Regelingen Archief

Extra toekenningen eerste ronde herdenkingsjaar slavernijverleden bekend

In de eerste aanvraagronde van de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden heeft het Mondriaan Fonds meer dan 150 aanvragen ontvangen. Alle positief beoordeelde aanvragen in deze ronde hebben het destijds beschikbare budget (500.000 euro) ruim overvraagd. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap onlangs besloten extra subsidiebudget toe te kennen. Daarmee zijn in de eerste ronde nog eens 38 projecten voor 1 miljoen euro toegekend, naast de 15 eerder toegekende aanvragen. Een totaaloverzicht van de toekenningen uit de eerste ronde van deze open oproep lees je hier.

Voor de tweede ronde zal het oorspronkelijk beschikbare budget van 500.000 euro ook worden opgehoogd met 1 miljoen euro. De tweede aanvraagronde is nu in behandeling. Er kan niet meer aangevraagd worden voor de Open Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

De activiteiten zullen plaatsvinden in en rondom het Herdenkingsjaar, dat loopt van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelde de aanvragen volgens de gestelde criteria. Diversiteit, regionale spreiding en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten spelen een rol in de beoordeling. Centraal staan perspectieven van alle verschillende groepen en gemeenschappen die deel uitmaken van dit tot nu toe onderbelichte verleden en die de slavernij in het toenmalige Nederlandse Koninkrijk en de periode van contractarbeid willen herdenken.

Gezien de grote hoeveelheid aanvragen die zijn ingediend, is het door het ontoereikende budget helaas niet mogelijk om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Aanvragers uit de eerste ronde die geen bericht hebben ontvangen, zijn niet in aanmerking gekomen voor een toekenning binnen het extra budget.

Het kabinet maakte op 2 juni bekend via het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie ten minste 4 miljoen euro extra beschikbaar om culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten vanuit de samenleving te faciliteren voor de invulling van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (‘23-‘24). Dit bedrag kwam bovenop de eerder toegezegde 2 miljoen euro, waardoor er in totaal 6 miljoen euro beschikbaar is (3 miljoen via het Mondriaan Fonds, 3 miljoen via het Fonds voor Cultuurparticipatie).


Lesa e mensahe akí na Papiamentu (pdf) òf Papiamento (pdf).

Lesa e mensahe aki den Papiamentu (pdf) of Papiamento (pdf).

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem rechtstreeks contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Tibisay Sankatsing Nava

senior projectmedewerker erfgoed Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1524