Nieuws Archief

Open Call Innovatielabs #2

Het programma Innovatielabs zoekt makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de culturele en creatieve sector. Heb jij een goed idee om de sector te versterken aan de hand van verdiepend onderzoek, activiteiten of experiment? Kun jij de handen ineenslaan met minimaal 2 samenwerkingspartners én sta je open om kennis en inzichten te delen? Doe mee aan de Open Call Innovatielabs #2! Tot en met 5 oktober 2022 kun je een voorstel indienen. Deelname staat open voor aanvragers uit alle artistieke en creatieve disciplines.

De open call van het programma Innovatielabs biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en ideeën voor actuele opgaven in de culturele en creatieve sector. Denk aan projecten om nieuwe diensten en producten te verkennen en mogelijk te maken door middel van digitalisering en hybride praktijken, het (internationale) werkterrein te verbreden en te experimenteren met vormen van publieksbenadering.

Innovatieprojecten kunnen nieuwe samenwerkingen zijn, maar ook bestaande initiatieven, die het verschil maken als ze verder worden ontwikkeld, getest of opgeschaald. De uitkomst mag open liggen, zolang de geleerde lessen worden gedeeld en andere makers, culturele instellingen of creatieve partijen (mogelijk) gebaat zijn bij de opgedane kennis en inzichten.

Over innovatielabs

De Open Call #2 maakt deel uit van Innovatielabs, een programma dat wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens de 6 rijkscultuurfondsen, en CLICKNL. Het is een vervolg op de eerste open call die is uitgezet in 2021 en heeft geleid tot de selectie van 16 projecten.

Het programma Innovatielabs is een initiatief naar aanleiding van het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ (2020) van de Raad voor Cultuur. Na een eerste open call die in september 2021 een overweldigend aantal voorstellen opleverde, is voor een 2e maal budget ter beschikking gesteld. Staatssecretaris Uslu geeft een vervolg aan het programma, omdat het bijdraagt aan een duurzaam herstel van de culturele en creatieve sector. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector.