Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor erfgoedinstellingen uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Triceratops, Naturalis.

Voor wie

Erfgoedinstellingen uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Waarvoor

Onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Erfgoedinstellingen uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die willen samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Met Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen wil het Mondriaan Fonds onderzoek en nieuwe inzichten stimuleren en zichtbaar maken op het gebied van cultureel erfgoed. Dit door bij te dragen aan projecten waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen samenwerken op gezamenlijke collectiegebieden die internationaal opvallen door hun belang.

Waarvoor?

Onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om een bijdrage voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen, daarbij kan worden gedacht aan reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en kosten voor het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Hoe en wanneer aanvragen

De deadlines in 2024 zijn 16 mei en 3 oktober, voor 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST). Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Een aanvraag kan worden ingediend door instellingen uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die cultureel erfgoed van landelijk belang beheren.
  • De Nederlandse instelling moet samenwerken met vergelijkbare buitenlandse erfgoedinstellingen.
  • Het onderzoeksproject moet zowel door de Nederlandse als de buitenlandse samenwerkingspartner(s) zichtbaar worden gemaakt.
  • De aanvrager levert zelf een redelijke financiële bijdrage. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • De financiële bijdrage van de betrokken buitenlandse instelling(en) moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen.

Een bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Een positief advies kan samengaan met een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Talitha van Ooyen

Tessa Ver Loren van Themaat