Instituto Buena Bista, Curaçao

Voor wie: beeldend kunstenaars en curatoren/ beschouwers
Wat: 3 werkperioden van 4 maanden
Wanneer: 

  • 1 januari – 30 april 2025
  • 1 mei – 31 augustus 2025
  • 1 september – 31 december 2025

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency (internationaal) voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

Het Instituto Buena Bista, waarvan David Bade en Tirzo Martha medeoprichters zijn, is een platform voor hedendaagse kunst op Curaçao. Enerzijds wil het IBB een inspiratiebron zijn voor bestaande kunstvormen en folkloristische uitingswijzen van het eiland, anderzijds wil het platform nieuwe wegen laten zien die de kunst op het wereldtoneel bewandelt.

Het sociale gezicht van het IBB is in alle projecten – variërend van exposities, lezingen en kunsthistorisch onderzoek tot workshops met de lokale bevolking en met de psychiatrische patiënten – een belangrijk punt van aandacht. De bijzondere context van de behuizing op het terrein van een psychiatrische instelling maakt IBB’s profiel uniek. Het Instituto Buena Bista heeft op dit moment 4 gastateliers: 1 voor in Nederland gevestigde kunstenaars/curartoren/beschouwers, 1 voor internationale kunstenaars en 1 voor een lokale kunstenaar. Het vierde atelier wordt jaarlijks gebruikt door een jonge filmmaker (meestal uit de Caribische regio). De residenten verblijven in een eenvoudige woning met een slaapkamer, badkamer en keuken.

De residency heeft tot doel een zo breed mogelijk scala aan visies binnen de kunst zichtbaar te maken op Curaçao. In de eerste plaats is het verblijf een werkperiode waarin de resident zijn eigen nieuwe plannen kan ontwikkelen en uitvoeren. Anderzijds wordt van de resident gevraagd een bijdrage te leveren aan het verbreden van het blikveld, de referenties en keuzes van de leerlingen van de oriëntatiecursus van IBB (jaarlijks maximaal 25-35 jongeren tussen de 15 en 25 jaar). Dit kan variëren van het verzorgen van een reeks lessen, een site-specific project of interventie in de publieke ruimte tot een (aantal) lezing(en). Het is mogelijk dat een resident door het IBB wordt gevraagd mee te werken aan een uitwisseling met andere artists-in-residence in het Caribisch gebied. In 2012 werd begonnen met ‘Junior-Senior’ uitwisselingen. In nauw overleg met de desbetreffende kunstenaar en het ‘partner-instituut’ op een van de eilanden in de regio wordt bepaald of een kort verblijf van de IBB-resident aan een van die instituten waardevol kan zijn. Het IBB kiest 1 of 2 leerlingen die met de kunstenaar een site-specific project op de betrokken plek uitvoeren.

Eerder hebben o.a. Mette Sterre, Karolien Helweg & Ruben la Cruz, Mariëlle Videler, Yasser Ballemans, Frank Koolen,Hadassah Emmerich, Pieter Joost Bruyniks, Jasper de Beijer en Steven Jouwersma deelgenomen aan deze residency.

Voor wie

De residency bij Instituto Buena Bista kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en beschouwers en curatoren. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars of 2 curatoren/beschouwers of een combinatie hiervan die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er zijn 3 werkperioden beschikbaar:

  • 1 januari 2024 – 30 april 2024
  • 1 mei 2024 – 31 augustus 2024
  • 1 september 2024 – 31 december 2024

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 10.280 voor een kunstenaar en € 7.292 voor een curator/beschouwer ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit is reeds in de bijdrage verrekend.

De kosten voor de huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het IBB voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2025 is donderdag 21 maart 2024, vóór 16:00 uur (CET) / 11:00 uur (AST). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Talitha van Ooyen gnyvgun.inabblra@zbaqevnnasbaqf.ay / 020-5231513.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure.  Deze vind je via Residency (internationaal).

Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De adviescommissie selecteert de kandidaten op basis van de ingediende documenten. Een afgevaardigde van IBB maakt deel uit van de adviescommissie.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Talitha van Ooyen