Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor één of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Van opgraving tot (3D-geprint) skelet

Voor wie

Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Waarvoor

Onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Nederlandse erfgoedinstellingen die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Waarvoor?

Onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om een bijdrage voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen, daarbij kan worden gedacht aan reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en kosten voor het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland.

Doel is nieuwe inzichten, onderzoek en internationale samenwerkingen op het gebied van cultureel erfgoed te stimuleren die internationaal zullen opvallen door hun belang en zullen resulteren in een presentatie.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Hoe en wanneer aanvragen

De deadlines in 2022: 9 mei en 24 oktober, voor 17.00 uur. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Een aanvraag kan worden ingediend door Nederlandse instellingen die cultureel erfgoed van landelijk belang beheren.
 • De Nederlandse instelling moet samenwerken met vergelijkbare buitenlandse erfgoedinstellingen.
 • Het onderzoeksproject moet zowel door de Nederlandse als de buitenlandse samenwerkingspartner(s) zichtbaar worden gemaakt.
 • De aanvrager levert zelf een redelijke financiële bijdrage. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • De financiële bijdrage van de betrokken buitenlandse instelling(en) moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen.

Eindoordeel
Een bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Projectplan met een inhoudelijke motivering van de samenwerking en het onderzoek.
 • Een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
 • Dekkende begroting met offertes, inclusief een verklaring dat het onderzoek niet op een andere manier gefinancierd kan worden.
 • Toezeggingen van deelnemende buitenlandse organisaties en indien van toepassing andere Nederlandse partijen.
 • Het belang en/of innovatieve gehalte van het onderzoek en de kwaliteit van het onderzoeksplan. Is het voorgelegde plan op overtuigende wijze innovatief, voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder? Onderscheidt de aanvraag zich in inhoud, opzet en uitvoering van het landelijke aanbod van cultureel erfgoed? Heeft het project een duidelijk profiel dat iets toevoegt aan projecten op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland?
 • Het belang van de betrokken instellingen. Wat is de meerwaarde van de internationale samenwerking? Op welke wijze versterkt de samenwerking de kennis over het onderwerp in Nederland? Wekt de samenwerking tussen de betrokken instellingen het vertrouwen dat het eindresultaat succesvol en van een cultuurhistorisch bijzondere kwaliteit zal zijn? Op welke wijze weet de aanvragende instelling een passend publiek te bereiken en de relatie tussen het cultureel erfgoed en de burger te versterken?
 • De kwaliteit van het presentatieplan, met name de wijze waarop beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden. Draagt het plan bij aan een grotere belangstelling voor de beeldende kunst of cultureel erfgoed? Kan verwacht worden dat de presentatie van het onderzoek een brug slaat tussen cultureel erfgoed en de burger, bijvoorbeeld door een actueel thema aan te snijden. Sluiten het project en de gevolgde methode(s) aan bij de gekozen doelgroep(en)?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

Feitelijke gegevens organisatie
Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

Toezeggingen deelnemende buitenlandse organisaties
Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in één pdf-bestand.

Projectplan
Met een inhoudelijke motivering van de samenwerking en het onderzoek. Noem ook eventuele locaties, verwacht aantal deelnemers/bezoekers, inhoudelijk verantwoordelijken en eventueel organisatorische verantwoordelijken van het project.

Presentatieplan
Met een toelichting op de manier waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een beschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal wordt bereikt en aan het programma wordt verbonden. Beschrijf hierin ook de doelgroepen, een motivering van de keuze voor deze doelgroepen en een toelichting op de wijze waarop de activiteiten op deze groepen zullen aansluiten.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Klik hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. De begroting moet voorzien zijn van een onderbouwing.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
Voeg alle brieven in één pdf-bestand samen.

Offertes van de cruciale posten in de begroting
Voeg de offertes samen in één pdf-bestand.

Indien van toepassing:

Recent bankafschrift
Als de organisatie niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer je in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we je een recent bankafschrift te uploaden.

Toestemmingsverklaringen deelnemende Nederlandse organisaties
Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in één pdf-bestand.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Talitha van Ooyen

Lara Riga