Think Tanger, Marokko

Voor wie: beeldend kunstenaars, curatoren, kunstbeschouwers (ontwerpers kunnen terecht bij Stimuleringsfonds)
Wat: 2 werkperioden van 8 weken
Wanneer:

  • 15 oktober 2024 – 15 december 2024
  • 6 april 2025 – 6 Juni 2025

Lezing met kunstenaars Abdellah Hassak en Chloe Despax bij Think Tanger. Foto: Youssef El Idrissi

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2023 en in 2024 gezamenlijk twee residency perioden aan bij Think Tanger in de Marokkaanse stad Tanger.

De werkperiode bij Think Tanger biedt aan veelbelovende kunstenaars, curatoren, kunstbeschouwers en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen, hun netwerk te verbreden en eigen werk te ontwikkelen. De residency focust in het bijzonder op de intersectie tussen kunst, urbanisme en sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

De culturele sector in Marokko raakt steeds sterker internationaal verbonden. Waar voorgaande generaties kunstenaars een weg hebben gebaand, brengt een jonge generatie Marokkaanse kunstenaars de kunst en cultuur naar nieuwe hoogtes. Stromingen en stijlen worden ge(re)mixt, populaire cultuur bestaat naast gevestigde kunst, maar worden ook gecombineerd. Marokko is door de geografische ligging een kruispunt van invloeden en stijlen. Daarnaast is er een nieuwe generatie kunstenaars, ontwerpers, programmamakers en curatoren die het kunst- en cultuurveld in (noord) Afrika vormgeven van binnenuit. Het samenbrengen en leren van elkaars perspectieven, skills en waarden is een van de aanleidingen voor deze residency.

Think Tanger is opgericht in 2016. Als platform bevraagt Think Tanger actief de hedendaagse sociale en ruimtelijke effecten van de ontwikkeling van de stad waarin zij nieuwe vormen en perspectieven verkennen. Tanger is een havenstad in het noorden van Marokko. De laatste 20 jaar ondergaat Tanger grote veranderingen door economische en industriële bloei. Dit heeft de structuur van Tanger beïnvloedt op sociaal, ruimtelijk en cultureel niveau. Veel van deze grootschalige ontwikkelingen missen vaak een sociaal en duurzaam perspectief, waardoor de lokale bevolking zich weinig betrokken voelt.

Vanuit een bottom-up benadering adresseert Think Tanger thema’s als zelforganisatie, straatcultuur, identiteit en toe-eigening van de openbare ruimte in relatie tot grootschalige ontwikkelingen. Think Tanger initieert en faciliteert projecten op het snijvlak van beeldende kunst, ambacht, ontwerp en onderzoek. Daarnaast worden workshops, talks, open studio’s, tentoonstellingen, podcasts en residencies georganiseerd. Think Tanger zorgt voor de begeleiding op inhoudelijk en praktisch gebied en verbindt de residenten met hun netwerk.

De residenten worden gehuisvest in een appartement met ieder een eigen kamer. De woonkamer, badkamer en keuken worden samen gedeeld met andere kunstenaar(s). Residenten hebben tevens toegang tot de Tanger Print Club die beschikking heeft over een zeefdruk studio.
Onderdeel van deze residentie is een publieke eindpresentatie. De vorm van de eindpresentatie wordt in overleg met de residenten bepaald. Gedurende de residency periode worden 1 of 2 open studio sessies georganiseerd, waarvoor een passend publiek wordt uitgenodigd.

Voor wie

De residency bij Think Tanger kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars, curatoren en kunstbeschouwers. De residency bied geen mogelijkheid voor kunstenaars duo’s.

Ontwerpers kunnen via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een aanvraag indienen. Per periode werken steeds 1 kunstenaar en 1 ontwerper tegelijkertijd bij Think Tanger.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperiode beschikbaar:

  • 15 oktober – 15 december 2024
  • 6 april – 6 juni 2025

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden.
Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 5.027 voor een kunstenaar en € 3.533 voor een curator/kunstbeschouwer ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de studio/woonruimte en de ondersteuning van de resident door Think Tanger zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Think Tanger voldaan.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode in 2024/2025 is donderdag 21 maart 2023, vóór 16:00 uur CET / 11:00 uur (AST). 

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaardenbeoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Algemene voorwaarden

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten aan voor Think Tanger. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency. Aanvragen moeten daarom in het Engels ingediend worden.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

Omdat per ronde slechts voor 1 of 2 resident(en) per recidency plek is, willen we je ook op de mogelijkheid wijzen van de regeling Kunstenaar Project waarmee je voor een residency kan aanvragen. De residency waarvoor je een Kunstenaar Project aanvraagt, mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Emma Parmentier

projectmedewerker en aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 19