De Romeinse villa’s van Limburg

Reconstructie Romeinse villa in Limburg Reconstructie Romeinse villa in Limburg

In de Romeinse tijd, stonden er in Limburg talrijke villa’s. Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt een bijdrage voor het ontsluiten van oude villa-opgravingen, het verrichten van veldonderzoek en het presenteren van de resultaten. In samenwerking met het Limburgs Museum, Thermenmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een meerjarenprogramma (2022-2026) opgesteld worden. Het programma omvat onderzoek, publieksparticipatietrajecten en een reizende tentoonstelling.

tot stand gekomen met:

gerelateerd