Samenwerkingspartners

Het Mondriaan Fonds vervult een netwerkpositie met verschillende (vaste) partners op het gebied van erfgoed en beeldende kunst. Het fonds is een gesprekspartner voor velen, brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen. Zie hieronder een selectie:

Rijksoverheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nederlandse ambassades over de wereld

Publieke cultuurfondsen

Fonds Kwadraat
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds Podiumkunsten
Nationaal Restauratiefonds
Nederlands Filmfonds
Nederlands Letterenfonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Vereniging Rembrandt
Voordekunst.nl

Platform Beeldende Kunst Nederland (BKNL)
Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars
De Zaak Nu
Kunstenbond
Kunsten ’92
Museumvereniging
Nederlandse Galerie Associatie
OBK (overleg beeldende kunst / alle hogescholen voor beeldende kunst)
Platform BK
Stichting BOK
Vereniging van Nederlandse Kunstbeurzen

Europese partners (Visual Arts Platform)
Acción Cultural Espanol
Arts Council England
Danish Agency for Culture
Frame Visual Art Finland
Institut für Auslandsbeziehungen
Kunstenpunt Vlaanderen
Office for Contemporary Art Norway
Pro Helvetia (Zwitserland)

Organisaties, voor uitwisseling, afstemming en gezamenlijke activiteiten
American Academy Rome
Amsterdam Art
Art Rotterdam
Binoq Atana
Collabros
Cultuur+Ondernemen
De Balie
DEN, Digitaal Erfgoed Nederland
DutchCulture
Erfgoedinspectie
Het Nieuwe Instituut
Interakt
Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Kunstinstituut Melly
Landelijk Contact Museumconsulenten
Reinwardt Academie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Santander Consumer Finance
Stedelijk Museum Amsterdam
Stichting Rietveldpaviljoen
Stichting Volkenkundige Collectie Nederland
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
We Like Art
Young Collectors Circle

Communicatie- en mediapartners
Das Buro
Lesley Moore
Mals Media
Maurits de Bruijn
Patswerk
PMS 72
Tom Postma Design
Yvi Media Videoproducties