Prospects

Eleye Boerenkamps

Eleye Boerenkamps. Standards of living - instead of holding you I’m holding this, 2023.

Jaar van toekenning: 2022 Website: eleye.nl Onderdeel van Prospects

Click here for English

Het transformeren van vluchtige gevoelens en vooral het vasthouden aan wat voorbijgaat, komt in het werk van Eleye Boerenkamps (1994) keer op keer terug. Met haar werk poogt ze relaties en gevoelens te vangen in sculpturen, films, foto’s en teksten. Ze onderzoekt hoe ze emoties, relaties en herinneringen zichtbaar kan maken. Enerzijds is elk kunstwerk van haar hand een vergeefse poging die benadrukt dat het onmogelijk is zoiets ontastbaars vast te leggen. Anderzijds is het telkens een klein monument om dat gevoel een plek te geven en er enigszins grip op te krijgen. Zo probeert Boerenkamps persoonlijke intimiteit te overstijgen in de hoop een herkenbaar gevoel bij de kijker los te maken. 

Op een foto die prijkt op een van de houten standaards uit de serie Standards of Living (2019-heden) die de kunstenaar op Prospects toont staat: “Instead of holding you I’m holding this”. De foto laat verder zien hoe ze een nietszeggend stuk plastic in haar hand houdt. Het is een pijnlijke constatering over de onmogelijkheid bij elkaar te zijn die Boerenkamps op een zowel grappige als triviaal ogende manier verbeeldt. De standaards uit deze serie zijn allesbehalve stevig en verre van standaard. Het is vooral een wankele opeenstapeling van bouwmaterialen die de onzekerheid en kwetsbaarheid van deze opmerking benadrukt. 

Tekst: Esther Darley