Interdisciplinaire projecten

Heb je meer informatie nodig over de financieringsmogelijkheden van jouw interdisciplinaire project? Wil je beeldende kunst, film, erfgoed, podiumkunst, literatuur, design en multimedia combineren in een interdisciplinair project óf heb je plannen voor een kunstproject met een maatschappelijke insteek? Dan kun je mogelijk terecht bij 1 of meer van de 6 Rijkscultuurfondsen.

Wie aan het begin staat van een interdisciplinair kunstproject en het juiste fonds zoekt, kan info inwinnen bij Emma Parmentier (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Welke Rijkscultuurfondsen zijn er?

Gezelschappen, instellingen, producties, makers en andere (potentiële) aanvragers kunnen terecht bij 1 van de Rijkscultuurfondsen: Mondriaan Fonds, Fonds voor CultuurparticipatieFonds PodiumkunstenNederlands FilmfondsNederlands LetterenfondsStimuleringsfonds Creatieve Industrie. De cultuurfondsen zorgen met hun bijdragen voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector en bevorderen een voor kunst ontvankelijk productie- en presentatieklimaat. De fondsen hebben verschillende manieren om aanvragers te ondersteunen, bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en werkbijdragen. Elk fonds richt zich op een ander kunst- en cultuurgebied.

Wat wordt onder interdisciplinair verstaan?

Een project is interdisciplinair wanneer het een duidelijk maatschappelijke insteek heeft en/of wanneer het project meerdere van de volgende 6 cultuurgebieden combineert:

  • beeldende kunst & erfgoed
  • creatieve industrie (architectuur, vormgeving en digitale cultuur)
  • cultuurparticipatie & educatie
  • film
  • literatuur
  • podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans en theater)

Voorbeeld: een boekverfilming valt dus niet onder deze definitie van interdisciplinair, want het eindresultaat uit zich binnen 1 discipline, namelijk film. Maar een schrijver die samen met een designcollectief werkt aan een vernieuwend digitaal idee voor literatuur wordt wel als een interdisciplinair project gezien.

Een project is ook interdisciplinair als het behalve een kunst- en cultuurkant een duidelijke maatschappelijke kant heeft. Voorbeeld: een tentoonstelling die de groeiende invloed van technologie op onze maatschappij als uitgangspunt neemt. Of een muziektheaterproject waarbij vluchtelingen én tegenstanders in het vraagstuk over vluchtelingen samen op het podium staan.

Eerste hulp bij aanvragen

Het aanspreekpunt voor interdisciplinaire aanvragen onderzoekt binnen de bestaande regelingen van de fondsen of er aanvraagmogelijkheden zijn. Zij verkent die mogelijkheden en verwijst de aanvrager vervolgens door naar het passende fonds of fondsen. Het aanspreekpunt is dus geen aparte regeling voor interdisciplinaire aanvragen en het gegeven advies biedt geen garantie op toekenning van een aanvraag. Het advies maakt een aanvraag ook niet meer kansrijk maar is bedoeld als informatiebron. Naast de publieke cultuurfondsen zijn er vele andere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur en maatschappij.

Welke informatie lever je aan?

Om te onderzoeken of je project bij een of meerdere fondsen in aanmerking komt, vragen we je een aantal vragen in te vullen. Dat kun je doen via het formulier voor advies voor interdisciplinaire projecten (zie hieronder). Wij streven ernaar je binnen 2 weken na inzending een bericht te sturen met daarin informatie over de bijdragemogelijkheden bij de fondsen.

Vragen & contact

Vragen? Neem direct contact op met het contactpersoon interdisciplinaire projecten namens de 6 Rijkscultuurfondsen.

Emma Parmentier

Hulp nodig bij het vinden van de juiste regeling? Doe de aanvraaghulp.

Naar aanvraaghulp