Programma’s Kunstpodia 2021

Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk (jaar)programma voor een kunstpodium? Zijn je plannen experimenteel van aard of juist niet, is het voor een breed of juist specifiek publiek, is de programmering regelmatig of onregelmatig, is er een activiteitenaanbod? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang.

Kunstpodium Breed

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk jaarprogramma van belang.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op: hieronder vind je de oude regeling Programma’s Kunstpodia 2021, waarvoor de aanvraagronde is gesloten. Begin januari start de nieuwe aanvraagronde voor Programma’s Kunstpodia 2022. Binnenkort staan de volledige uitleg, de criteria en het aanvraagformulier online. Er is een spreekuur voor de regeling Programma’s Kunstpodia op 25 januari van 16.00- 17.00 uur (tijdzone in Nederland, UTC/GMT +1u).

Kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties met programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Allerlei soorten aanvragen zijn welkom binnen deze regeling. Sterker nog, die verscheidenheid is noodzakelijk: alle varianten samen zorgen voor een volwaardig beeldende kunstaanbod in Nederland. En dat is wat we graag zien. Dus: weet wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet.

Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen.

Voor wie en waarvoor / categorieën

START – voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.
Heb je plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten?
Dan is Start jouw categorie.
Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

BASIS – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.
Programmeer je al minstens twee jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende twee jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.
Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

PRO – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.
Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren?  De categorie Pro biedt mogelijkheden.
Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

BREED –  voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk jaarprogramma van belang, die ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een aanzienlijke publieksverbreding voorbij de reguliere publieksgroepen voor beeldende kunst.
Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en ben je ingericht en toegerust om te kunnen focussen op nieuwe publieksgroepen? Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol nieuwe publieksgroepen weet aan te trekken? Heb je een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren? Weet je, kortom, hoe je je publiek aanzienlijk en aantoonbaar kunt verbreden in de komende vier jaar? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.
Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Welke categorie?

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.
De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.
Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Toepassing codes

Aanvragers moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie heeft eigen vereisten:
START – onderschrijf de codes.
BASIS – onderschrijf, reflecteer en benoem verbeterpunten.
PRO – onderschrijf, heb beleid, reflecteer, benoem verbeterpunten en heb een stappenplan hoe je die verbeterpunten aanpakt.
BREED – onderschrijf, heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia kan eenmaal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2021 was op 17 mei, voor 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Programma’s Kunstpodia.

Direct aanvragen

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Heb je plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten? Dan is Start jouw categorie.

Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar. Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Start.

Voor wie

Kleine hedendaagse beeldende kunstinitiatieven en collectieven met plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor plannen voor een aantal experimentele presentaties en /of activiteiten gedurende 1 kalenderjaar.

Hoeveel

€ 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Maximaal aantal toekenningen: 12

Voorwaarden Start

 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Start

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Start.

Een bijdrage Kunstpodium Start kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.
De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Een korte beschrijving van het initiatief, de betrokken personen, de activiteiten die in het recente verleden zijn ontplooid en de ambities voor de nabije toekomst.
 • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier deze ook op langere termijn een impuls voor het initiatief kan betekenen.
 • Een toelichting op het lokale belang van het initiatief. Het Mondriaan Fonds houdt bij de toekenning namelijk rekening met de lokale context en regionale spreiding.
 • Een globale begroting met een dekkingsplan.
 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden.
 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het programmaplan.
 • Publieksbereik en de lokale en regionale inbedding. Wat draagt de productie, presentatie of het onderzoek bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en voor welk publiek is het relevant?

Checklist Start

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Uittreksel Kamer van Koophandel voor Kunstpodium Start-organisatie
Een kunstinitiatief met een KvK-registratie moet als organisatie een aanvraag indienen. Hier kun je een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud) uploaden.

Indien van toepassing
Uittreksel Kamer van Koophandel voor Kunstpodium Start-individu
Indien je een zakelijk rekeningnummer gebruikt, verzoeken wij je een recent uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud) te uploaden om vast te stellen dat het om een eenmanszaak gaat. Het is alleen mogelijk een zakelijk rekeningnummer op te geven van de eigen eenmanszaak.

Indien van toepassing
Uittreksel Basisregistratie Personen voor Kunstpodium Start-individu
Als je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Toestemmingsverklaringen voor Kunstpodium Start-individu
Met toestemming van de direct bij het kunstinitiatief betrokken personen voor het gebruik van het rekeningnummer. Deze verklaringen kun je samen in een pdf uploaden.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van het kunstpodium, de betrokken personen, de activiteiten die in het recente verleden zijn ontplooid en de ambities voor de nabije toekomst.

Programmaplan (max. 10 pagina’s, inclusief eventuele afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een toelichting waarom op dit moment een bijdrage van belang is en op welke manier deze ook op langere termijn een impuls voor je initiatief kan betekenen.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
 • Een toelichting op het lokale belang van uw initiatief.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes
Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Start betreft een bijdrage van € 25.000 voor het jaar 2022. Je dient een globale begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat voor het kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Indien van toepassing
Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersoon van categorie Start: Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Programmeer je al minstens twee jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende twee jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.

Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor twee kalenderjaren. Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Basis.

Voor wie

Kleine professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben en een publiek trekken dat voornamelijk bestaat uit mensen die professioneel betrokken zijn bij beeldende kunst.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een programma dat de komende 2 jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland.

Hoeveel

€ 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 6.

Voorwaarden Basis

 • Aanvragers onderschrijven de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en in staat zijn verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes te schetsen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Basis

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Basis.

Een bijdrage Kunstpodium Basis kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Beschrijving van de instelling, de daarbij betrokken personen, de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
 • Programmaplan met de volgende onderdelen:
  o Programma met een overtuigende artistiek-inhoudelijke basis.
  o Presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe het huidige publiek wordt bereikt en een uitgeschreven strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek.
  o Reflectie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
  o Toelichting op de lokale inbedding van de instelling.
 • Begroting met een dekkingsplan.
 • Artistieke visie: de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden. Ook de rol, positie en de werkwijze van de organisatie en de manier waarop deze zich verhouden tot de actuele context en/of andere disciplines worden beoordeeld.
 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan: is het programmaplan onderscheidend of om een andere reden bijzonder? Biedt het plan mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kunstpodium?
 • Innovatieve kwaliteiten: hoe verhoudt het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij? Draagt het bij aan artistieke ontwikkeling en vernieuwing?
 • Publieksbereik: op welke manier treedt het kunstpodium op dit moment naar buiten? Wat zijn de plannen van het kunstpodium om naast een professioneel publiek ook een ander publiek te vinden en aan zich te binden?
 • Lokale en regionale inbedding: draagt het programma bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en is het relevant voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden?

Checklist Basis

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Jaarrekening
Je moet een door het bestuur goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie. Wordt de aanvraag positief beoordeeld dan vragen wij je om een door een accountant goedgekeurde en ondertekende jaarrekening na te sturen.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van de organisatie, de betrokken personen en de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.

Programmaplan (max. 25 pagina’s, inclusief afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een programma met een overtuigende artistiek-inhoudelijke basis.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe het beoogde publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
 • Een toelichting op de lokale inbedding van de organisatie.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes (max. 2 pagina’s)
Aanvragers onderschrijven de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Onderschrijf, reflecteer en benoem verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes.
Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat jouw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Basis betreft een bijdrage van € 110.000 per jaar voor de periode 2022 t/m 2023. Je dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Vermeld het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt.

Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Basis: Bonnie DumanawCarmen Muskee, Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren?  De categorie Pro biedt mogelijkheden.

Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Pro.

Voor wie

Professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een regelmatig artistiek inhoudelijk programma van belang hebben voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden en die naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan de organisatie en de programmering te verbinden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een artistiek inhoudelijk programma van belang, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen en een publiek voorbij het professionele betrekken.

Hoeveel

€ 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 2

Voorwaarden Pro

 • Aanvragers beschikken over een beleid en stappenplan op het gebied van de Fair Practice Code , Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en aan de hand van een stappenplan verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren binnen de codes schetsen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Pro

Een bijdrage Kunstpodium Pro kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatie en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Pro.

 • Beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 2 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
 • Een plan moet de volgende onderdelen bevatten:
  o Een doordacht en relevant artistiek inhoudelijk programma voor een divers publiek.
  o Presentatieplan met een toelichting hoe naast een regulier en bekend ook een meer divers publiek wordt bereikt en een strategie tot publieksverbreding voorbij het professionele publiek, waarbij ook de voorzieningen voor het publiek zijn opgenomen.
  o Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale en nationale context.
  o Een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie.
  o Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Begroting met een dekkingsplan.
 • Artistieke visie, missie, profiel: de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Welke doelen worden in de missie verwoord en hoe wordt getracht die doelen te bereiken? Hoe profileert en positioneert de aanvrager zijn organisatie zowel landelijk als in de stad of regio? Op welke wijze krijgen visie, missie en profiel gestalte in de activiteiten en samenwerkingen
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan: de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeld stellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
 • Innovatieve kwaliteiten: hoe verhoudt het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij? Draagt het programma bij aan artistieke ontwikkeling en vernieuwing
 • Publieksbereik: op welke manier treedt het kunstpodium naar buiten. Hoe denkt het kunstpodium een publiek voorbij het professionele voor de activiteiten te vinden en aan zich te binden? Zijn er publieksvriendelijke voorzieningen? Richten de communicatie en activiteiten zich ook op publiek dat niet ingewijd is in de beeldende kunst?
 • Lokale en regionale inbedding: draagt het programma bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en is dit interessant en relevant voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden?
 • Kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering: is er sprake van een professionele bedrijfsvoering en kwalitatief sterke organisatie? Hierbij beoordeelt de adviescommissie ook het beleid van het kunstpodium op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Checklist Pro

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Jaarrekening
Je moet een door de accountant goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van de missie, visie en het profiel van de organisatie, de betrokken personen en een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen twee jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Benoem hierbij ook de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de publiekswerving.

Programmaplan (max. 25 pagina’s, inclusief eventuele afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan met de volgende onderdelen:

 • Een doordacht en relevant artistiek-inhoudelijk programma.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Een presentatieplan waarin toegelicht wordt hoe een stevig publieksbereik voorbij het professionele bereikt zal worden. Ga hierbij in op de (gewenste) publieksvoorzieningen en biedt een overtuigende publieksstrategie waaruit inzicht in doelgroepen blijkt.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
 • Een duidelijke visie op de eigen lokale context naast een strategie gericht op relevantie binnen een nationaal kader.
 • Een heldere visie op marketing en communicatie.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes (max. 3 pagina’s)
Aanvragers beschikken over een beleid en stappenplan op het gebied van de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Onderschrijf, heb beleid, reflecteer, benoem verbeterpunten en heb een stappenplan hoe je die verbeterpunten aanpakt met betrekking tot de codes.
Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat jouw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Pro betreft een bijdrage van € 175.000 per jaar voor de periode 2022 t/m 2024. Je dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Vermeld het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt.

Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Pro: Bonnie DumanawCarmen Muskee, Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Breed

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig artistiek inhoudelijk jaarprogramma van belang, die ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een aanzienlijke publieksverbreding voorbij de reguliere publieksgroepen voor beeldende kunst.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en ben je ingericht en toegerust om te kunnen focussen op nieuwe publieksgroepen? Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol nieuwe publieksgroepen weet aan te trekken? Heb je een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren? Weet je, kortom, hoe je je publiek aanzienlijk en aantoonbaar kunt verbreden in de komende vier jaar? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.

Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Kunstpodia met een publiekstoegankelijk (jaar)programma kunnen een bijdrage Programma’s Kunstpodia aanvragen. Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Breed.

Voor wie

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die met een hoger budget dan bij de categorie Kunstpodium Breed ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een significante publieksverbreding voorbij professioneel of reeds betrokken publiek.
De organisatie is ingericht en toegerust om de focus te kunnen leggen op het aanzienlijk en aantoonbaar verbreden van het publiek in de komende vier jaar en heeft een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie dat kan realiseren.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een ambitieus artistiek inhoudelijk programma waarmee je buiten het reguliere aanbod nieuwe publieksgroepen weet aan te trekken.

Hoeveel

€ 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 1 in de periode 2021-2023

Voorwaarden Breed

 • Aanvragers beschikken over een uitgebreid en voorbeeld stellend beleid en actief geïmplementeerde visie op het gebied van de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet aan de hand van de actief geïmplementeerde beleidsvisie aantonen wat de positie van de organisatie is in relatie tot de codes, schetsen wat verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren tot de codes zijn en hoe de gestelde doelen bereikt worden.
 • Aanvragers tonen niet alleen het werk van kunstenaars, maar dragen met regelmaat ook bij aan de ontwikkeling en productie van nieuw werk.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Breed

Een bijdrage Kunstpodium Breed kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Breed.

 • Beschrijving van de missie, visie en het profiel van de instelling, de daarbij betrokken personen, een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 3 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak.
 • Een plan met de volgende onderdelen:
  o Doordacht artistiek inhoudelijk breed programma, van hoge productionele kwaliteit.
  o Presentatieplan met een toelichting hoe naast het reguliere publiek een nieuw en breder publiek wordt bereikt, waarin rekenschap gegeven wordt hoe de beleving rond het programma aansluit bij doelgroepen die op dit moment niet of onvoldoende worden betrokken bij de kunstensector.
  o Een duidelijke strategie hoe de extra € 100.000 op jaarbasis ten opzichte van de categorie Pro wordt ingezet om tot een aanzienlijke publieksvergroting en verbreding te komen van het reguliere bereik van het kunstpodium.
  o Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale, nationale en internationale context.
  o Heldere en overtuigende visie op marketing, communicatie en publieksparticipatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie en -verbreding die onder meer blijkt uit een ambitieus plan voor onderscheidende publieksvriendelijke voorzieningen.
  o Een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Begroting met een dekkingsplan.
 • Artistieke visie, missie, profiel: de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Welke doelen worden in de missie verwoord en hoe wordt getracht die doelen te bereiken? Hoe profileert en positioneert de aanvrager zijn organisatie zowel landelijk als in de stad of regio? Op welke wijze krijgen visie, missie en profiel gestalte in de activiteiten en samenwerkingen
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden: de rol, positie en de werkwijze van het kunstpodium in het recente verleden en de manier waarop deze zich verhouden tot de actuele context en/of andere disciplines.
 • Kwaliteit van de activiteiten uit het plan: de samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten. Is het programmaplan op een overtuigende manier voorbeeld stellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?
 • Innovatieve kwaliteiten: hoe verhoudt het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij? Draagt het programma bij aan artistieke ontwikkeling en vernieuwing
 • Publieksbereik: de wijze waarop het kunstpodium buiten het reguliere aanbod de extra € 100.000 op jaarbasis binnen de Kunstpodium categorie Breed in weet te zetten om op significante wijze publieksgroepen te betrekken die op dit moment niet of onvoldoende bereikt worden binnen het kunstpodiacircuit.
 • Lokale en regionale inbedding: de stimulerende rol van het kunstpodium voor de aanwezige culturele infrastructuur en de allianties en verbintenissen die het kunstpodium aangaat om de activiteiten te realiseren, kennis uit te wisselen en samen te werken.
 • Kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering: is er is sprake van een professionele bedrijfsvoering en een kwalitatief sterke organisatie. Er wordt gekeken naar het beleid, de implementatie en het uitdragen van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Deze codes raken het functioneren van de hele organisatie en meerdere van de hierboven genoemde beoordelingscriteria.

Checklist Breed

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Jaarrekening
Je moet een door de accountant goedgekeurde en ondertekende jaarrekening van het voorgaande jaar uploaden. De jaarrekening toont de financiële situatie van de organisatie.

Profiel kunstpodium (max. 3 pagina’s)
Geef een beknopte beschrijving van de missie, visie en het profiel van de organisatie, de betrokken personen en een reflectie op de activiteiten die in de afgelopen 3 jaar zijn ontplooid met nadruk op innovatieve ontwikkelingen op artistiek en organisatorisch vlak. Benoem hierbij ook de professionaliteit van de bedrijfsvoering en de publiekswerving.

Programmaplan (max. 25 pagina’s, inclusief eventuele afbeeldingen)
In het invulveld geef je een korte samenvatting van het programma met een relevante selectie van de betrokken kunstenaars en activiteiten (max. aantal tekens: 1375).

Het programmaplan met de volgende onderdelen:

 • Een doordacht artistiek-inhoudelijk breed programma, van hoge productionele kwaliteit en onderscheidend van aard.
 • De betrokken kunstenaars, curatoren en samenwerkingspartners.
 • Een presentatieplan waarin ingegaan wordt op hoe het kunstpodium buiten het reguliere aanbod de extra investering van € 100.000 op jaarbasis binnen de breed-categorie in weet te zetten om op significante wijze publieksgroepen te betrekken die op dit moment niet of onvoldoende bereikt worden binnen het kunstpodiacircuit.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
 • Een duidelijke strategie met betrekking tot de lokale, nationale en internationale context.
 • Een heldere visie op marketing, communicatie en publieksparticipatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie en publieksverbreding die onder meer blijkt uit de publieksvriendelijke voorzieningen.
 • Optioneel: relevant visueel documentatiemateriaal.

Voeg alles samen in een pdf.

Toepassing codes (max. 3 pagina’s)
Aanvragers beschikken over een uitgebreid en voorbeeld stellend beleid en actief geïmplementeerde visie op het gebied van de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Onderschrijf, heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.
Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat jouw organisatie de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kunstpodium Breed betreft een bijdrage van € 275.000 per jaar voor de periode 2022 t/m 2025. Je dient een gespecificeerde begroting inclusief dekkingsplan te uploaden. De begroting bevat per kalenderjaar een overzicht van inkomsten en uitgaven. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie. Vermeld het totale bedrag aan kunstenaarshonoraria dat je begroot hebt.

Bevestigingsbrieven
Verzamel de brieven waarin derden hun financiële bijdrage aan het programma bevestigen en voeg ze samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Breed: Bonnie DumanawCarmen Muskee, Douke IJsselstein of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Bonnie Dumanaw

senior projectmedewerker en contactpersoon interdisciplinaire projecten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1600

Carmen Muskee

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560