Een aanvraag beoordelen doen we zo zorgvuldig, deskundig en onpartijdig mogelijk. Daarom werken we samen met onafhankelijke adviseurs. Dit zijn experts, zoals kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, kunsthistorici, museummedewerkers en anderen die de ontwikkelingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed naar waarde kunnen schatten.
Bij de beoordeling gelden richtlijnen en criteria die persoonlijke standpunten van adviseurs objectiveren. Behalve op kwaliteit, het belangrijkste criterium, wordt bijvoorbeeld getoetst op presentatie, ontwikkeling, erkenning, professioneel en publiek bereik. De beoordeling komt tot stand in onderling overleg tussen de adviseurs, van wie gevraagd wordt dat zij genereus zijn en over eigen voorkeuren heen kijken.

Het Mondriaan Fonds kent 24 bijdragemogelijkheden. Wanneer een adviseur zelf een aanvraag heeft ingediend of de organisatie waarvoor de adviseur werkt of wanneer de adviseur privé of zakelijk betrokken is bij een aanvraag van anderen, kan een adviseur niet deelnemen aan de betreffende adviesvergadering. De adviseur wordt hiervoor dan niet uitgenodigd of de uitnodiging wordt alsnog ingetrokken. Is er sprake van betrokkenheid bij een aanvraag, dan dient de adviseur het Mondriaan Fonds hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit is vastgelegd in een protocol dat door alle adviseurs wordt ondertekend.
Bij de samenstelling van commissies, die volgt uit een open oproep, houden wij rekening met diversiteit. Om verschillende visies en perspectieven op kunst en erfgoed te waarborgen rouleren de commissies van samenstelling en zijn alle leden telkens slechts tijdelijk betrokken bij het Mondriaan Fonds. In principe wordt een adviseur benoemd voor twee jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal twee jaar.

Klik hier voor de biografieën van de adviseurs.

Poule van adviseurs
Youri Appelo
Stephanie Archangel
Katayoun Arian
Thomas Bakker
Raul Balai
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Dyonna Benett
Marja Bloem
Jelle Bouwhuis
Denise Campbell
Roomyla Choenni
Koen Delaere
Carlijn Diesfeldt
Annemarie van Eekeren
Marianne Eekhout
Sidi El Karchi
Mila Ernst
Peter van der Es
Bülent Evren
Arminda Franken-Ruiz
Quinsy Gario
Ellen ter Gast
Stijn van Genuchten
Antonio Jose Guzman
Hanne Hagenaars
Femke Haijtema
Bas Hendrikx
Niek Hendrix
Jorrit Kelder
Maarten Kentgens
Yuki Kho
Eva Kleeman
Riemer Knoop
Fieke Krikhaar
Anke van der Laan
Jan Robert Leegte
Lizzy van Leeuwen
Judith Leysner
Imara Limon
Frits Loomeijer
Tirzo Martha
Awoiska van der Molen
Kianoosh Motallebi
Sands Murray-Wassink
Luuk Nouwen
Stephanie Noach
Emiel van der Pol
Inge Pollet
Ilya Rabinovich
Radna Rumping
Anne Ruygt
Margriet Schavemaker
André van Schie
Maaike Schoorel
Esther Schreuder
Iris Sikking
Guus Sluiter
Judith Spijksma
Dineke Stam
Bastiaan Steffens
Marco Streefkerk
Andrea Stultiens
Fiona Tan
Michael Tedja
Marjan Teeuwen
Brenda Tempelaar
Aline Thomassen
Anja Tollenaar
Milos Trakilovic
Vincent van Velsen
Caro Verbeek
Robert Jan Verhagen
Barbara Visser
Annette de Vries
Agnes Vugts
Julia Vytopil
Florian Weigl
Marc Wingens
Agnes Winter
Kees Zandvliet
Ilias Zian

Adviescommissie Werkbijdrage Jong Talent
Stephanie Noach (voorzitter)
Jelle Bouwhuis (plaatsvervangend voorzitter)
Youri Appelo
Raul Balai
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Koen Delaere
Quinsy Gario
Bas Hendrikx
Niek Hendrix
Judith Leysner
Inge Pollet
Radna Rumping
Milos Trakilovic
Robert Jan Verhagen
Agnes Winter

Adviescommissie Werkbijdrage Bewezen Talent
Vincent van Velsen (voorzitter)
Thomas Bakker
Marja Bloem
Carlijn Diesfeldt
Sidi El Karchi
Bülent Evren
Awoiska van der Molen
Sands Murray-Wassink
Jan Robert Leegte
Emiel van der Pol
Iris Sikking
Michael Tedja
Marjan Teeuwen
Barbara Visser
Agnes Winter

Adviescommissie Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar
Peter van der Es (voorzitter)
Stephanie Noach (plaatsvervangend voorzitter)
Katayoun Arian
Bülent Evren
Quinsy Gario
Hanne Hagenaars
Jan Robert Leegte
Tirzo Martha
Kianoosh Motallebi
Sands Murray-Wassink
Radna Rumping
Judith Spijksma
Andrea Stultiens
Fiona Tan
Aline Thomassen

Adviescommissie Bijdrage Presentatie Buitenland
Margriet Schavemaker (voorzitter)
Robert Jan Verhagen (plaatsvervangend voorzitter)
Bas Hendrikx
Tirzo Martha
Kianoosh Motallebi
Luuk Nouwen
Anne Ruygt
Maaike Schoorel
Milos Trakilovic

Adviescommissie Bijdrage Samenwerking Musea en Projectinvestering Instellingen
Mila Ernst (voorzitter)
Roomyla Choenni (plaatsvervangend voorzitter)
Stephanie Archangel
Thomas Bakker
Dyonna Benett
Denise Campbell
Koen Delaere
Annemarie van Eekeren
Marianne Eekhout
Arminda Franken-Ruiz
Jorrit Kelder
Riemer Knoop
Imara Limon
Awoiska van der Molen
Kianoosh Motallebi
Emiel van der Pol
Caro Verbeek
Annette de Vries
Agnes Vugts
Julia Vytopil
Iilias Zian

Adviescommissie Bijdrage Programma’s Kunstpodia
Femke Haijtema (voorzitter)
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Peter van den Doel
Imara Limon
Luuk Nouwen
Katja Weitering

Adviescommissie Bijdrage Tijdschriften
Jacqueline Grandjean (voorzitter) (ad-hocadviseur)
Peter van den Doel (ad-hocadviseur)
Imara Limon
Inge Pollet
Michael Tedja

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Femke Haijtema (voorzitter)
Annemarie van Eekeren
Maarten Kentgens
Riemer Knoop
Frits Loomeijer
Bastiaan Steffens
Caro Verbeek

Adviescommissie Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Riemer Knoop (voorzitter)
Mila Ernst
Jorrit Kelder
Margriet Schavemaker
Esther Schreuder

Adviescommissie Mobiel erfgoed en Restauratie Mobiel Erfgoed
Stijn van Genuchten (voorzitter)
Frits Loomeijer
André van Schie
Kees Zandvliet

Adviescommissie Bijdrage Opdrachtgeverschap
Hanne Hagenaars (voorzitter)
Milos Trakilovic (plaatsvervangend voorzitter)
Thomas Bakker
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Koen Delaere
Carlijn Diesfeldt
Peter van der Es
Quinsy Gario
Niek Hendrix
Yuki Kho
Maaike Schoorel
Andrea Stultiens
Anja Tollenaar
Barbara Visser

Adviescommissie Bijdrage Publicaties
Youri Appelo (voorzitter)
Vincent van Velsen (plaatsvervangend voorzitter)
Raul Balai
Marja Bloem
Inge Pollet
Iris Sikking
Brenda Tempelaar
Florian Weigl

Adviescommissie Bijdrage Incidentele Aankopen
Kees Zandvliet (voorzitter)
Ellen ter Gast (plaatsvervangend voorzitter)
De leden van deze adviescommissie worden op Ad-Hocbasis benoemd

Adviescommissie Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten
Barbara Visser (voorzitter)
Luuk Nouwen
Antonio Jose Guzman

Adviescommissie Open Oproep Beurs Erfgoedtalent
Mila Ernst (voorzitter)
Dyonna Benett
Annemarie van Eekeren
Agnes Vugts

Adviescommissie Open Oproep Erfgoedexpertise Internationaal
Margriet Schavemaker (voorzitter)
Eva Kleemann
Annette de Vries

Adviescommissie Open Oproep Beladen Geschiedenis
Agnes Vugts (voorzitter)
Dyonna Benett (plaatsvervangend voorzitter)
Stephanie Archangel
Lizzy van Leeuwen
Imara Limon
Stephanie Noach
Ilya Rabinovich
Esther Schreuder
Guus Sluijter
Dineke Stam
Iilias Zian

Adviescommissie Open Oproep Digitaal Erfgoed
Annemarie van Eekeren (voorzitter)
Roomyla Choenni
Ellen ter Gast
Fieke Krikhaar
Marco Streefkerk
Anja Tollenaar
Julia Vytopil
Marc Wingens

Adviescommissie Open Oproep 75 jaar Vrijheid
Voorzitters
Kees Zandvliet
Peter Sigmond

Verbouwingen
Architecten van het Stimuleringsfonds
Job Floris
Marjolein van Eig
Gert Kwekkeboom
Nicole Maurer
Mechtild Stuhlmacher

Herinrichting, presentatievormen en grassroots
Annemarie van Eekeren
Liane van der Linden
Lizzy van Leeuwen
Eva Kleeman
Riemer Knoop
Mila Ernst
Agnes Vugts
Anke van der Laan
Ellen ter Gast

Digitalisering
Marc Wingens
Marco Streefkerk
Roomyla Choenni
Fieke Krikhaar
Mila Ernst

Onderzoek
Catrien Bijleveld
Jaap Cohen
Erik Schumacher
Helen Grevers

Jongeren adviseurs Reinwardt Academie
Bibian Reeken
Dido de Wolf
Justin van den Berg
Luca Duijf

Selectiecommissie
Clayde Menso (voorzitter)
Amal Alhaag
Theo Jansen
Norah Karrouche
Mirjam Pragt

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager).