Voorzitters

Sinds 2021 werkt het Mondriaan Fonds met voorzitters voor de adviescommissies. De leden zijn professionals uit het hele land en nemen een indrukwekkende hoeveelheid expertise en uiteenlopende achtergronden mee naar de vergadertafel.

Door met voorzitters te werken wordt de verbinding tussen het veld en het fonds nog sterker en constanter. Het team geeft binnen de contouren van het beleidsplan ‘21-’24 uitvoering aan het huidige regelingenpakket. Zij zitten allemaal tientallen vergaderingen per jaar voor op het gebied van beeldende kunst en erfgoed en zien toe op een uniforme werkwijze binnen alle commissies.

Onze voorzitters