WIELS – Brussel, België

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 2 werkperioden van 6 maanden
Wanneer:

  • 1 januari 2025 – 30 juni 2025
  • 1 juli 2025 – 31 december 2025

1 WIELS Building © WIELS

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency (internationaal) voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

WIELS in Brussel biedt kunstenaars een unieke werkomgeving in de dynamische context van het kunstencentrum en de mogelijkheid om deel te nemen aan duurzame uitwisseling met het artistieke en culturele leven van Brussel. WIELS heeft 9 individuele ateliers van ongeveer 45 m2 die functioneel zijn ingericht. De meeste ateliers zijn voorbehouden aan internationale kunstenaars voor werkperioden van 6 tot 12 maanden. Eén atelier is voor het Mondriaan Fonds gereserveerd. Jaarlijks worden 2 kunstenaars geselecteerd die ieder een half jaar in het atelier werken.

De residency biedt werkplekken in een omgeving die geschikt is voor kunstenaars die op zoek zijn naar autonomie, professionele feedback en/of interactie met de internationale hedendaagse kunstscene die Brussel in het bijzonder biedt. Dit gebeurt door deel te nemen aan artistieke activiteiten en theoretische debatten, door wekelijkse discussies met de mentoren en door openbare presentaties voor het publiek. Het programma helpt kunstenaars hun werk en professionele praktijk te ontwikkelen.

Eerder hebben o.a., Jonathan van Doornum, Emma van der Put, Katja Mater, Egle Budvytyte, Wafae Ahalouche el Keriasti, Evi Vingerling, Maartje Fliervoet en Aukje Koks deelgenomen aan deze residency.

Voor wie

De residency bij WIELS kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: 2 kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot 1 resultaat leidt. Daarnaast moet een duo tijdens de residency samen in 1 ruimte wonen en werken.

Werkperiode

Er zijn 2 werkperioden van 6 maanden beschikbaar:

  • 1 januari 2025 – 30 juni 2025
  • 1 juli 2025 – 31 december 2025

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van € 12.737 ter beschikking voor de reiskosten, materiaalkosten en de kosten voor levensonderhoud. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit wordt automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen.

De kosten voor de huur van de studio/woonruimte en de ondersteuning van de resident door WIELS zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan WIELS voldaan.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager.

De bijdrage aan kunstenaars die gevestigd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden verhoogt om tegemoet te komen aan eventuele hogere reiskosten. Dit wordt per situatie bekeken.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode 2025 is donderdag 21 maart 2024, vóór 16:00 uur (CET) / 10:00 uur (AST). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joyce Poot: wblpr.cbbg@zbaqevnnasbaqf.ay.

Een bijdrage voor deze residency kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Deze vind je via Residency (internationaal).

Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan WIELS. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

Omdat per ronde voor 1 of 2 resident(en) gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. We willen je daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency een Kunstenaar Project aangevraagd kan worden. De residency waarvoor je aanvraagt mag niet aangeboden zijn in één van de aanvraagrondes van het Mondriaan Fonds.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Joyce Poot