Een aanvraag beoordelen doen we zo zorgvuldig, deskundig en onpartijdig mogelijk. Daarom werken we samen met onafhankelijke adviseurs. Dit zijn experts, zoals kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, kunsthistorici, museummedewerkers en anderen die de ontwikkelingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed naar waarde kunnen schatten.
Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, het belangrijkste criterium, wordt bijvoorbeeld getoetst op presentatie, ontwikkeling, erkenning, professioneel en publiek bereik. De beoordeling komt tot stand in onderling overleg tussen de adviseurs, van wie gevraagd wordt dat zij genereus zijn en over eigen voorkeuren heen kijken.

Het Mondriaan Fonds kent 21 bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het Mondriaan Fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.
Bij de samenstelling van commissies, die volgt uit een open oproep, houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor 2 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal 2 jaar.

Klik hier voor de biografieën van de vaste voorzitters.

Vaste voorzitters
Dyonna Benett
Femke Haijtema
Jorrit Kelder
Kees Zandvliet
Marisa Monsanto
Peter van der Es
Robert Jan Verhagen

Klik hier voor de biografieën van de adviseurs. 

Poule van adviseurs
Agnes Vugts
Agnes Winter
Alex van Stipriaan
Aline Thomassen
Andrea Stultiens
Anne Ruygt
Annemarie van Eekeren
Antonio Joze Guzman
Ardjuna Candotti
Arminda Franken-Ruiz
Arno van der Hoeven
Awoiska van der Molen
Barbara Visser
Bas Hendrikx
Bastiaan Steffens
Benoît Mater
Brenda Tempelaar
Bülent Evren
Carlijn Diesfeldt
Colin Huizing
Davida de Hond
Denise Campbell
Dineke Stam
Elise ’t Hart
Ellen ter Gast
Emiel van der Pol
Esther Schreuder
Eva Kleeman
Florian Weigl
Frits Loomeijer
Guus Sluiter
Ilias Zian
Inge Pollet
Jan Robert Leegte
Jasper van Es
Judith Leysner
Judith Spijksma
Julius Thissen
Koen Delaere
Lizzy van Leeuwen
Luuk Nouwen
Maaike Schoorel
Maarten Kentgens
Marc Wingens
Marco Streefkerk
Margriet Schavemaker
Marianne Eekhout
Marja Bloem
Marleen Hartjes
Maziar Afrassiabi
Michael Tedja
Michel Hommel
Mila Ernst
Milos Trakilovic
Monika Dahlberg
Najah Aouaki
Otto Snoek
Quinsy Gario
Radna Rumping
Raul Balai
Richard Kofi
Riemer Knoop
Roomyla Choenni
Sands Murray-Wassink
Sasha Dees
Sidi El Karchi
Stephanie Noach
Stijn van Genuchten
Thomas Bakker
Tirzo Martha
Youri Appelo
Yuki Kho

Adviescommissie Kunstenaar Start
Robert-Jan Verhagen (voorzitter)
Anne Ruygt
Agnes Winter
Inge Pollet
Jan Robert Leegte
Judith Leysner
Judith Spijksma
Julius Thissen
Marleen Hartjes
Maziar Afrassiabi
Milos Trakilovic
Quinsy Gario
Raul Balai
Youri Appelo

Adviescommissie Kunstenaar Basis
Brenda Tempelaar
Andrea Stultiens
Bülent Evren
Elise ’t Hart
Florian Weigl
Judith Leysner
Koen Delaere
Marja Bloem
Monika Dahlberg
Otto Snoek
Radna Rumping
Sands Murray-Wassink
Sidi El Karchi
Tirzo Martha
Youri Appelo

Adviescommissie Kunstenaar Project
Aline Thomassen
Agnes Winter
Anne Ruygt
Awoiska van der Molen
Barbara Visser
Carlijn Diesfeldt
Florian Weigl
Jan Robert Leegte
Jasper van Es
Luuk Nouwen
Maziar Afrassiabi
Milos Trakilovic
Monika Dahlberg
Otto Snoek
Quinsy Gario
Radna Rumping
Sands Murray-Wassink
Sasha Dees
Thomas Bakker
Tirzo Martha

Adviescommissie Programma’s Kunstpodia
Femke Haijtema (voorzitter)
Mariette Dölle
Antonio Joze Guzman
Judith Leysner
Luuk Nouwen
Jasper van Es
Robert Jan Verhagen

Adviescommissie Erfgoed Innovatie
Alex van Stipriaan
Agnes Vugts
Annemarie van Eekeren
Bastiaan Steffens
Benoît Mater
Davida de Hond
Eva Kleeman
Frits Loomeijer
Guus Sluiter
Maarten Kentgens
Marco Streefkerk
Marianne Eekhout
Marleen Hartjes
Michel Hommel
Mila Ernst
Richard Kofi
Roomyla Choenni

Adviescommissie Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Colin Huizing
Judith Spijksma
Maarten Kentgens
Marco Streefkerk
Michel Hommel
Mila Ernst

Adviescommissie Kunst Opdracht
Antonio Joze Guzman Jaramillo
Aline Thomassen
Barbara Visser
Carlijn Diesfeldt
Colin Huizing
Emiel van der Pol
Eva Kleeman
Inge Pollet
Jasper van Es
Judith Leysner
Judith Spijksma
Julius Thissen
Luuk Nouwen
Maaike Schoorel
Marleen Hartjes
Najah Aouaki
Raul Balai
Thomas Bakker

Adviescommissie Kunst Verbinding
Barbara Visser
Emiel van der Pol
Margriet Schavemaker
Thomas Bakker
Tirzo Martha

Adviescommissie Curator Beschouwer
Bas Hendrikx
Andrea Stultiens
Brenda Tempelaar
Ellen ter Gast
Esther Schreuder
Florian Weigl
Inge Pollet
Julius Thissen
Marja Bloem
Michael Tedja
Richard Kofi
Stephanie Noach
Yuki Kho

Adviescommissie Publicatie
Awoiska van der Molen
Anne Ruygt
Brenda Tempelaar
Elise ’t Hart
Florian Weigl
Koen Delaere
Marja Bloem
Michael Tedja
Quinsy Gario
Sands Murray-Wassink
Youri David Appelo
Yuki Kho

Adviescommissie Kunst Erfgoed Presentatie
Agnes Winter
Agnes Vugts
Alex van Stipriaan
Ardjuna Candotti
Arminda Franken-Ruiz
Awoiska van der Molen
Bas Hendrikx
Bastiaan Steffensi
Benoît Mater
Colin Huizing
Davida de Hond
Denise Campbell
Dineke Stam
Eva Kleeman
Frits Loomeijer
Iilias Zian
Jan Robert Leegte
Koen Delaere
Lizzy van Leeuwen
Maarten Kentgens
Marianne Eekhout
Marleen Hartjes
Raul Balai
Richard Kofi
Roomyla Choenni
Sasha Dees
Stijn van Genuchten
Thomas Bakker

Adviescommissie Kunst Presentatie Internationaal en Art Fair Internationaal
Antonio Joze Guzman Jaramillo
Andrea Stultiens
Barbara Visser
Colin Huizing
Jan Robert Leegte
Jasper van Es
Luuk Nouwen
Maaike Schoorel
Margriet Schavemaker
Maziar Afrassiabi
Milos Trakilovic
Stephanie Noach
Tirzo Martha

Adviescommissie Collectieprogramma
Barbara Visser
Bas Hendrikx
Colin Huizing
Maaike Schoorel

Adviescommissie Collectiemobiliteit
Agnes Vugts
Annemarie van Eekeren
Judith Spijksma
Marc Wingens
Mila Ernst

Coronaregeling Kunsthallen
Riemer Knoop

Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid
Marco Streefkerk
Michel Hommel
Riemer Knoop

Selectiecommissie
Amal Alhaag
David Bade
Mirjam Pragt
Steven ten Thije
Katja Weitering (voorzitter)

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager.