Het Mondriaan Fonds is als makelaar van contacten, kennis, inzicht en ontwikkelingen op het gebied van erfgoed en beeldende kunst een gesprekspartner voor velen en vervult een netwerkpositie; het brengt partijen bij elkaar, geeft kennis door en wordt gevoed door de ervaring en kunde van anderen.

Structurele en incidentele partners zijn onder meer het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Raad voor Cultuur, Nederlandse ambassades over de wereld. Zie hieronder een selectie:

Publieke cultuurfondsen
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds Podiumkunsten
Nederlands Filmfonds
Nederlands Letterenfonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fondsen, publiek en privaat
Amsterdams Fonds voor de kunst
BankGiro Loterij Fonds
BKKC
Blockbusterfonds
BNG Cultuurfonds
BPD Cultuurfonds
Brabant C
European Cultural Foundation
Fentener van Vlissingen Fonds
Fonds 1818
Fonds 21
Fonds Kwadraat (voorheen Materiaalfonds)
Gravin van Bylandt Stichting
Hendrik Muller Fonds

Janivo Stichting
K.F. Hein Fonds
Kunstraad Groningen
Nationaal Restauratiefonds
Oranje Fonds
Pauwhof Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Claus Fonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Democratie en Media
Stichting Stokroos
Stichting de Verre Bergen
Stroom Den Haag
VandenEnde Foundation
Vereniging Rembrandt
VSBfonds

Beeldende Kunst Nederland (BKNL)
Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars
De Zaak Nu
Kunstenbond
Kunsten ’92
Nederlandse Galerie Associatie
Platform BK

Internationale partners (Visual Arts Platform)
Arts Council England
Danish Agency for Culture
Frame Visual Art Finland
Institut für Auslandsbeziehungen
Kunstenpunt Vlaanderen
Office for Contemporary Art Norway
Pro Helvetia (Zwitserland)

Organisaties, voor uitwisseling, afstemming en gezamenlijke activiteiten
ABN AMRO
Akademie van Kunsten
Amsterdam Art Weekend
Art Rotterdam
Binoq Atana
Cultuur+Ondernemen
de Appel arts centre
De Balie
DEN, Digitaal Erfgoed Nederland
DutchCulture
Erfgoedinspectie
Het Nieuwe Instituut
Interakt
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Kunstpodium T
Landelijk Contact Museumconsulenten
LAPS (kenniscentrum kunst en publieke ruimte)
Museumvereniging
nai010 uitgevers
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OBK (overleg beeldende kunst), alle hogescholen voor beeldende kunst
Reinwardt Academie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Spot-Live
Stedelijk Museum Amsterdam
Stichting Rietveldpaviljoen
Stichting Volkenkundige Collectie Nederland
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vlaams-Nederlands Huis de Buren
voordekunst.nl
We Like Art
Witte de With, center for Contemporary Art
Young Collectors Circle

Communicatie- en mediapartners
75B
Avrotros
Kris Borgerink
CityFilm Media
Lesley Moore
Maurits de Bruijn
PMS 72
RTL
Team Thursday
Tom Postma Design
Web Masters