Prospects

Cristina Lavosi

Cristina Lavosi A Choral Accomplishment, (video still), 2023.

Jaar van toekenning: 2022 Website: www.cristinalavosi.com Onderdeel van Prospects

Click here for English

Cristina Lavosi (1993) onderzoekt machtsstructuren. Daarbij focust ze zich op hoe bepaalde groepen onderdrukt worden op basis van klasse, ras of gender. Meestal maakt ze audiovisuele installaties. Zo ook het werk A Choral Accomplishment (2023) dat zij op Prospects toont. Dit werk komt voort uit een onderzoek naar herders op Sardinië. Lavosi begon hiermee toen in 2019 protesten uitbraken tegen de prijs van melk. Die was dusdanig gedaald dat de schapenherders de melk over de straten gooiden. Dit is echter maar een van de vele worstelingen waarmee deze arbeidersklasse te maken krijgt. “Veel van de problemen komen doordat zij geen stuk land bezitten, maar pachten,” vertelt Lavosi. Dit maakt hun positie precair. Toen de marktprijs van wol ook dramatisch zakte ontstond er voor hen een nieuw probleem: ze krijgen de wol niet verkocht, maar mogen het ook niet zomaar weggooien omdat het bijzonder afval is. Lavosi constateert dat de herders de dupe zijn van neoliberale marktmechanismes, daarom moedigt ze het aan dat de herders via collectivisatie de krachten bundelen.

In de video in A Choral Accomplishment (2023) zien we drie performers – allen onderdeel van een ander kookcollectief – samen kaas maken in een gemeenschappelijke keuken. Lavosi gebruikt de kaas, en daarmee de schapenmelk, als metafoor. “Melk is een ontzettend politiek product dat sterk is ‘vertechnologiseerd’, het is zo aseptisch mogelijk gemaakt.” Voor Lavosi weerspiegelt dit isolatie en neoliberalisme, en daarmee de bron van de problemen. Met haar werk toont Lavosi op magisch realistische wijze de kracht van het collectief als verzetsmiddel.

Tekst: Milo Vermeire