Tembe Art Studio – Moengo, Suriname

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 2 werkperiode van 3 maanden
Wanneer: 1 februari t/m 30 april 2025 & 1 april t/m 30 juni 2025

Tembe Art Studio. Foto door Harvey Lisse

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

Het artistieke leven in Suriname draagt de sporen van de verschillende culturen van Zuid- en Noord-Amerika, het Caribisch gebied en West-Europa. Door de historische band tussen Nederland en Suriname zijn er veel connecties tussen kunstenaars uit Suriname en Nederland. In Nederland werken veel kunstenaars met een Surinaamse achtergrond. De afgelopen jaren wordt Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, door veel internationale kunstenaars en curatoren bezocht. Daarnaast nemen in Nederland gevestigde kunstenaars regelmatig deel aan uitwisselingen en bestuderen de specifieke cultuur en natuur van Suriname om zo hun horizon te verbreden, een ander idioom te ontwikkelen en hun werk verder te verdiepen.

In Tembe Art Studio krijgen de residenten de gelegenheid binnen de specifieke context van Suriname en de cultuur van het Marowijne gebied hun werk in uitwisseling verder te ontwikkelen en te tonen. Zij zullen daarbij ervaren dat de omstandigheden in Moengo wezenlijk verschillen van die in Paramaribo. Initiatiefnemer van Tembe Art Studio is de Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas. In een voormalig Suralco ziekenhuis middenin het centrum van Moengo (de tweede stad van Marowijne) heeft hij een cultureel centrum opgericht, waar naast een artist-in-residency ook exposities worden georganiseerd en trainingen worden gegeven door kunstenaars aan lokaal talent. Pinas: “We willen de creativiteit van de gemeenschap van met name jongeren van Marowijne ondersteunen en ze in de gelegenheid stellen om zelfvoorzienend te zijn”. Naast de Nederlandse kunstenaars zal het gastatelier bezocht worden door kunstenaars uit andere delen van de wereld waaronder ook de Verenigde Staten, het Caribisch gebied en Suriname zelf. Onderdeel van de residency is dat de kunstenaars worden gevraagd een ruimtelijk werk te maken dat een onderdeel wordt van het Marowijne kunstpark. Pinas werd vanwege zijn initiatief – als één van de eerste kunstenaars ooit – benoemd tot Young Global Leader door het World Economic Forum in Genève.

Voor wie

De residency in Tembe Art Studio kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Werkperiode

De werkperioden in Tembe Art Studio die in deze ronde worden aangeboden zijn:

  • 1 februari t/m 30 april 2025
  • 1 april t/m 30 juni 2025

De residencies overlappen elkaar met 1 maand, waardoor de residenten ten dele een gezamenlijke werkperiode hebben. Voorafgaand aan de werkperiode wordt contact gezocht met Marcel Pinas om het plan voor de residency periode verder te ontwikkelen en voorbereid te zijn op de specifieke omstandigheden en benodigdheden.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € € 8.666,- voor beeldend kunstenaars, ter beschikking voor de reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit is automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De kosten voor de huur van de studio/woonruimte en de ondersteuning van de resident door Tembe Art Studio zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Tembe Art Studio voldaan.

De bijdrage aan kunstenaars die gevestigd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden verhoogd om tegemoet te komen aan eventuele hogere reiskosten. Dit wordt per situatie bekeken.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode in 2025 is donderdag 21 maart vóór 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Priscilla Tosari: cevfpvyyn.gbfnev@zbaqevnnasbaqf.ay

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Deze vind je op Residency.

Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan Tembe Art Studio. Een afgevaardigde van Tembe Art Studio maakt deel uit van de adviescommissie.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Priscilla Tosari