Samenwerkingsprojecten

De Romeinse kust De Romeinse kust

2015
De Romeinse Kust, pilot netwerk provinciale archeologiedepots
Aanvrager: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Deelnemende partijen: Rijksmuseum van Oudheden, Huis van Hilde, MuZee, Archeologisch Museum Aardenburg, provinciaal archeologische depots van de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt een bijdrage voor De Romeinse Kust, een samenwerking met musea Huis van Hilde, Castricum, MuZee in Scheveningen en Archeologisch Museum Aardenburg, en in nauwe samenwerking met de provinciaal archeologische depots hiervan en met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Doel is het opstarten van een netwerk rond Provinciale depots, gekoppeld aan verschillende musea.

Thema’s: collectiebeleid, publieksbeleid, wetenschap
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 82.000

website