Opdrachten

Campagnebeeld Alex van Warmerdam - L’histoire kaputt Campagnebeeld Alex van Warmerdam - L’histoire kaputt

2018
Alex van Warmerdam
Opdrachtgever: Eye Filmmuseum
Kunstenaar(s): Alex van Warmerdam

Op uitnodiging van het museum maakte Van Warmerdam een expositie met nieuwe films, installaties en objecten. De tentoonstelling benadrukt het interdisciplinaire karakter van zijn werk. Film, theater, vormgeving en schilderkunst komen samen en belichten alle facetten van zijn kunstenaarschap. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe voor de productie van nieuw werk voor de tentoonstelling. Ter compensatie van het honorarium voor Van Warmerdam werd een bijdrage toegekend vanuit het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria.

Lees hier het interview met Alex van Warmerdam en Jaap Guldemond over kunsten die elkaar kruisen en de opdracht voor Eye Filmmuseum.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 75.000

website