Compensatieregeling Kunstpodia

Het Mondriaan Fonds heeft met de Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia extra ondersteuning geboden aan kunstpodia die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren. Deze bijdrage is een tegemoetkoming voor kunstpodia met een meerjarenondersteuning die in 2018 minimaal 15% eigen inkomsten hadden en als gevolg van covid-19-maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving. Zij ontvingen aanvullend 22,3 procent van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling. Ook kunstpodia die in 2020 een meerjarenfinanciering via de regeling Programma’s Kunstpodia hadden aangevraagd en door de commissie positief zijn beoordeeld, maar door beperkt budget geen financiering hebben gekregen, ontvingen compensatie: namelijk de helft van het aangevraagde jaarbedrag.

De 22 kunstpodia waarop deze compensatieregeling betrekking had, zijn door het Mondriaan Fonds op de hoogte gesteld. De bijdrage werd door het fonds berekend en is overgemaakt naar de betreffende instellingen.

De regeling maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor cultuur.

laatste wijziging: 22.04.2021