Een aanvraag beoordelen doen we zo zorgvuldig, deskundig en onpartijdig mogelijk. Daarom werken we samen met onafhankelijke adviseurs. Dit zijn experts, zoals kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, kunsthistorici, museummedewerkers en anderen die de ontwikkelingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed naar waarde kunnen schatten.
Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, het belangrijkste criterium, wordt bijvoorbeeld getoetst op presentatie, ontwikkeling, erkenning, professioneel en publiek bereik. De beoordeling komt tot stand in onderling overleg tussen de adviseurs, van wie gevraagd wordt dat zij genereus zijn en over eigen voorkeuren heen kijken.

Het Mondriaan Fonds kent 24 bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het Mondriaan Fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.
Bij de samenstelling van commissies, die volgt uit een open oproep, houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor twee jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal twee jaar.

Klik hier voor de biografieën van de adviseurs.

Poule van adviseurs
Youri Appelo
Stephanie Archangel
Katayoun Arian
Thomas Bakker
Raul Balai
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Dyonna Benett
Marja Bloem
Jelle Bouwhuis
Denise Campbell
Roomyla Choenni
Koen Delaere
Carlijn Diesfeldt
Annemarie van Eekeren
Marianne Eekhout
Sidi El Karchi
Mila Ernst
Peter van der Es
Bülent Evren
Arminda Cornelia Franken-Ruiz
Quinsy Gario
Ellen ter Gast
Stijn van Genuchten
Antonio Jose Guzman Jaramillo
Hanne Hagenaars
Femke Haijtema
Bas Hendrikx
Niek Hendrix
Jorrit Kelder
Maarten Kentgens
Yuki Kho
Eva Kleeman
Riemer Knoop
Fieke Krikhaar
Anke van der Laan
Jan Robert Leegte
Lizzy van Leeuwen
Judith Leysner
Imara Limon
Frits Loomeijer
Tirzo Martha
Awoiska van der Molen
Kianoosh Motallebi
Sands Murray-Wassink
Luuk Nouwen
Stephanie Noach
Emiel van der Pol
Inge Pollet
Ilya Rabinovich
Radna Rumping
Anne Ruygt
Margriet Schavemaker
André van Schie
Maaike Schoorel
Esther Schreuder
Iris Sikking
Guus Sluiter
Judith Spijksma
Dineke Stam
Bastiaan Steffens
Marco Streefkerk
Andrea Stultiens
Fiona Tan
Michael Tedja
Marjan Teeuwen
Brenda Tempelaar
Aline Thomassen
Anja Tollenaar
Milos Trakilovic
Vincent van Velsen
Caro Verbeek
Robert Jan Verhagen
Barbara Visser
Annette de Vries
Agnes Vugts
Julia Vytopil
Florian Weigl
Marc Wingens
Agnes Winter
Kees Zandvliet
Ilias Zian

Adviescommissie Werkbijdrage Jong Talent (WJT))
Jelle Bouwhuis (voorzitter)
Vincent van Velsen
Robert Jan Verhagen
Youri David Appelo
Sidi El Karchi
Maaike Schoorel
Bas Hendrikx
Katayoun Arian
Inge Pollet
Thomas Bakker
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Luuk Nouwen
Peter van der Es

Adviescommissie Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT)
Vincent van Velsen (voorzitter)
Bas Hendrikx
Fiona Tan
Bülent Evren
Antonio Guzman Jaramillo
Maaike Schoorel
Iris Sikking
Marjan Teeuwen
Thomas Bakker
Michael Tedja
Sands Murray-Wassink
Andrea Stultiens
Emiel van der Pol
Florian Weigl
Kianoosh Motallebi

Adviescommissie Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar
Peter van der Es (voorzitter)
Vincent van Velsen
Caro Verbeek
Ellen ter Gast
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Stephanie Archangel
Imara Limon
Margriet Schavemaker
Sands Murray-Wassink
Milos Trakilovic
Florian Weigl
Emiel van der Pol
Andrea Stultiens
Youri David Appelo
Katayoun Arian
Sidi el Karchi
Niek Hendrix

Adviescommissie Bijdrage Presentatie Buitenland
Margriet Schavemaker (voorzitter)
Jelle Bouwhuis
Kianoosh Motallebi
Stephanie Noach
Maaike Schoorel
Luuk Nouwen
Milos Trakilovic
Bas Hendrikx

Adviescommissie Bijdrage Samenwerking Musea
Annemarie van Eekeren
Maarten Kentgens
Kees Zandvliet
Guus Sluiter
Anja Tollenaar
Fieke Krikhaar
Dyonna Bennett
Annette de Vries

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Femke Haijtema (voorzitter)
Annemarie van Eekeren
Eva Kleeman
Imara Limon
Agnes Vugts
Marc Wingens

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
De samenstelling van deze adviescommissie bestaat uit adviseurs uit de poule en Ad-Hoc adviseurs:
Peter van den Doel
Ksenia Galiaeva
Noor Mertens
Kianoosh Motallebi
Wim Waelput

Adviescommissie Bijdrage Collectieprogramma’s
Bas Hendrikx
Barbara Visser
Fiona Tan
Anke van der Laan

Adviescommissie Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Jorrit Kelder (voorzitter)
Dineke Stam
Stephanie Archangel
Fieke Krikhaar
Kees Zandvliet

Adviescommissie Projectinvestering Instellingen
Mila Ernst (voorzitter)
Agnes Vughts
Jorrit Kelder
Julia Vytopil
Dyonna Benett
Lizzy van Leeuwen
Esther Schreuder
Annette de Vries
Stephanie Archangel
Anja Tollenaar
André van Schie
Agnes Vugts
Niek  Hendrix
Kianoosh Motallebi
Ilya Rabinovich
Ilias Zian
Roomylah Choenni
Stephanie Noach
Dineke Stam
Annemarie van Eekeren

Mobiel erfgoed
Agnes Vughts (voorzitter)
Stijn van Genuchten
André van Schie

Adviescommissie Bijdrage Opdrachtgeverschap
Barbara Visser (voorzitter)
Peter van der Es
Ilias Zian
Marjan Teeuwen
Kianoosh Motallebi
Luuk Nouwen
Emiel van der Pol
Judith Spijksma
Youri David Appelo
Thomas Bakker
Robert Jan Verhagen
Vincent van Velsen
Bülent Evren

Adviescommissie Bijdrage Publicaties
Ilya Rabinovich
Iris Sikking
Vincent van Velsen
Inge Pollet
Ellen ter Gast
Milos Trakilovic
Florian Weigl

Adviescommissie Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Vincent van Velsen (voorzitter)
Niek Hendrix
Florian Weigl
Judith Spijksma
Andrea Stultiens

Adviescommissie Bijdrage Incidentele Aankopen
Kees Zandvliet (voorzitter)
De leden van deze adviescommissie worden op Ad-Hocbasis benoemd.

Selectiecommissie
Katja Weitering (voorzitter)
Norah Karrouche
Clayde Menso
Jean Bernard Koeman
Amal Alhaag

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager).