Samenwerkingsprojecten

VSC, Leerecosystemen VSC, Leerecosystemen

2020
Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen
Aanvrager: VSC
Deelnemende partijen: Science LinX (Rijksuniversiteit Groningen / Faculty of Science and Engineering), Stadkamer Zwolle, Ontdekfabriek, Spark Tech Lab, Natuurmuseum Brabant

VSC ontvangt samen met Science LinX (Rijksuniversiteit Groningen / Faculty of Science and Engineering), Stadkamer Zwolle, Ontdekfabriek, Spark Tech Lab en Natuurmuseum Brabant een bijdrage voor talentontwikkeling in leerecosystemen. De samenwerkende partijen willen bijdragen aan de lokale opzet van leerecosystemen, het overkoepelende onderzoek, kennisuitwisseling en het opstellen van een plan voor landelijke uitrol. Na dit project zullen op vijf locaties in Nederland actieve leerecosystemen zijn opgezet waarin het lokale aanbod is verbonden en ontsloten.

Themes: educatie, publieksbereik, wetenschap en zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 133.000

website