Adviseurs en commissies

Een aanvraag beoordelen gebeurt zorgvuldig, deskundig en onpartijdig. We werken met onafhankelijke adviseurs. Dit zijn experts uit het veld, zoals kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, kunsthistorici, museummedewerkers en anderen die de ontwikkelingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed naar waarde kunnen schatten.

Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, het belangrijkste criterium, wordt bijvoorbeeld getoetst op presentatie, ontwikkeling, erkenning, professioneel en publiek bereik. De beoordeling komt tot stand in onderling overleg tussen de adviseurs, van wie gevraagd wordt dat zij genereus zijn en over eigen voorkeuren heen kijken.

Het Mondriaan Fonds kent vele bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het Mondriaan Fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.

Bij de samenstelling van commissies, die volgt uit een open oproep, houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor 2 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal 2 jaar.

Onze voorzitters

Het Mondriaan Fonds werkt met voorzitters voor de adviescommissies. De leden zijn professionals uit het hele land en nemen een indrukwekkende hoeveelheid expertise en uiteenlopende achtergronden mee naar de vergadertafel.

Poule van adviseurs

Het Mondriaan Fonds heeft een constant roulerende poule aan experts met een diverse achtergrond en specialismes. Bekijk hier wie er momenteel in onze poule zitten.

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager.

Adviescommissies

Bekijk hieronder een overzicht van onze adviescommissies per regeling (op alfabetische volgorde).

Selectiecommissie

Bij het aanstellen van nieuwe adviseurs laten wij ons adviseren door de selectiecommissie, deze is onafhankelijk. Bij het aannemen van adviseurs speelt de totale samenstelling van adviescommissies de belangrijkste rol.

Vragen & contact

Heb je vragen over onze adviseurs en commissies? Neem contact op met onze collega Esmée.

Esmée Ruijgrok

management en operationeel assistent Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 62