Regelingen Archief

Extra subsidiebudget voor herdenkingsjaar slavernijverleden

Lees onderstaande tekst hier in het Papiamentu, Papiamento of Engels.

Het kabinet stelt via het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ten minste 4 miljoen euro extra beschikbaar om culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten vanuit de samenleving te faciliteren voor de invulling van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (‘23-‘24). Dat maakte minister Dijkgraaf (OCW) vrijdag 2 juni bekend tijdens het NiNsee symposium in Utrecht. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde 2 miljoen euro, waardoor er in totaal 6 miljoen euro beschikbaar is (3 miljoen voor het Mondriaan Fonds, 3 miljoen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie).

In de eerste aanvraagronde van de subsidieregeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden heeft het Mondriaan Fonds meer dan 150 aanvragen ontvangen. Alle positief beoordeelde aanvragen in de eerste ronde hebben het beschikbare budget (500.000 euro) ruim overvraagd. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen besloten extra budget toe te kennen. Met de extra middelen kan nog voor 1 miljoen aan projecten uit de eerste ronde worden toegekend. Voor de tweede ronde zal het huidige budget van 500.000 euro worden opgehoogd met 1 miljoen. De tweede aanvraagronde is nu in behandeling.

Een aantal aanvragers die in de eerste aanvraagronde positief beoordeeld zijn, maar niet toegekend konden worden wegens te weinig budget, komen in aanmerking voor dit extra geld. Deze aanvragers ontvangen daarover spoedig bericht. Aanvragers uit de eerste ronde die geen bericht ontvangen, zijn niet in aanmerking gekomen voor toekenning binnen het extra budget. De reeds gehonoreerde projecten kun je hier vinden.

De activiteiten zullen plaatsvinden tijdens het Herdenkingsjaar, dat loopt van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024. Diversiteit, regionale spreiding en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten spelen een rol in de beoordeling. Centraal staan perspectieven van alle verschillende groepen en gemeenschappen die deel uitmaken van dit tot nu toe onderbelichte verleden en die de slavernij in het toenmalige Nederlandse Koninkrijk en de periode van contractarbeid willen herdenken.

Er kan niet meer aangevraagd worden voor de regeling bij het Mondriaan Fonds. Wel kan er nog aangevraagd worden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.