Het Lage Noorden, Marrum

Voor wie: kunstenaars met een focus op beeldende en performance kunsten
Wat: er zijn 2 plekken beschikbaar voor 1 werkperiode van 3 maanden
Wanneer: 15 februari – 15 mei 2024

Het Lage Noorden

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

De artist-in-residence Het Lage Noorden in Friesland is een unieke plek om te maken, onderzoeken, uit te proberen en te produceren. Omgeven door de Nederlandse wadden en ruimte voor rust en onderzoek. Het Lage Noorden ligt midden in het Friese buitengebied aan het wad en beschikt over een groot terrein met mooie ateliers, ook voor groot werk, een bibliotheek en een presentatieruimte. Door het beschikbaar stellen van ruimte, materialen, gereedschappen en advies wordt de kunstenaar gefaciliteerd bij de productie van grote kunstwerken en installaties.

Het Lage Noorden brengt kunst en verblijf – op de een camping, in het gastenhuis en schrijvershuisjes – samen. Zo is het een plek waar kunstenaars, omwonenden, fietsers, wandelaars, kampeerders en andere gasten samenkomen.

Het Lage Noorden wil bezoekers graag kennis laten maken met het maakproces van kunstenaars. Om die reden vraagt Het Lage Noorden kunstenaars gedurende de werkperioden in een gezamenlijke presentatieruimte op laagdrempelige wijze inzicht te geven in hun maakproces.

Iedere kunstenaar in het artist-in-residence traject maakt een projectvoorstel. Aan de hand hiervan kunnen aanvullende werkzaamheden en materialen worden ingeschat. De periode wordt afgesloten met een evaluatie.

Residenten verblijven in een 1-persoonskamer in het gastenhuis en krijgen de beschikking over een passende werkruimte/atelier. Voor gasten van residents worden in overleg aangepaste tarieven gehanteerd.

Voor wie

Deze residency staat open voor alle vormen van beeldende kunst, waarbij de voorkeur uitgaat naar kunstenaars die de werkperiode willen gebruiken voor het maken van groot werk en/of werk dan wel onderzoek waarbij de bijzondere omgeving in al haar aspecten van toegevoegde waarde is.

Werkperiode

Er zijn 2 plekken beschikbaar voor 1 werkperiode van 3 maanden:

  • 15 februari – 15 mei 2024

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt een bijdrage van € 2.165 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit is automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is: 21 September, vóór 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST). 

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaardenbeoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan Het Lage Noorden. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met het Lage Noorden. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Lise Hermans