Voucher Ontwikkeling

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je praktijk ontwikkelen en/of verdiepen? Misschien kom je in aanmerking voor de Voucher Ontwikkeling.

Voor wie

Beeldend kunstenaars uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

Voor het ontwikkelen en/of verdiepen van je praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van apparatuur en het volgen van een cursus, workshop of mentortraject. Of aan de inhuur van kennis of expertise van derden, dit kan zowel inhoudelijk als technisch van aard zijn, of een combinatie.

Hoeveel

Maximaal €2.500.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar mits het budget toereikend is. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Aanvragen kun je vanaf 4 maanden tot 5 weken voor de aanvang van het plan indienen. We streven ernaar om de aanvraag binnen 5 weken te behandelen. In een enkel geval kan de behandeling langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct aanvragen

Voorwaarden

Opleiding en werkpraktijk

  • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; óf je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar. Óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar. 
  • Je mag niet aanvragen voor de Voucher Ontwikkeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen. 
  • Je bent artistiek inhoudelijk actief in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid ingebed in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Projectplan

  • De Voucher Ontwikkeling kan alleen aangevraagd worden voor een plan om je praktijk te ontwikkelen en/of te verdiepen, dit moet blijken uit je motivatie en een offerte, inschrijving, toezegging van de persoon of instelling, cursus workshop met of bij wie, je dit gaat uitvoeren. Indien je apparatuur wilt aanschaffen moet je onderbouwen hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling of verdieping van je praktijk. De aanschaf van een telefoon is uitgesloten. 
  • De Voucher Ontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
  • De Voucher Ontwikkeling kan maximaal één keer in 12 maanden worden toegekend.  

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt gecontroleerd op volledigheid. Voor de Voucher Ontwikkeling wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd.

Beoordeling Fondsbureau

Heb je in de 4 jaar voorafgaand aan je aanvraag voor Voucher Ontwikkeling een positief advies ontvangen voor een aanvraag bij de regelingen Kunstenaar Start (voorheen Werkbijdrage Jong Talent), Kunstenaar Basis (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent), Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar/ Bemiddelaar) en/of Bijdrage Publicaties? En heb je na dit positieve advies geen negatief advies ontvangen? Dan wordt door fondsmedewerkers beoordeeld of je aanvraag Voucher Ontwikkeling aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, kan de aanvraag worden toegekend.

Beoordeling adviescommissie

Is dit je eerste aanvraag bij het Mondriaan Fonds, of was je laatste advies negatief? Dan wordt je cv voorgelegd aan de commissie Voucher Ontwikkeling.

Deze adviescommissie beoordeelt de mate van erkenning en het belang ervan voor de Nederlandse beeldende kunst: afgaande op solo- of groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen. Een Voucher Ontwikkeling kan alleen worden toegekend als de commissie hier positief over adviseert.

Vanwege beperkt budget kan het helaas voorkomen dat we niet alle positief beoordeelde aanvragen kunnen honoreren. Het fondsbureau zal de positief beoordeelde aanvragen op volgorde van binnenkomst rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar je helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier individu

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Sjoerd Houben

Joyce Poot