Voucher Internationaal

Ben je beeldend kunstenaar, curator of beschouwer uit Nederland? Wil je snel kunnen inspringen op een uitnodiging van een internationaal hedendaags platform, festival, symposium of culturele instelling in het buitenland? Misschien biedt de Voucher Internationaal uitkomst.

Voor wie

Beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland.

Waarvoor

De bijdrage Voucher Internationaal biedt een verkorte aanvraagprocedure om snel in te kunnen gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags kunstplatform.

Hoeveel

De bijdrage is alleen bedoeld voor reis- en verblijfskosten tot een maximaal bedrag van € 2500.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking?

Beeldend kunstenaars, curatoren en beschouwers uit Nederland.

Waarvoor?

De bijdrage Voucher Internationaal biedt een verkorte aanvraagprocedure om snel in te kunnen gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags kunstplatform, festival, symposium of culturele instelling voor bijvoorbeeld het geven van een lezing, performance, workshop of deelname aan een panel.

Hoeveel?

De bijdrage is alleen bedoeld voor reis- en verblijfskosten tot een maximaal bedrag van € 2500.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar mits het budget toereikend is. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Aanvragen kunnen vanaf 4 maanden tot 4 weken voor de aanvang van de presentatie worden ingediend. Houd rekening met een behandeltermijn van minimaal 4 weken vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Mijn fonds

Voorwaarden

 • De kunstenaar, curator of beschouwer moet zijn uitgenodigd door een internationaal erkend hedendaags kunstplatform in het buitenland.
 • Uit de uitnodiging blijkt dat het platform een redelijke fee aan de kunstenaar, curator of beschouwer voor de lezing, workshop, performance betaalt.
 • De bijdrage kan niet aangevraagd worden voor een onderzoekreis ten behoeve van (de voorbereiding van) een tentoonstelling of presentatie. Ook kan niet aangevraagd worden voor activiteiten met betrekking tot een commerciële galerie.
 • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor dezelfde kosten waarvoor binnen een andere regeling bij het Mondriaan Fonds kan worden aangevraagd.
 • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; óf je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar. Óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • Je mag niet aanvragen voor de Voucher Internationaal tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Je werkt minstens 2 jaar als professioneel curator of beschouwer in de beeldende kunst of cultureel erfgoed en kunt dit aantonen met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
 • Je mag niet aanvragen voor de Voucher Internationaal tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • Je bent artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt gecontroleerd op volledigheid. Voor de Voucher Internationaal wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van:

 • Relevantie van de lezing, performance, workshop of panel deelname voor het vakgebied.
 • Kwaliteit van het internationaal erkend hedendaags kunstplatform.
 • Kwaliteit van het werk van de aanvrager.
 • Motivatie: draagt de lezing, workshop, performance, etc. van de kunstenaar of curator bij aan de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland (overstijgt de activiteit het persoonlijke belang van de kunstenaar of curator).

Daarnaast hechten we grote waarde in spreiding en zullen niet alle aanvragen voor eenzelfde evenement worden gehonoreerd. De bijdrage Voucher Internationaal wordt toegekend als het bestuur van het Mondriaan Fonds positief besluit. Een toekenning of afwijzing heeft geen gevolgen voor andere aanvragen bij het Mondriaan Fonds.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Toelichting werk en (visueel) documentatiemateriaal
Kunstenaars (max. 3 pagina’s)

Beschrijf waar je werk over gaat en wat je hebt gedaan om jouw beroepspraktijk te ontwikkelen, jouw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en je beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin. Leg in het documentatiemateriaal de nadruk  op jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 1 tot 4 jaar en gebruik maximaal 10 afbeeldingen.

Curatoren en beschouwers (max. 3 pagina’s)

Beschrijf jouw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Geef een korte inhoudelijke toelichting op een aantal relevante projecten en jouw aandeel in de totstandkoming daarvan. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin.

Leg in het documentatiemateriaal de nadruk op jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 2 tot 4 jaar en gebruik maximaal 10 afbeeldingen.

Toezegging van de uitnodigende organisatie of bewijs van deelname aan panel
Uitnodiging van de buitenlandse organisatie met vermelding van de fee die aan de aanvrager wordt betaald.

CV
Kunstenaars (max. 2 pagina’s)

Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar. Denk aan tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies en publicaties. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

Curatoren en beschouwers (max. 2 pagina’s)

Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 2 tot 4 jaar. Denk aan relevante artikelen en publicaties, essays, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

Plan (max. 2 pagina’s)
Wat is jouw inhoudelijke motivatie voor het geven van de lezing, performance, workshop of deelname aan een panel? Omschrijf waarom het evenement bijdraagt aan jouw artistieke ontwikkeling. Omschrijf ook de beoogde resultaten.

Feitelijke gegevens buitenlandse organisatie (max. 4 pagina’s)
Beschrijf het curriculum en geef aanvullende informatie over de uitnodigende organisatie. Als het een organisatie met een publiek programma betreft dan ook een omschrijving van het activiteitenprogramma, een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid in de afgelopen 3 jaar. Geef daarnaast een inhoudelijke motivering van de organisatie met een toelichting waarom je bent uitgenodigd voor bijvoorbeeld het geven van een lezing, een performance, een workshop of deelname aan een panel.

Begroting
Geef een beknopte begroting via het formulier (reis- en verblijfkosten). Er kunnen alleen reiskosten (economy class), verblijfskosten (max. € 150 per dag per persoon) vergoed worden en indien van toepassing overige kosten, zoals visumkosten. Bij reiskosten gaat het om de retourkosten vanuit Nederland naar het evenement in het buitenland. Mocht je in het buitenland zijn gevestigd dan worden de reiskosten gedekt vanuit je huisadres naar het evenement en terug. Bij verblijfkosten wordt een dag voor tot een dag na de lezing, performance, workshop of deelname aan het panel gedekt (de reis- en verblijfskosten kunnen ook betrekking hebben op reizen van en naar het Nederlands Caribisch gebied).

Offertes
Voor alle posten boven de € 1000 dien je een offerte mee te sturen. Upload via het formulier alle offertes boven € 1000. Voeg meerdere offertes samen in 1 pdf.

Indien van toepassing:

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Diploma/uitschrijving of een uittreksel Kamer van Koophandel
Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) met beeldende kunst curriculum nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de kamer van Koophandel meesturen.

Bankgegevens
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.

 • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij je aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Heleen de Hoog