Toelichting bij begroting instellingen

Btw

De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent.

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten:

 • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet dus sluitend zijn.
 • Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes.
 • De totale begroting bedraagt minimaal € 25.000. Tenzij anders in de online uitleg van de regeling staat vermeld en met uitzondering van haalbaarheidsonderzoeken.
 • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% tenzij anders in de online uitleg bij de regeling op de website staat vermeld.

Kosten

De begroting mag alleen variabele projectkosten bevatten en dus geen vaste lasten van je organisatie zoals eigen personeel, beheerlasten en andere vaste kosten (alleen bij een aanvraag voor Programma’s Kunstpodia is dit toegestaan).

Mogelijke kostenposten zijn:

Financiële dekking

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking:

 • Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding.
 • Eigen bijdrage aanvrager.
 • Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie.
 • De gevraagde bijdrage aan het Mondriaan Fonds.

Houd er rekening mee dat:

 • Als de gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds € 125.000 of hoger bedraagt, je in de begroting rekening moet houden met de kosten voor een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
 • Als je organisatie btw-plichtig is, de btw niet door het Mondriaan Fonds wordt betaald. Daarom moeten de bedragen exclusief btw worden vermeld.
 • De financiële dekking geen gekapitaliseerde arbeid mag bevatten.
 • In het geval een bijdrage wordt toegekend, minimaal 80% dekking van de begroting, inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds, moet worden aangetoond door middel van toekenningsbrieven van derden voor een voorschot op de bijdrage kan worden overgemaakt.

Vragen & contact

Vragen over de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar svanapvra@zbaqevnnasbaqf.ay.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova