Residency (Dutch only)

For now this page is available in Dutch only. We will provide an English translation as soon as possible.

Wil je je als kunstenaar, curator of kunstbeschouwer verder ontwikkelen door een verblijf in een residency in binnen- of buitenland? Misschien kom je in aanmerking voor een van de residencies die het Mondriaan Fonds aanbiedt via de bijdrage Residency.

Voor wie

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten voor een residency die aangeboden wordt door het Mondriaan Fonds.

Hoeveel

Je eigen bijdrage is minimaal 10% van het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor jouw werkperiode vaststelt.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Waar

Bekijk de 5 residencies die we aanbieden.

Application closed

Try again next application round.

Het Mondriaan Fonds biedt in 2021 geen werkperiodes aan in het buitenland aan vanwege COVID-19. Afhankelijk van de ontwikkelingen hoopt het Mondriaan Fonds in 2022 het programma voor 2023 weer te kunnen openen.

Wie komt in aanmerking?

Beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers die hun praktijk willen verdiepen en hun netwerk willen uitbreiden, kunnen een aanvraag doen voor een werkperiode in binnen- of buitenland in een door het Mondriaan Fonds aangeboden atelier.

Met de bijdrage Residency wil het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers stimuleren hun eigen werk te ontwikkelen en daarmee ook de hedendaagse beeldende kunst en het cultureel erfgoed in Nederland.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of de woonruimte wordt meestal door het Mondriaan Fonds rechtstreeks voldaan.

Hoeveel?

Je eigen bijdrage is minimaal 10% van het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor jouw werkperiode vaststelt. Je eigen bijdrage mag ook een renteloze lening zijn van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl.

Hoe en wanneer aanvragen?

De deadline voor aanvragen voor Residency is op 1 november 2021 , vóór 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Er zijn 2 categorieën residencies: Residency binnenland en Residency buitenland. Per categorie kun je voor maximaal 2 residencies aanvragen. Dat betekent dat je, als er residencies uit 2 categorieën tegelijk worden aangeboden, maximaal voor 2 residencies in het binnenland en 2 residencies in het buitenland kan aanvragen. Voor elke aanvraag dien je apart een aanvraagformulier in.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Residency.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; of
  – je hebt minstens 3 jaar een HBO-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar; óf
  -je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
 • Je kunt de bijdrage niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@EKWC).
 • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% verwacht. Deze eigen bijdrage heeft betrekking op het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor de werkperiode ter beschikking stelt. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
 • Een kunstenaar kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers per categorie (Residency binnenland of Residency buitenland) een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.
 • Je werkt ten minste 1 jaar als curator of kunstbeschouwer op het gebied van beeldende kunst of cultureel erfgoed. Dit kun je aantonen aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten.
 • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
 • Een bijdrage Residency kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van een bacheloropleiding in binnen- of buitenland.
 • Je kunt de bijdrage niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% verwacht. Deze eigen bijdrage heeft betrekking op het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor de werkperiode ter beschikking stelt. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
 • Een curator/ beschouwer kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers per categorie (Residency binnenland of Residency buitenland) een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.

Sommige residencies kunnen alleen door beeldend kunstenaars óf alleen door curatoren en kunstbeschouwers worden aangevraagd, andere door beide groepen. In de uitleg per residency op deze pagina lees je de specifieke informatie over de aard van de residency, de voorwaarden, de verblijfsduur, de hoogte van de bijdrage, etc.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds de volgende informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Toelichting (max. 3 pagina’s)
Licht je werk en beroepspraktijk toe, met aandacht voor de ontwikkeling ervan. Beschrijf je inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking je aandeel daarin.

CV (max. 3 pagina’s)
Meld de belangrijkste gegevens over je hele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

Plan (max. 4 pagina’s)
Beschrijf je inhoudelijke motivatie voor deze residency en omschrijf je artistieke plan.
Licht ook toe hoe je een passend publiek bereikt en koppelt aan het project of aan het werk dat tijdens en na de werkperiode ontstaat. Dit kan, bijvoorbeeld, een blog of informatie over de werkperiode op je website zijn, maar ook een tentoonstelling, open atelier of workshop tijdens of na de residencyperiode.

(Visueel) documentatiemateriaal
Als beeldend kunstenaar:
Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen (max. 100 MB) van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling. Laat ook altijd foto’s van individuele werken zien. Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten uploaden van maximaal 15 minuten (samen max. 300 MB). Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt.

Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Als curator of beschouwer:
Je aanvraag zal ook beoordeeld worden op basis van visueel documentatiemateriaal met de nadruk op je werk uit de afgelopen 1 tot 4 jaar. Maak een pdf met een selectie van maximaal 6 van je meest relevante en actuele artikelen en/of maximaal 10 afbeeldingen van recent tentoonstellingen, manifestaties of andere activiteiten. Je kunt ook video/filmfragmenten uploaden van door je gerealiseerde projecten (samen maximaal 15 minuten). Het visueel documentatiemateriaal moet je na het indienen van het aanvraagformulier apart uploaden (samen maximaal 300 MB). Daarbij word je ook gevraagd een documentatielijst te uploaden die correspondeert met het visuele documentatiemateriaal. Na verzending van het aanvraagformulier ontvang je direct een bevestigingsmail met een link waar je het documentatiemateriaal kunt uploaden.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.
Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

 • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij je aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Diploma/uitschrijving óf uittreksel Kamer van Koophandel
Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Residency.

Bij de beoordeling van je aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende afvalprocedure:

 • Wanneer in de eerste stemronde geen enkel commissielid positief oordeelt over je artistieke functioneren, wordt een negatief advies uitgebracht.
 • In de tweede stemronde geven afzonderlijke commissieleden een oordeel over je artistiek functioneren en andere bovengenoemde criteria. Wanneer geen meerderheid positief stemt, wordt een negatief advies uitgebracht.

Een bijdrage Residency kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Na de laatste stemronde kan de adviescommissie aangeven welke aanvragen de meeste prioriteit krijgen, omdat helaas niet altijd alle positief beoordeelde aanvragen kunnen worden toegekend. Een gesprek met de directie van de residency en voorgedragen kandidaten kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Wanneer uit de aanvragen geen geschikte kandidaat geselecteerd kan worden, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • (Visueel) documentatiemateriaal.
 • Cv.
 • Toelichting op je werk en artistieke of inhoudelijke uitgangspunten.
 • Plan met motivering waarom je voor de specifieke residency kiest, inclusief een toelichting over de manier waarop je een passend publiek bereikt en aan je project of werk weet te binden.
 • De artistieke/inhoudelijke kwaliteit van het werk:
  Als kunstenaar: de vraag of jouw oeuvre van belang is of zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij kijkt de adviescommissie bijvoorbeeld naar de kwaliteit van het werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de toepassing van de gekozen middelen.
  Als curator of beschouwer: de vraag of het oeuvre dat je hebt opgebouwd van belang is of zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst of het cultureel erfgoed in Nederland. Bij de beoordeling daarvan kijkt de commissie naar de samenhang tussen je inhoudelijke en/of theoretische uitgangspunten en de manier waarop die in je werkzaamheden naar voren komen. Je visie speelt daarbij een rol, met de wijze waarop je je visie uitwerkt, de ambitie die eruit spreekt en hoe deze zich verhoudt tot de (historische en actuele) gedachtevorming binnen de beeldende kunst en het cultureel erfgoed.
 • Het cultureel ondernemerschap:
  Dit beoordeelt de adviescommissie op basis van je onderzoekende en/of vernieuwende houding, de manier waarop je naar buiten treedt en publiek voor je werk probeert te vinden en aan je bindt.
 • Plannen en zichtbaarheid:
  Behalve de kwaliteit van reeds gerealiseerd werk spelen de verwachtingen over de ontwikkeling van je werk en het beoogde effect van de residency een rol in de beoordeling. De adviescommissie hecht daarom veel waarde aan je plannen en motivatie. Het is belangrijk dat je duidelijk maakt hoe je deze bijdrage wilt gebruiken, welke plannen je hebt voor nieuw werk of onderzoek en hoe de werkperiode naar jouw idee bijdraagt aan je artistieke ontwikkeling en het opbouwen van een nieuw netwerk.

Het Mondriaan Fonds maakt nog meer mogelijk:

Rentevrije lening
Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur.

Meer over Fonds Kwadraat

Waar

Bekijk hieronder de 5 residencies die we aanbieden.

Vergeet niet voor het indienen van een aanvraag de voorwaarden, beoordeling, checklist en aanvraagprocedure hierboven te lezen!

Drawing Centre Diepenheim

Voor wie: beeldend kunstenaars met een interesse in tekenen
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 1 april – 30 juni en 1 september – 30 november 2022

Drawing Centre Diepenheim is een internationaal georiënteerd kunstpodium, met een focus op tekenen in een breed, hedendaags perspectief. Drawing Centre Diepenheim gelooft dat het tekenen, een welkome verbindende en scheppende kracht is die de dialoog tussen kunst en de wereld, kunstenaar en publiek versterkt. Het Drawing Centre organiseert tentoonstellingen, artist residencies, masterclasses, publicaties, en biedt een publieks- en educatieprogramma.

Het programma van Drawing Centre Diepenheim richt zich op het presenteren, stimuleren en onderzoeken van actuele ontwikkelingen in de tekenkunst. Er is aandacht voor experiment en onderzoek, bijvoorbeeld voor praktijken waarin geëxperimenteerd wordt met grensverkenningen van het medium en waarin vanuit de diverse kanten van het tekenen gezocht wordt naar nieuwe presentatievormen en nieuwe manieren van verbeelden.

Drawing Centre Diepenheim werkt voor de residency samen met Werkplaats Diepenheim. Daar is ruim 850 vierkante meter beschikbaar aan woonruimte, ateliers, werkplaatsen, waaronder een lithografiewerkplaats en een gemeenschappelijke ruimte. De Werkplaats biedt ook faciliteiten voor dans, muziek en theater waaronder een binnen- en een buitenpodium voor repetities en optredens.

Het resultaat van beide werkperiodes zal in overleg met Drawing Centre Diepenheim geïntegreerd worden in het lopende activiteitenprogramma. In overleg met de individuele deelnemers wordt gezocht naar een passende presentatievorm of activiteit.

Informatie over Drawing Centre

Voor wie

De residency is bedoeld voor een kunstenaar die zich wil verdiepen in tekenen en/of ermee wil experimenteren Er is een voorkeur voor een kunstenaar die tijdens de residentie letterlijk of thematisch een relatie aangaat met de natuurlijke/landschappelijke omgeving en/of met de community van Diepenheim.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperioden beschikbaar van 3 maanden:

 • 1 april  – 30 juni 2022
 • 1 september – 30 november 2022

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure hierboven. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Nanette Kraaikamp, artistiek leider Drawing Centre Diepenheim. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

General terms and conditions

Het Lage Noorden, Marrum

Voor wie: kunstenaars met een focus op beeldende en performance kunsten
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 1 maart – 31 mei en 1 september – 30 november 2022

De artist-in-residence Het Lage Noorden in Friesland is een unieke plek om te maken, onderzoeken, uit te proberen en te produceren. Omgeven door de Nederlandse wadden en ruimte voor rust en onderzoek. Het Lage Noorden ligt midden in de Friese natuur aan het wad en beschikt over een groot terrein met mooie ateliers, ook voor groot werk, een bibliotheek en een presentatieruimte. Door het beschikbaar stellen van ruimte, materialen, gereedschappen en advies wordt de kunstenaar gefaciliteerd bij de productie van grote kunstwerken en installaties.

Het Lage Noorden brengt kunst en verblijf – middels een camping, B&B en cabins – samen. Zo is het een plek waar kunstenaars, omwonenden, fietsers, wandelaars, kampeerders, en andere gasten samenkomen. Deze residency maakt echt onderdeel uit van haar omgeving en biedt bezoekers de mogelijkheid om kennis te maken met het maakproces van kunst. Residenten kunnen in overleg verblijven in het B&B gastenverblijf, op de camping of in een cabin.

Iedere gast in het AIR traject maakt een projectvoorstel. Aan de hand hiervan kunnen aanvullende werkzaamheden en materialen worden ingeschat. De periode wordt afgesloten met een evaluatie. Onderdeel van de evaluatie is een toelichting van de kunstenaar op het doorlopen proces en/of het werk volgens een in overleg te bepalen format voor het archief van de kunstenaar en van Het Lage Noorden.

Informatie over Het Lage Noorden

Voor wie

Deze residency staat open voor alle vormen van beeldende en performance kunsten, zolang het maken centraal staat.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperioden beschikbaar van 3 maanden:

 • 1 maart – 31 mei 2022
 • 1 september – 30 november 2022

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Bedrag

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van € 2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel € 200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is: 1 november 2021, voor 17:00 uur.

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure hierboven. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met het Lage Noorden. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

General terms and conditions

Het Luceberthuis i.s.m. Museum Kranenburgh, Bergen

Voor wie: multidisciplinaire beeldend kunstenaars
Wat: 1 werkperiode van 6 maanden
Wanneer: 1 februari – 31 juli 2022

Lucebert (1924-1994) is één van de bekendste Nederlandse kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij was dichter, beeldend kunstenaar, fotograaf en jazzliefhebber en woonde en werkte tientallen jaren in Bergen. Zijn atelier, gevestigd in de voormalige toonzaal van de verzamelaar Piet Boendermaker, is vanaf 2015 door de Stichting Lucebert ter beschikking gesteld aan beeldend kunstenaars, schrijvers en kunstenaars die cross-over werken in verschillende disciplines. Residents waren onder andere Praneet Soi, Peggy Franck, Arjan van Helmond en Gabriel Lester.

Het Luceberthuis en Museum Kranenburgh werken samen bij de invulling van de residency. Het museum ziet in de samenwerking met het Luceberthuis een unieke kans om het belang van een hedendaagse ‘artists colony’ te onderzoeken en de kunstenaarsgeschiedenis die een groot effect had op de loop der kunsten in Nederland levend te houden. Het museum wil vanuit hedendaags perspectief de rol en positie van de kunstenaar ten opzichte van maatschappelijke dynamiek bevragen. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd Bergen definitief een ‘kunstenaarsdorp’ en was vanaf die tijd een plek van waaruit kunstenaars vernieuwing in de (schilder)kunst nastreefden. De scheppende kunstenaar stond voorop in de Bergense gemeenschap. Een aantal van de huizen dat ooit door vooraanstaande kunstenaars werd bewoond is doorgegeven aan de volgende generatie, en een plek geworden waar kunstenaars tijdelijk kunnen verblijven. Het Luceberthuis nodigt kunstenaars uit van wie het werk een multidisciplinair karakter heeft, geheel in de geest van dichter, fotograaf, graficus en schilder Lucebert. Net als afgelopen jaren wil het Luceberthuis de komende jaren aandacht besteden aan het multi-talent van kunstenaars en de kruisbestuiving tussen beeldende kunst disciplines. Per jaar wordt 2 à 3 kunstenaars de mogelijkheid geboden in het huis te wonen en werken en deze periode af te sluiten met een expositie in het huis.

Het Luceberthuis bestaat uit een groot woonhuis en atelier (ca. 300 m2). Het is volledig ingericht en heeft meerdere slaapkamers. Het grote en hoge atelier van Lucebert is in oorspronkelijk staat en heeft lichtinval van alle richtingen door een kroon van dakramen. In het huis bevindt zich een grote kunstboekenbibliotheek van Lucebert,  een fotografie donkere kamer en een etspers. Het atelier geeft een impressie van de plek waar de kunstenaar Lucebert zijn experimentele universum schiep, met zijn familie woonde en zijn kunstenaarsvrienden ontving. Het Luceberthuis ligt in een kleine woonwijk aan de rand van het centrum van Bergen.

Informatie over Luceberthuis

Voor wie

Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars waarvan de werkpraktijk aansluit bij het profiel van het Luceberthuis en het oogmerk van Museum Kranenburgh. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan kunstenaars die werken vanuit een relatie tussen beeldende kunst en literatuur, beeld en taal. Kunstenaars die grenzen opzoeken en breed werken in verschillende disciplines worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. In samenwerking met Museum Kranenburgh in Bergen kunnen delen van de residence zich publiek manifesteren.

Werkperiode

Er is 1 werkperiode beschikbaar van 6 maanden:

 • 1 februari – 31 juli 2022

Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Bedrag

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000  per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal € 200 per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure hierboven. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Meier Boersma van Stichting Lucebert en een vertegenwoordiger van Museum Kranenburgh. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

Pompgemaal, Den Helder

Voor wie: beeldend kunstenaars en curatoren, kunstbeschouwers, bemiddelaars
Wat: korte of langere werkperiodes
Wanneer: 1 maart tot en met 31 december 2022

Samen met de gemeente Den Helder heeft het Mondriaan Fonds een karakteristiek vroeg 20e eeuws waterpompgemaal, een provinciaal monument gelegen in een natuurgebied in de duinen, opgeknapt en geschikt gemaakt als werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars.

Het Mondriaan Fonds wil naast het bestaande netwerk van buitenlandateliers ook werkmogelijkheden creëren op bijzondere plekken in eigen land. Om het Pompgemaal tot een plek van betekenis te maken wordt gestreefd naar een continue programmering. Hierbij valt te denken aan kortere of langere werkperiodes, aan tijdelijke presentaties, openbare workshops of studieperiodes. Een periodieke openstelling van het gebouw en de presentatie van het hier gemaakte werk moet altijd onderdeel zijn van het gebruik van het gastatelier.

Het gastatelier ligt aan de rand van een uitgestrekt en beschermd duingebied, op ongeveer 15 minuten van zowel het centrum als het strand van Den Helder. De woon/werkruimte is ca. 220 m2 groot en 5 meter hoog. Het appartement bevat de meest noodzakelijke voorzieningen en huisraad en bestaat uit een grote woon/leefruimte met een tweepersoons slaapkamer. Afhankelijk van het plan en het gebruik van de werkruimte kunnen ook meerdere personen gebruikmaken van het atelier, altijd in overleg met het fonds. De vaste lasten van het atelier en de woonruimte worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds voldaan.

Voor wie

Voor een werkperiode in Pompgemaal Den Helder kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en curatoren, kunstbeschouwers en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Werkperiode

Voor het Pompgemaal wordt op basis van de aanmeldingen een programma samengesteld voor het kalenderjaar. Er kan worden aangevraagd voor korte of langere werkperiodes binnen de periode van 1 maart t/m 31 december 2022.
Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure hierboven. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Make Eindhoven

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 11 maart – 31 mei 2022 en 1 september – 30 november 2022

Make Eindhoven heeft werkplaatsen waar je onderzoek kunt doen naar de mogelijkheden van metaalgieten, glasbewerkingstechnieken en grafische technieken. De werkplaatsen zijn ingericht om waar mogelijk zelfstandig te werken. Het is niet nodig dat je de technieken beheerst. Ervaren adviseurs geven je instructies over veiligheid, technieken en gereedschappen. Ze delen hun kennis met je en ondersteunen waar nodig.

De expertise van Make Eindhoven ligt onder meer in het maken van verschillende soorten mallen waarin materiaal (met name brons en aluminium) gevormd kan worden. Op glasgebied- bieden we mogelijkheden voor warmglas technieken: slumpen, casten en fusen. (Glasblazen behoort niet tot de mogelijkheden). De grafische werkplaats biedt mogelijkheden voor diverse hoogdruk-, vlakdruk-, diepdruk- en doordruktechnieken. Grote formaten behoren tot de mogelijkheid, dankzij de groot-formaat zeefdruktafels, persen en vlakbed-oven.

Deze residency periode biedt mogelijkheden voor een spannend traject voor kunstenaars die nieuwe stappen willen zetten. Er is ruimte voor experiment met, en onderzoek naar de diverse mogelijkheden van techniek en materiaal. Make Eindhoven biedt de unieke mogelijkheid om onder één dak crossovers te maken tussen technieken en materialen, en tussen 2d en 3d. Dit sluit aan bij de behoefte van de huidige generatie makers, die als gezegd niet langer in één materiaal, techniek of drager denken, maar alle mogelijke tools inzetten en hun beelden vanuit een enorme diversiteit aan middelen en media samenstellen. Daarbij concentreren we ons niet primair op de ontwikkeling van nieuwe materialen, maar veeleer op het onderzoek naar nieuwe toepassingen van reeds bestaande materialen.

De kunstenaar verblijft in een studio van het van Abbemuseum.

Informatie over Make Eindhoven

Voor wie

De voorkeur gaat uit naar kunstenaars die al enige tijd een beroepspraktijk uitoefenen en zoeken naar nieuwe uitdagingen ten behoeve van praktijkverdieping. Dit onderzoekstraject vraagt om een stevige inhoudelijke basis teneinde niet verloren te raken in de hoeveelheid mogelijkheden die zich voordoen. We staan open voor kunstenaars die geen of weinig ervaring hebben met het materiaal en niet gehinderd door technische kennis het experiment willen aangaan.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperioden beschikbaar van 3 maanden:

 • 1 maart tot en met 31 mei 2022
 • 1 september tot en met 30 november 2022

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Per periode is er ruimte voor één kunstenaar. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure op die pagina kom je ook bij het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. Make Eindhoven selecteert vervolgens de 2 kunstenaars.
Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

Algemene voorwaarden

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Lotte Hemelrijk

Veysel Yuce

Sjoerd Staal