Cemeti Institute for Art and Society – Yogyakarta, Indonesië

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 1 werkperiode van 3 maanden
Wanneer: 1 maart 2025 – 31 mei 2025

Cemeti Institute for Art and Society – Yogyakarta, Indonesië

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

Yogyakarta, Indonesië, is van oudsher het culturele centrum van Java en een belangrijke universiteitsstad. Er zijn vandaag de dag nog steeds tal van initiatieven te vinden op het gebied van beeldende kunst, design, craft, theater en performance, muziek, dans, cultural studies, ecologie en duurzaamheid, architectuur en stedenbouw. Er is volop geëxperimenteerd binnen de kunstpraktijk, maar ook met de bijbehorende werk- en organisatievormen, die veelal collectief en zelf-georganiseerd zijn.

De stad Yogyakarta is aan steeds snellere veranderingen onderhevig; van gentrificatie tot de toenemende invloed van religie, van veranderende machtsverhoudingen omtrent landeigendom tot nieuwe vormen van arbeid en meer. Veel kunstinitiatieven in Yogyakarta houden zich met dit soort kwesties bezig, niet alleen middels reflectie, maar ook door samen alternatieven te bedenken en die in de praktijk te brengen.

Cemeti-Institute for Art and Society is het oudste platform voor hedendaagse kunst in Yogyakarta. Het werd in 1988 opgezet door kunstenaars Mella Jaarsma en Nindityo Adipurnomo met het doel een plek te bieden aan kunstenaars om hun werk tentoon te stellen en ideeën uit te wisselen. Hier was tijdens het Suharto-regime (1965-1998) namelijk niet of nauwelijks ruimte voor.

Kunstenaars die voor een werkperiode naar Cemeti komen, zullen kennismaken met lokale kunstenaars, curatoren, kunstwerkers, onderzoekers, kunstruimtes en -collectieven, academici, activisten, gemeenschappen en producenten alsmede met de complexe sociaalpolitieke context van Indonesië, en Yogyakarta in het bijzonder. Het residency-programma omvat tevens werkbezoeken in de omgeving van Yogyakarta. Hoewel Cemeti een studioruimte biedt, moedigt zij kunstenaars aan zich direct met lokale gemeenschappen te verbinden, en zich in hun praktijk te verhouden tot lokale (of globale) maatschappelijke of politieke kwesties. De residents worden daarbij ondersteund door het Cemeti-team, met onder meer een residency manager, twee curatoren en een programma-assistent. Naast de kunstenaar uit Nederland is er één Indonesische kunstenaar en een andere buitenlandse kunstenaar in residence. De uitwisseling tussen deze drie residents vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Tijdens de residency periode organiseert Cemeti een aantal publieke activiteiten die het werk van de residenten onder de aandacht brengen. Elke kunstenaar wordt bovendien de mogelijkheid geboden een eindpresentatie te houden in een vorm die past bij hun artistieke of curatoriële onderzoek, denk aan een tentoonstelling, een publicatie, een website, een workshop, een lezing of een bijeenkomst.

In 2019 verbleef Mirjam Linschooten in Cemeti. Eerder verbleven Coco Duivenvoorde, Kevin van Braak, Faysal Mroueh, Lidwien van de Ven en Paul Hendrikse.

Voor wie

De residency bij Cemeti Institute for Art and Society kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er is 1 werkperiode beschikbaar:

  • 1 maart 2025 – 31 mei 2025

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 8.216 voor een kunstenaar ter beschikking voor de reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit is automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

De kosten voor de huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het Cemeti Institute for Art and Society voldaan.

De bijdrage aan kunstenaars die gevestigd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden verhoogt om tegemoet te komen aan eventuele hogere reiskosten. Dit wordt per situatie bekeken.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2025 is op 21 maart 2023, vóór 16:00 uur (CET) / 10:00 uur (AST). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjoerd Houben: fwbreq.ubhora@zbaqevnnasbaqf.ay.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Deze vind je via Residency. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan Cemeti Institute for Art and Society. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency. Aanvragen moeten in het Engels ingediend worden.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je een Kunstenaar Project aanvraagt, mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Sjoerd Houben