Programma’s Kunstpodia 2021

Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk (jaar)programma voor een kunstpodium? Zijn je plannen experimenteel van aard of juist niet, is het voor een breed of juist specifiek publiek, is de programmering regelmatig of onregelmatig, is er een activiteitenaanbod? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang.

Kunstpodium Breed

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk jaarprogramma van belang.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op: hieronder vind je de oude regeling Programma’s Kunstpodia 2021, waarvoor de aanvraagronde is gesloten. Begin januari start de nieuwe aanvraagronde voor Programma’s Kunstpodia 2022. Binnenkort staan de volledige uitleg, de criteria en het aanvraagformulier online. Er is een spreekuur voor de regeling Programma’s Kunstpodia op 25 januari van 16.00- 17.00 uur (tijdzone in Nederland, UTC/GMT +1u).

Kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties met programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Allerlei soorten aanvragen zijn welkom binnen deze regeling. Sterker nog, die verscheidenheid is noodzakelijk: alle varianten samen zorgen voor een volwaardig beeldende kunstaanbod in Nederland. En dat is wat we graag zien. Dus: weet wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet.

Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen.

Voor wie en waarvoor / categorieën

START – voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.
Heb je plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten?
Dan is Start jouw categorie.
Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

BASIS – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.
Programmeer je al minstens twee jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende twee jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.
Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

PRO – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.
Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren?  De categorie Pro biedt mogelijkheden.
Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

BREED –  voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk jaarprogramma van belang, die ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een aanzienlijke publieksverbreding voorbij de reguliere publieksgroepen voor beeldende kunst.
Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en ben je ingericht en toegerust om te kunnen focussen op nieuwe publieksgroepen? Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol nieuwe publieksgroepen weet aan te trekken? Heb je een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren? Weet je, kortom, hoe je je publiek aanzienlijk en aantoonbaar kunt verbreden in de komende vier jaar? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.
Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Welke categorie?

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.
De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.
Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Toepassing codes

Aanvragers moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie heeft eigen vereisten:
START – onderschrijf de codes.
BASIS – onderschrijf, reflecteer en benoem verbeterpunten.
PRO – onderschrijf, heb beleid, reflecteer, benoem verbeterpunten en heb een stappenplan hoe je die verbeterpunten aanpakt.
BREED – onderschrijf, heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia kan eenmaal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2021 was op 17 mei, voor 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Programma’s Kunstpodia.

Direct aanvragen

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Heb je plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten? Dan is Start jouw categorie.

Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar. Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Start.

Voor wie

Kleine hedendaagse beeldende kunstinitiatieven en collectieven met plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten gedurende 1 kalenderjaar.

Hoeveel

€ 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Maximaal aantal toekenningen: 12

Voorwaarden Start

 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Start

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Start.

Een bijdrage Kunstpodium Start kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.
De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Start

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersoon van categorie Start: Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Programmeer je al minstens twee jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende twee jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.

Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor twee kalenderjaren. Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Basis.

Voor wie

Kleine professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben en een publiek trekken dat voornamelijk bestaat uit mensen die professioneel betrokken zijn bij beeldende kunst.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een programma dat de komende 2 jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland.

Hoeveel

€ 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 6.

Voorwaarden Basis

 • Aanvragers onderschrijven de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en in staat zijn verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes te schetsen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Basis

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Basis.

Een bijdrage Kunstpodium Basis kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Basis

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Basis: Bonnie DumanawCarmen Muskee, Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren?  De categorie Pro biedt mogelijkheden.

Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Pro.

Voor wie

Professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang hebben voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden en die naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan de organisatie en de programmering te verbinden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een artistiek inhoudelijk programma van belang, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen en een publiek voorbij het professionele betrekken.

Hoeveel

€ 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 2

Voorwaarden Pro

 • Aanvragers beschikken over een beleid en stappenplan op het gebied van de Fair Practice Code , Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en aan de hand van een stappenplan verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren binnen de codes schetsen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Pro

Een bijdrage Kunstpodium Pro kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatie en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Pro.

Checklist Pro

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Pro: Bonnie DumanawCarmen Muskee, Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Breed

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk jaarprogramma van belang, die ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een aanzienlijke publieksverbreding voorbij de reguliere publieksgroepen voor beeldende kunst.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en ben je ingericht en toegerust om te kunnen focussen op nieuwe publieksgroepen? Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol nieuwe publieksgroepen weet aan te trekken? Heb je een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren? Weet je, kortom, hoe je je publiek aanzienlijk en aantoonbaar kunt verbreden in de komende vier jaar? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.

Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Breed.

Voor wie

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die met een hoger budget dan bij de categorie Kunstpodium Breed ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een significante publieksverbreding voorbij professioneel of reeds betrokken publiek.
De organisatie is ingericht en toegerust om de focus te kunnen leggen op het aanzienlijk en aantoonbaar verbreden van het publiek in de komende vier jaar en heeft een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie dat kan realiseren.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een ambitieus artistiek inhoudelijk programma waarmee je buiten het reguliere aanbod nieuwe publieksgroepen weet aan te trekken.

Hoeveel

€ 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 1 in de periode 2021-2023

Voorwaarden Breed

 • Aanvragers beschikken over een uitgebreid en voorbeeld stellend beleid en actief geïmplementeerde visie op het gebied van de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet aan de hand van de actief geïmplementeerde beleidsvisie aantonen wat de positie van de organisatie is in relatie tot de codes, schetsen wat verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes zijn en hoe de gestelde doelen bereikt worden.
 • Aanvragers tonen niet alleen het werk van kunstenaars, maar dragen met regelmaat ook bij aan de ontwikkeling en productie van nieuw werk.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Breed

Een bijdrage Kunstpodium Breed kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Breed.

Checklist Breed

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Breed: Bonnie DumanawCarmen Muskee, Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Bonnie Dumanaw

Carmen Muskee

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560

Kalender