Coronaregeling Kunsthallen

aanvraag gesloten

Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen rond de Coronaregeling Kunsthallen. En vind hier meer informatie over de financiële verantwoording van deze coronaregeling.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Heb je als kunsthal te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld 30.000 of meer betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Kunsthallen.

Coronaregeling Kunsthallen
Kunsthallen die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de covid-19-maatregelen kunnen bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Met de Coronaregeling Kunsthallen biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning aan het in stand houden van kunsthallen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

Deze tijdelijke compensatieregeling wordt gefinancierd uit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19.

Voor wie
In Nederland gevestigde publiekstoegankelijke kunsthallen die in 2018 en 2019 gemiddeld 30.000 of meer betalende bezoekers trokken en die financiële problemen hebben als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Waarvoor
De bijdrage kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in gederfde en te derven inkomsten door de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19.

Hoeveel
De hoogte van een bijdrage varieert: deze bedraagt in principe 22,3% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling. Naargelang het aantal positieve aanvragen kan de afzonderlijke bijdrage naar rato worden bijgesteld. Er geldt een maximum van € 1.000.000 per instelling.
Het beschikbare budget voor de Coronaregeling Kunsthallen is € 3.000.000.

Hoe en wanneer aanvragen
Aanvragen voor de Coronaregeling Kunsthallen kan via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag is woensdag 19 mei 2021, voor 17:00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde.

 • Voorwaarden

  – Een aanvraag kan worden ingediend door een in Nederland gevestigde publiekstoegankelijke kunsthal met als kernactiviteit het realiseren van wisselende tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst, cultureel erfgoed, architectuur, vormgeving & design en/of eigentijdse beeldcultuur.
  – De kunsthal heeft in 2018 en 2019 gemiddeld 30.000 of meer betalende bezoekers gehad en is toegankelijk met een Museumkaart, Cultureel Jongeren Paspoort en/of een ICOM-kaart.
  – De aanvrager heeft een ANBI-status.
  – De kunsthal heeft liquiditeitsproblemen of verwacht die te krijgen ten gevolge van de covid-19-maatregelen. De kunsthal heeft daarnaast voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en coulancemaatregelen van andere overheden.
  – De door de kunsthal verworven eigen inkomsten in 2019 moeten ten minste 15% zijn van de totale baten van de kunsthal; dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van het jaar 2019.
  – De publieksactiviteiten van de kunsthal zijn in 2020 en naar verwachting in de eerste helft van 2021 belemmerd als gevolg van covid-19-maatregelen.
  – Geen bijdrage kan worden toegekend aan kunsthallen die een bijdrage kregen op grond van de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers, de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000-100.000 bezoekers en de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers, bekijk hier de toekenningen.
  – Kunstpodia (voorheen presentatie-instellingen) komen niet voor deze regeling in aanmerking.
  – Kunsthallen die een instellingssubsidie van het Rijk ontvangen komen niet voor deze regeling in aanmerking.
  – Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk  hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips),  Governance Code Cultuur en de  Code Diversiteit & Inclusie.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Indien volledig, beoordeelt het Mondriaan Fonds vervolgens de aanvraag. Bij twijfel, of indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van de Coronaregeling Kunsthallen.

  Het Mondriaan Fonds beoordeelt de aanvraag op basis van:
  – Een kenschets van de kunsthal met een omschrijving van het tentoonstellingsbeleid en activiteitenprogramma van de instelling in de afgelopen 3 jaar (2018, 2019, 2020), inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik;
  – Bewijsstukken van het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019;
  – Een overzicht van de eigen inkomsten in 2018 en 2019 en een door de accountant goedgekeurde jaarrekening van 2018 en 2019;
  – Een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van de kunsthal ten gevolge van de covid-19-maatregelen en, indien van toepassing, een overzicht van het gebruik door de kunsthal van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de andere overheden.

  Wordt het subsidieplafond overschreden of bestaat er twijfel, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie:
  Bij de beoordeling wordt het belang van de aanvraag met onderstaande criteria gewogen:
  – Het belang en de kwaliteit van het tentoonstellingsbeleid;
  – Het belang en de reputatie van de aanvragende instelling;
  – De lokale en regionale inbedding.

  Een bijdrage Coronaregeling Kunsthallen wordt toegekend als het bestuur van het Mondriaan Fonds positief besluit.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Bewijs van registratie in het ANBI-register van de Belastingdienst
  Een schermafbeelding (screenshot) van de weergave van uw stichting in het online register van de Belastingdienst volstaat.

  Overzichten van betalende bezoekers
  Een bewijs van het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019, zoals de vermelding in het  jaarverslag/jaarrekening of een uitdraai van het kassaregister. Graag aanleveren in 2 pdf’s: 1 voor 2018 en 1 voor 2019, waarin het totale aantal betalende bezoekers gemarkeerd is.
  Let op: een uitdraai van alleen het aantal bezoekers is niet voldoende. Het gaat om een overzicht van het aantal betalende bezoekers.

  Kenschets instelling (max. 10 pagina’s)
  Een kenschets van de kunsthal met een omschrijving van het tentoonstellingsbeleid en activiteitenprogramma van de instelling in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, functie in de regio, samenwerkingen en publieksbereik.

  Indicatie van gemiste en te missen inkomsten (max. 3 pagina’s)
  Een beknopte beschrijving met een indicatie van de gemiste en te missen inkomsten van de kunsthal ten gevolge van de covid-19-maatregelen.

  Jaarrekeningen 2018 en 2019
  Door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen van 2018 en 2019 met daarin gemarkeerd een overzicht van de eigen inkomsten in dat jaar.

  Berekening maximale bijdrage
  In het aanvraagformulier staat een rekentool waarmee je de maximale bijdrage kunt berekenen. Hiervoor heb je de eigen inkomsten van 2018 en 2019 nodig.

  Toepassing codes
  Aanvragers onderschrijven de  Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

  Indien van toepassing:

  Bankgegevens
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende instelling.

  Overzicht gebruik coulancemaatregelen (max. 1 pagina)
  Een overzicht van het gebruik door de kunsthal van de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid en coulancemaatregelen van andere overheden. Beschrijf voor welke maatregelen je een aanvraag hebt gedaan en wat de uitkomst hiervan is.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Rianne Savenije (020-523 1564) en Sjoerd Staal (020-523 1545) en of het algemene nummer bellen (020-523 1523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de Compensatieregeling Kunsthallen.

  Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond de Coronaregeling Kunsthallen.

laatste wijziging: 20.04.2021