Klik hier voor de biografieën van de adviseurs.

Poule van adviseurs
Wafae Ahalouch el Keriasti
Hester Alberdingk Thijm
Stephanie Archangel
Mounira Al Solh
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Delphine Bedel
Lorenzo Benedetti
Frédérique Bergholtz
Miriam Bestebreurtje
Aspha Bijnaar
Sara Blokland
Jelle Bouwhuis
Lonnie van Brummelen
Vera Carasso
Laurie Cluitmans
Annet Dekker
Paul Devens
Katja Diallo
Peter van den Doel
Arjon Dunnewind
Zippora Elders
Maarten Vanden Eynde
Christian Ernsten
Jacqueline Grandjean
Hanne Hagenaars
Niek Hendrix
Mirjam Hoijtink
Michael Huijser
David Jablonowski
Henri Jacobs
Yasmijn Jarram
Patricia Kaersenhout
Hester Keijser
Hanneke Kik
Frank Koolen
Ella Kok-Majewska
Karen Lancel
Imara Limon
Liane van der Linden
Margit Lukács
Marga van Mechelen
Kianoosh Motallebi
Ahmet Polat
Niels Post
Charlotte van Rappard-Boon
André van Schie
Lydia Schouten
Renée Steenbergen
Jennifer Tee
Hilde Teerlinck
Marjan Teeuwen
Anja Tollenaar
Yvonne Twisk
Vincent van Velsen
Maria Verstappen
Esther Vossen
Martin van Vreden
Alex de Vries
Julia Vytopil
Arend-Jan Weijsters
Katja Weitering
Ieteke Witteveen
Zahira Zaandam
Arnisa Zeqo
Annet Zondervan
Christiaan Zwanikken

Adviescommissie Werkbijdrage Jong Talent (WJT)
Hester Alberdingk Thijm (voorzitter)
Jelle Bouwhuis (plv.vz)
Miriam Bestebreurtje (vooradviezen)
Lonnie van Brummelen
Katja Diallo
David Jablonowski
Ahmet Polat
Jennifer Tee
Niek Hendrix
Niels Post

Adviescommissie Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT)
Esther Vossen (plaatsvervangend voorzitter)
Mounira al Solh
Frédérique Bergholtz
Paul Devens
Henri Jacobs
Frank Koolen
Niek Hendrix
Kianoosh Motallebi
Lydia Schouten
Esther Vossen
Marjan Teeuwen

Adviescommissie Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar
Frank Koolen (plaatsvervangend voorzitter)
Esther Vossen
Maria Verstappen
Sara Blokland
Ahmet Polat
Annet Dekker
Margit Lukács
Hanne Hagenaars
Wafae Ahalouch el Keriasti
Arjon Dunnewind
Maarten Vanden Eynde
Henri Jacobs
Atousa Bandeh Ghiasabadi
Martin van Vreden
Karen Lancel
Vincent van Velsen
Stephanie Archangel
Yasmijn Jarram
Imara Limon
Alex de Vries
Arnisa Zeqo

Adviescommissie Bijdrage Presentatie Buitenland
Laurie Cluitmans (voorzitter)
Jelle Bouwhuis
Christiaan Zwanikken
Lorenzo Benedetti
Zippora Elders
Maarten v.d. Eynde (plv. voorzitter)
Hilde Teerlinck
Jennifer Tee
Mounira Al Solh
Hester Keijser
Kianoosh Motallebi

Adviescommissie Bijdrage Samenwerking Musea
Liane van der Linden (voorzitter)
Aspha Bijnaar
Jacqueline Grandjean
Michael Huijser
Hanneke Kik
Ella Kok-Majewksa
Renée Steenbergen
Hilde Teerlinck
Yvonne Twisk
Arend-Jan Weijsters
Anja Tollenaar

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Marga van Mechelen (voorzitter)
Peter van den Doel
André van Schie
Katja Weitering
Hanneke Kik
Liane van der Linden
Annet Zondervan
Yvonne Twisk

Adviescommissie Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Katja Weitering (voorzitter)
Alex de Vries
Hester Alberdingk Thijm
Niek Hendrix
Atousa Bandeh Ghiasabadi

Adviescommissie Bijdrage Collectieprogramma’s
Charlotte van Rappard-Boon (voorzitter)
Marga van Mechelen
Michael Huijser
Vera Carasso
Arend-Jan Weijsters

Adviescommissie Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Katja Weitering (voorzitter)
Peter van den Doel
Stephanie Archangel

Adviescommissie Projectinvestering Instellingen
Liane van der Linden (voorzitter)
Aspha Bijnaar
Laurie Cluitmans
Jelle Bouwhuis
Christian Ernsten
Niels Post
Arend-Jan Weijsters
Martin van Vreden
Mounira al Solh
Peter van den Doel
Annet Zondervan
Marjan Teeuwen
Anja Tollenaar
Andrë van Schie

Adviescommissie Bijdrage Opdrachtgeverschap
Hanne Hagenaars (voorzitter)
Patricia Kaersenhout
Peter van den Doel
Stephanie Archangel
Kianoosh Motallebi
Margit Lukács
Christiaan Zwanikken
Esther Vossen
Maria Verstappen

Adviescommissie Bijdrage Publicaties
Annet Dekker (voorzitter)
Henri Jacobs
Delphine Bedel
Mirjam Bestebreurtje
Vincent van Velsen
Niels Post

Adviescommissie Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Hanne Hagenaars (voorzitter)
Niek Hendrix
Yasmijn Jarram
Vincent van Velsen

Adviescommissie Bijdrage Incidentele Aankopen
Charlotte van Rappard-Boon (voorzitter)
De leden van deze adviescommissie worden op Ad-Hocbasis benoemd.

Selectiecommissie
Eelco van der Lingen (voorzitter)
Norah Karrouche
Clayde Menso
Jean Bernard Koeman
Mirjam Westen

Om (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, is een protocol opgesteld dat door adviseurs wordt ondertekend. Adviseurs kunnen niet adviseren over regelingen waarvoor zij zelf aanvragen. Daarnaast wordt bekeken of een adviseur een zijdelings belang heeft bij de aanvragen die behandeld worden (bijvoorbeeld als conservator of lid van een adviesraad van een instelling of als familielid van de aanvrager).