Visual Arts Platform

Internationaal wisselt het Mondriaan Fonds ervaring en deskundigheid uit en stemt het activiteiten af binnen het Visual Arts Platform (VAP), een groep van acht Europese beeldende kunstfondsen die twee tot driemaal per jaar samenkomen. In de afgelopen jaren kwamen onder meer het kunstenaarshonorarium en de rol en positie van presentatie-instellingen en nieuwe kunstinitiatieven ter sprake.

Naast het Mondriaan Fonds nemen aan de bijeenkomsten deel: Arts Council England, Danish Agency for Culture, Frame Visual Art Finland, Institut für Auslandsbeziehungen (Duitsland), Kunstenpunt Vlaanderen en Pro Helvetia (Zwitserland).