Nieuws

31 landelijke kunstpodia ontvangen een toekenning van het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds draagt tijdens de aanvraagronde van 2023 ruim € 5.8 miljoen bij aan de programma’s van 31 kunstpodia in Nederland. Het gaat om diverse podia, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. De bijdrage is bedoeld voor een publiekstoegankelijk programma dat bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst. De kunstpodia krijgen de bijdrage voor een inspirerend programma van 1 tot maximaal 4 jaar. Het gaat om vaste bijdragen van € 25.000 tot € 275.000 op jaarbasis.

De huidige regeling Programma’s Kunstpodia kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen.

In deze aanvraagronde ontvingen we 69 aanvragen. Hiervan hebben 31 aanvragers een toekenning gekregen. Zie hieronder per categorie de kunstpodia die een bijdrage krijgen:

Kunstpodium Start – voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Bijdrage: € 25.000 voor 1 kalenderjaar.

In totaal ontvingen we 41 aanvragen voor Start. In deze ronde heeft het Mondriaan Fonds 2 extra Start-toekenningen kunnen doen, doordat er meer budget beschikbaar kwam voor deze categorie. De volgende 14 initiatieven hebben een toekenning gekregen: B32 (Maastricht), Destination Unknown (Weert), Into Nature (Assen), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Manifold Books (Amsterdam), Marwan (Amsterdam), Motormond (Amsterdam), Omstand (Arnhem), Productiehuis Plaatsmaken (Arnhem), Playbill (Amsterdam), SEA Foundation (Tilburg), Sarmad (Rotterdam), Shimmer (Rotterdam) en VierVaart (Groede).

Daarnaast hebben 4 aanvragen een positieve beoordeling gekregen, maar deze konden niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget. Dat zijn: Billytown (Den Haag), Limestone Books (Maastricht), Trixie (Den Haag) en Welcome Stranger (Amsterdam).

Kunstpodium Basis – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma voor een professioneel publiek en streven naar publieksverbreding. Bijdrage: € 110.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.

In totaal ontvingen we 22 aanvragen voor Basis. In deze ronde heeft het Mondriaan Fonds 5 extra Basis-toekenningen kunnen doen, doordat er meer budget beschikbaar kwam voor deze categorie. De volgende 13 organisaties hebben een toekenning gekregen: Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Brutus Art Space (Rotterdam), Dat Bolwerck (Zutphen), Drawing Centre Diepenheim, Kunstfort (Vijfhuizen), Kunstpodium T (Tilburg), Melkweg (Expo), Metro54 (Amsterdam), Odapark (Venray), POST (Nijmegen), Page Not Found (Den Haag), RADIUS (Delft) en Rib (Rotterdam).

Door een tekort aan budget, konden 5 positief beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd. Dat zijn: De Fabriek (Eindhoven), Kunstverein (Amsterdam), Nieuwe Vide Artspace en Studios (Haarlem), No Limits! Art Castle (Amsterdam) en ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose (Amsterdam).

Kunstpodium Pro – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden. Bijdrage: € 175.000 per jaar, voor 3 kalenderjaren.

We ontvingen 5 aanvragen binnen deze categorie, waarvan 3 organisaties een toekenning hebben gekregen: MaMA (Rotterdam), Roodkapje (Rotterdam) en Stroom Den Haag.

Kunstpodium Breed – voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma. Bijdrage: € 275.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.

Binnen deze categorie heeft 1 organisatie een aanvraag ingediend, die is toegekend: De Oude Kerk (Amsterdam).

Onmisbaar voor een gezond ecosysteem in de kunst

Dit jaar vroegen 69 kunstpodia aan voor de regeling Programma’s Kunstpodia. Programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst zijn gehonoreerd. Het fonds ondersteunt een landelijk verspreid aantal kunstpodia, met programma’s die zich ten opzichte van elkaar onderscheiden. De commissie zag een aantal thema’s terugkomen in de programmaplannen: zoals kunst en ecologie op het snijvlak van wetenschap, ecologie in combinatie met erfgoed, en erfgoed in combinatie met onderbelichte geschiedenissen.

Het Mondriaan Fonds draagt sinds 1994 bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van hedendaagse beeldende kunst. Voor de instellingen die in aanmerking willen komen, geldt dat ze geen collectie hebben en dat het presenteren van beeldende kunst een kernactiviteit is. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond ecosysteem in de kunst. Een voorwaarde voor cultuursubsidies door het Rijk is dat ontvangers de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

In 2024 zijn verschillende toekenningen uit 2020, 2021 en 2022 nog geldig, via de bijdrage Programma’s Kunstpodia. Dit geldt voor: A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ’89 (Aruba), de Appel (Amsterdam), FOTODOK (Utrecht), het resort (Groningen), Hotel Maria Kapel (Hoorn), If I Can’t Dance (Amsterdam), Institute for Human Activities (Amsterdam), Kunstenlab (Deventer), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Project Space 1646 (Den Haag), Reverb/Klankvorm (Rotterdam), Sign (Groningen), VHDG (Leeuwarden), Video Power (Maastricht) en W139 (Amsterdam).  8 kunstpodia zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden daarmee rechtstreeks gefinancierd door OCW.

Nieuwe meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028

Onlangs is bekendgemaakt dat de meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia per 2025 verandert. Het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen hebben gezamenlijk besloten om de procedures voor de meerjarenregelingen gelijk te laten lopen om het proces voor de aanvrager overzichtelijker te maken. Dat betekent dat instellingen voor de periode 2025-2028 begin 2024 hun aanvraag moeten indienen. Deze aanvraag is voor 4 jaar, met uitzondering van de categorie Start, daarvoor is de bijdrage voor een periode van 2 jaar. De jaarlijkse aanvraagronde komt hiermee te vervallen.
Klik hier voor meer informatie over de nieuwe meerjarenregeling.