Prospects

Arthur Cordier

Arthur Cordier AC.2023.16 - Diptyccoocorico from the pond, 2023. Foto: Nieck Bakker.

Jaar van toekenning: 2022 Website: http://arthurcordier.com/ Onderdeel van Prospects

Click here for English

Aanvankelijk werkte Arthur Cordier (1993) bij een reclamebureau. Nu gebruikt hij als kunstenaar de strategieën en ideeën die achter de reclamewereld schuilgaan om diezelfde wereld te becommentariëren. Daarbij wordt hij gedreven door de manieren waarop reclame en communicatie infiltreren in onze stedelijke, publieke en digitale ruimtes. Het zijn vaak bijna onzichtbaar geworden boodschappen die ons consumptiegedrag beïnvloeden en uiteindelijk ongebreidelde groei en verval in de hand werken. In zijn conceptuele installaties, schilderkunst en video’s stelt Cordier deze praktijken aan de kaak.

Zo baseerde hij zijn tentoonstelling Kunst_Planten (2021) op een onderzoek waaruit blijkt planten op kantoor werknemers 15% efficiënter maakt. Hij leende planten van verschillende reclamebureaus voor zijn eigen tentoonstellingsruimte. Dat deed hij niet alleen vanuit het idee daar de creativiteit te verhogen maar meer nog om de effectiviteit van de reclamebureaus met 15% terug te brengen.

Voor de schilderijen op Prospects gebruikt Cordier grote stukken afgedankt vrachtwagenzeil waarop afgesleten reclameboodschappen nog vaag zichtbaar zijn. Met stickers in de vorm van planten refereert hij zowel aan het idee achter zijn Kunst_Planten, als aan het materiaal waarmee in reclames veel wordt gewerkt. Cordier: “Ik ben zeer geïnteresseerd in olie, teer en plastic als de belichaming van onze geologische tijd. Uiteindelijk zijn mijn schilderijen reflecties op reclame, koopwaar en snelweggezichten – hedendaagse landschappen waarin we leven. Het zijn werken die zichzelf tegelijkertijd verbergen als laten zien, vergelijkbaar met hoe licht uit de duisternis voortkomt. Glimpen van reflecties, schaduwen en flitsen.”

Tekst: Esther Darley