds het budget voor de Werkbijdrage Bewezen Talent tijdelijk verhoogd om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag op dit moment.  Het Mondriaan Fonds hoopt met deze extra maatregelen -binnen de beperkte mogelijkheden van het fonds- de individuele maker en de kleinere instellingen een handreiking te kunnen doen in deze moeilijke tijd.

Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de zes rijkscultuurfondsen kunt u vinden op: