Adviseurs en commissies

Een aanvraag beoordelen gebeurt zorgvuldig, deskundig en onpartijdig. We werken met onafhankelijke adviseurs. Dit zijn experts uit het veld, zoals kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, kunsthistorici, museummedewerkers en anderen die de ontwikkelingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed naar waarde kunnen schatten.

Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, het belangrijkste criterium, wordt bijvoorbeeld getoetst op presentatie, ontwikkeling, erkenning, professioneel en publiek bereik. De beoordeling komt tot stand in onderling overleg tussen de adviseurs, van wie gevraagd wordt dat zij genereus zijn en over eigen voorkeuren heen kijken.

Het Mondriaan Fonds kent vele bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het Mondriaan Fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.

Bij de samenstelling van commissies, die volgt uit een open oproep, houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor 2 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal 2 jaar.

Poule van adviseurs

Het Mondriaan Fonds heeft een constant roulerende poule aan experts met een diverse achtergrond en specialismes. Bekijk hier wie er momenteel in onze poule zitten.

Agnes Winter
Alex van Stipriaan
Aline Thomassen
Anne Ruygt
Annemarie van Eekeren
Ardjuna Candotti
Arminda Franken-Ruiz
Arno Kramer
Arno van der Hoeven
Arnold Lubbers
Barbara Visser
Bastiaan Steffens
Benoît Mater
Brenda Tempelaar
Carlijn Diesfeldt
Chantal Tjin
Colin Huizing
Daniëlla Britt
Davida de Hond
Denise Campbell
Elise ’t Hart
Ellen de Haan
Emiel van der Pol
Florian Weigl
Frits Loomeijer
Guus Sluiter
Iris Sikking
Isolde Venrooy
Jan Robert Leegte
Jasper van Es
Jonathan van Doornum
Judith Leysner
Judith Spijksma
Julius Thissen
Koen Delaere
Liesbeth Labeur
Lieven Hendriks
Luuk Nouwen
Manique Hendricks
Marcel van den Berg
Marco Streefkerk
Maria Roosen
Marianne Eekhout
Mariska van den Berg
Marja Bloem
Marleen Hartjes
Maziar Afrassiabi
Michel Hommel
Milos Trakilovic
Monika Dahlberg
Najah Aouaki
Neeltje Timmers
Nicolette Bartelink
Otto Snoek
Petra Links
Quinsy Gario
Radna Rumping
Raul Balai
Rebecca Roskam
Richard Kofi
Riemer Knoop
Robin Waart
Roomyla Choenni
Sands Murray-Wassink
Sasha Dees
Sharelly Emanuelson
Stefanie van Gemert
Stijn van Genuchten
Thomas Bakker
Tirzo Martha
Urok Shirhan
Youri Appelo
Yuki Kho

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager.

Adviescommissies

Bekijk hieronder een overzicht van onze adviescommissies per regeling (op alfabetische volgorde).

Kees Zandvliet (voorzitter)
Annemarie van Eekeren
Denise Campbell
Judith Spijksma
Riemer Knoop
Rebecca Roskam

Aanvragen voor de regeling Collectieprogramma kan eenmaal per 2 jaar. De laatste aanvraagronde is in 2021 geweest. De eerstvolgende deadline zal in 2023 zijn. De samenstelling van de adviescommissie zal begin 2023 bekend worden gemaakt.

Robert Jan Verhagen (voorzitter)
Alex van Stipriaan
Anne Ruygt
Barbara Visser
Emiel van der Pol
Julius Thissen
Luuk Nouwen
Manique Hendricks
Marja Bloem
Maziar Afrassiabi
Richard Kofi
Robin Waart
Sharelly Emanuelsen
Urok Shirhan
Youri Appelo
Yuki Kho

Marisa Monsanto (voorzitter)
Alex van Stipriaan
Annemarie van Eekeren
Arno van der Hoeven
Arnold Lubbers
Bastiaan Steffens
Benoît Mater
Davida de Hond
Denise Campbell
Eva Kleeman
Frits Loomeijer
Guus Sluiter
Marco Streefkerk
Marianne Eekhout
Marleen Hartjes
Michel Hommel
Richard Kofi
Roomyla Choenni
Stephanie van Gemert

Kees Zandvliet (voorzitter)
Bastiaan Steffens
Colin Huizing
Judith Spijksma
Marco Streefkerk
Marianne Eekhout
Michel Hommel
Riemer Knoop

Dyonna Benett (voorzitter)
Agnes Winter
Alex van Stipriaan
Anne Ruygt
Ardjuna Candotti
Arminda Franken-Ruiz
Arno van der Hoeven
Arnold Lubbers
Benoît Mater
Chantal Tjin
Colin Huizing
Daniella Britt
Davida de Hond
Denise Campbell
Emiel van der Pol
Eva Kleeman
Frits Loomeijer
Guus Sluiter
Koen Delaere
Lieven Hendriks
Marianne Eekhout
Marleen Hartjes
Nicolette Bartelink
Petra Links
Raul Balai
Rebecca Roskam
Richard Kofi
Roomyla Choenni
Sasha Dees
Stephanie van Gemert
Stijn van Genuchten
Thomas Bakker

Dyonna Benett (voorzitter)
Aline Thomassen
Barbara Visser
Carlijn Diesfeldt
Colin Huizing
Emiel van der Pol
Florian Weigl
Iris Sikking
Jasper van Es
Judith Spijksma
Julius Thissen
Luuk Nouwen
Marleen Hartjes
Najah Aouaki
Neeltje Timmers
Raul Balai
Thomas Bakker
Yuki Kho

Robert Jan Verhagen (voorzitter)
Anne Ruygt
Elise ’t Hart
Lieven Hendriks
Luuk Nouwen
Maziar Afrassiabi
Milos Trakilovic
Sands Murray-Wassink
Thomas Bakker
Tirzo Martha
Urok Shirhan

Arno Kramer
Emiel van der Pol
Florian Weigl
Radna Rumping

Peter van der Es (voorzitter)
Aline Thomassen
Arno Kramer
Barbara Visser
Carlijn Diesfeldt
Iris Sikking
Isolde Venrooy
Jasper van Es
Jonathan van Doornum
Judith Leysner
Judith Spijksma
Koen Delaere
Lieven Hendriks
Maria Roosen
Mariska van den Berg
Marja Bloem
Marleen Hartjes
Maziar Afrassiabi
Monika Dahlberg
Otto Snoek
Quinsy Gario
Radna Rumping
Sands Murray-Wassink
Sasha Dees
Youri Appelo

Peter van der Es (voorzitter)
Brenda Tempelaar
Carlijn Diesfeldt
Colin Huizing
Elise ’t Hart
Ellen de Haan
Florian Weigl
Iris Sikking
Isolde Venrooy
Jonathan van Doornum
Liesbeth Labeur
Luuk Nouwen
Manique Hendricks
Marcel van den Berg
Maria Roosen
Mariska van den Berg
Monika Dahlberg
Neeltje Timmers
Otto Snoek
Quinsy Gario
Raul Balai
Robin Waart
Sands Murray-Wassink
Sasha Dees
Sharelly Emanuelsen
Tirzo Martha

Robert-Jan Verhagen (voorzitter)
Anne Ruygt
Arno Kramer
Ellen de Haan
Judith Leysner
Julius Thissen
Liesbeth Labeur
Lieven Hendriks
Manique Hendricks
Marcel van den Berg
Marja Bloem
Maziar Afrassiabi
Milos Trakilovic
Thomas Bakker
Tirzo Martha
Urok Shirhan
Youri Appelo

Femke Haijtema (voorzitter)
Sandra Bechtholt
Tessel van Elferen
Xander Karskens
Frank Koolen
Judith Leysner
Robert Jan Verhagen

Marisa Monsanto (voorzitter)
Anne Ruygt
Brenda Tempelaar
Elise ’t Hart
Judith Spijksma
Koen Delaere
Maria Roosen
Marja Bloem
Marleen Hartjes
Milos Trakilovic
Radna Rumping
Raul Balai
Thomas Bakker

Selectiecommissie

Bij het aanstellen van nieuwe adviseurs laten wij ons adviseren door de selectiecommissie, deze is onafhankelijk. Bij het aannemen van adviseurs speelt de totale samenstelling van adviescommissies de belangrijkste rol.

Katja Weitering (voorzitter)
Amal Alhaag
David Bade
Hicham Khalidi
Mirjam Pragt
Steven ten Thije

Vaste voorzitters

Het Mondriaan Fonds werkt met vaste voorzitters voor de adviescommissies. De 7 leden zijn professionals uit het hele land en nemen een veel uiteenlopende expertise en achtergronden mee naar de vergadertafel.

Onze vaste voorzitters

Foto’s: Annemieke van der Togt