Regelingen

Update aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2025-2028

Kunstpodia die voor de periode 2025-2028 een meerjarenbijdrage Programma’s Kunstpodia willen ontvangen, konden begin 2024 hun aanvraag indienen. Daarmee loopt deze aanvraagronde gelijk met die van de culturele basisinfrastructuur (BIS) en de meerjarenregelingen van de rijkscultuurfondsen en de grootste gemeentes. Door langere subsidieperiodes en hogere bijdragen te hanteren, bieden we gehonoreerde instellingen meer rust, continuïteit en ruimte om te voldoen aan de vereisten op het gebied van fair practice, diversiteit en inclusie en cultural governance.

De meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia kent 3 categorieën – Start, Basis en Breed – die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Kunstpodia met programma’s van 2 tot 4 jaar konden een bijdrage aanvragen.

Het Mondriaan Fonds heeft in totaal 97 aanvragen ontvangen.

Categorie Start: een bijdrage van € 50.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.
Aantal ontvangen aanvragen: 18

Categorie Basis: een bijdrage van € 225.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
Aantal ontvangen aanvragen: 63

Categorie Breed: een bijdrage van € 450.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
Aantal ontvangen aanvragen: 16

Aanvragen die voldoen aan alle formele voorwaarden, worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie bestaande uit deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. De commissie adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds over het al dan niet toekennen van een bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Zie hier een overzicht van de adviseurs die deel uitmaken van de adviescommissie Programma’s Kunstpodia 2025-2028.

Begin juli 2024 maken we de uitslag van deze aanvraagronde bekend. Gelijktijdig worden ook de uitslagen van de culturele basisinfrastructuur (BIS) en de meerjarige regelingen van de andere rijkscultuurfondsen bekend gemaakt. Bij een toekenning voor de BIS, vervalt de mogelijkheid voor een toekenning binnen de regeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028 bij het Mondriaan Fonds.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag gepubliceerd op rapportages.mondriaanfonds.nl.