Programma’s Kunstpodia 2023

Ben je een hedendaagse beeldende kunstinstelling zonder collectie met als kernactiviteit het presenteren van beeldende kunst? Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk (jaar)programma voor een kunstpodium? Zijn je plannen experimenteel van aard of juist niet, is het voor een breed of juist specifiek publiek? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia.

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma voor een professioneel publiek en streven naar publieksverbreding.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Kunstpodium Breed

Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Deze bijdrage is voor kunstpodia die het presenteren van beeldende kunst als kernactiviteit hebben.

Het Mondriaan Fonds wil met de regeling Programma’s Kunstpodia subsidies verstrekken aan kunstpodia die met hun programma bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. Kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties met programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Allerlei soorten aanvragen zijn welkom binnen deze regeling. Sterker nog, de onderlinge verscheidenheid is van groot belang. Een gevarieerd aanbod zorgt in samenhang voor een volwaardig beeldende kunstveld in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk en een gevarieerd publiek.

Voor de kunstpodia die in aanmerking willen komen voor deze bijdrage geldt dat het presenteren van hedendaagse beeldende kunst een kernactiviteit is. Een programmering is van belang.

Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen.

Voor wie en waarvoor / categorieën

Categorie START – Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.
Heb je plannen voor een aantal presentaties? Met misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten?
Dan is Start jouw categorie.
Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijven. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Start geldt: onderschrijf de codes.

Categorie BASIS – Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk jaarprogramma voor een professioneel publiek en streven naar publieksverbreding.
Heb je plannen voor een jaarprogramma dat de komende 2 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk? Programmeer je al minstens 2 jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Streef je naar een publiek voorbij het professionele publiek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.
Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten een basis voor beleid hebben op het gebied van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Basis geldt: onderschrijf, reflecteer en benoem verbeterpunten: wat wil je bereiken en hoe kom je daar?

Categorie PRO – Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.
Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie deze plannen kan realiseren? De categorie Pro biedt mogelijkheden.
Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Pro geldt: heb een uitgebreid en actief geïmplementeerde beleidsvisie op de codes, onderschrijf, reflecteer, benoem verbeterpunten en formuleer daarvoor een stappenplan.

Categorie BREED – Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
Heb je een doordacht artistiek inhoudelijk programma van hoge productionele kwaliteit? Is het een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten? Is je hospitality-beleid gericht op een breed publiek en zijn je publieksvoorzieningen toereikend voor de ontvangst en zorg voor een groot publiek? Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden? En heb je bovendien een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie, publieksverbreding en cultuureducatie? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.
Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren.
Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers binnen deze categorie moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie Breed geldt: heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, onderschrijf, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.

Welke categorie?

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie. De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma, dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.
Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia kan eenmaal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2023 is op maandag 27 maart, vóór 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3,5 maand vanaf de deadline op 27 maart. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Programma’s Kunstpodia.

Direct aanvragen

Kunstpodium Start

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Heb je plannen voor een aantal presentaties? Misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten? Dan is Start jouw categorie.

Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar. Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Start.

Voor wie

Voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor plannen voor een aantal presentaties gedurende 1 kalenderjaar. Met wellicht daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten.

Hoeveel

€ 25.000 voor 1 kalenderjaar.
Maximaal aantal toekenningen: 12 voor de periode 2024.

Voorwaarden Start

 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Start

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Start.

Een bijdrage Kunstpodium Start kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch mee te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Start

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen* kun je als pdf uploaden.

*NB voorwaarden bijlage:

 • Het genoemde aantal pagina’s is inclusief eventuele afbeeldingen, inhoudsopgave, voor- en achterblad.
 • Zet in de pdf niet meer dan 1 pagina op één blad.
 • Het formaat van het document is staand, niet liggend.
 • Minimaal lettertype 10 hanteren.

Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Start: Douke IJsselstein, Minouche Wardenaar, Philip Romer of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Basis

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Programmeer je al minstens 2 jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Heb je plannen voor een programma dat de komende 2 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk en streef je naar publieksverbreding voorbij het professionele publiek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.

Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren. Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Basis.

Voor wie

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma die minstens 2 jaar een jaarprogramma hebben en een publiek trekken dat voornamelijk bestaat uit mensen die professioneel betrokken zijn bij beeldende kunst en plannen hebben naar publieksverbreding voorbij het professionele publiek.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een programma dat de komende 2 jaar podium biedt aan presentaties en activiteiten die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hoeveel

€ 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.
Maximaal aantal toekenningen: 8 in de periode 2024-2025

Voorwaarden Basis

 • Aanvragers onderschrijven de  Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en een basis tot beleid hebben.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Basis

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Basis.

Een bijdrage Kunstpodium Basis kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist Basis

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen* kun je als pdf uploaden.

*NB voorwaarden bijlage:

 • Het genoemde aantal pagina’s is inclusief eventuele afbeeldingen, inhoudsopgave, voor- en achterblad.
 • Zet in de pdf niet meer dan 1 pagina op één blad.
 • Het formaat van het document is staand, niet liggend.
 • Minimaal lettertype 10 hanteren.

Let op: voor de bijlage met recensies en artikelen geldt wel een maximaal aantal pagina’s, maar worden bovenstaande voorwaarden minder strikt genomen omdat dit afhankelijk is van de vorm waarin is gepubliceerd.

Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Basis: Bonnie DumanawCarmen Muskee of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Pro

Voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een regelmatig artistiek inhoudelijk programma hebben, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren? De categorie Pro biedt mogelijkheden.

Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Pro.

Voor wie

Professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een regelmatig artistiek inhoudelijk programma hebben, aangevuld met activiteiten voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden en die naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan de organisatie en de programmering te verbinden.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een artistiek inhoudelijk programma voor de hedendaagse beeldende kunst, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen en een publiek voorbij het professionele betrekken.

Hoeveel

€ 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 5 in de periode 2024-2026

Voorwaarden Pro

 • Aanvragers beschikken over een uitgebreide en actief geïmplementeerde beleidsvisie en stappenplan op het gebied van de Fair Practice Code , Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes en aan de hand van een stappenplan verbeterpunten ten opzichte van het eigen presteren binnen de codes schetsen.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Pro

Een bijdrage Kunstpodium Pro kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert.

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen of toegekend worden binnen de eigen of een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Voor de naleving op de 3 codes maakt een extern bureau in de categorieën Pro en Breed een analyse van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en komt met een vooradvies. Bij Pro en Breed worden de vooradviezen van het externe bureau gebruikt bij de beoordeling van de 3 codes.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatie en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Pro.

Checklist Pro

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen* kun je als pdf uploaden.

*NB voorwaarden bijlage:

 • Het genoemde aantal pagina’s is inclusief eventuele afbeeldingen, inhoudsopgave, voor- en achterblad.
 • Zet in de pdf niet meer dan 1 pagina op één blad.
 • Het formaat van het document is staand, niet liggend.
 • Minimaal lettertype 10 hanteren.

Let op: voor de bijlage met recensies en artikelen geldt wel een maximaal aantal pagina’s, maar worden bovenstaande voorwaarden minder strikt genomen omdat dit afhankelijk is van de vorm waarin is gepubliceerd.

Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Pro: Bonnie DumanawCarmen Muskee of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Kunstpodium Breed

Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Heb je een doordacht artistiek inhoudelijk programma van hoge productionele kwaliteit? Is het een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten? Is je hospitality-beleid gericht op een breed publiek en zijn je publieksvoorzieningen toereikend voor de ontvangst en zorg voor een groot publiek?

Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden? En heb je bovendien een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie, publieksverbreding en cultuureducatie? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.

Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren. Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Er zijn binnen de regeling Programma's Kunstpodia 4 categorieën. Hieronder lees je de uitleg van de categorie Breed.

Voor wie

Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie die met een hoger budget dan bij de categorie Pro ambitieuze plannen willen ontwikkelen richting een significante publieksverbreding voorbij professioneel of reeds betrokken publiek.

Waarvoor

De bijdrage is bedoeld voor een ambitieus artistiek inhoudelijk programma waarmee je buiten het reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden.

Hoeveel

€ 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren
Maximaal aantal toekenningen: 1 voor de periode 2024-2027

Voorwaarden Breed

 • Het kunstpodium zet de extra € 100.000 in om tot een overtuigende strategie tot significante publieksverbreding te komen. Het bereiken van publiek dat nog niet ingewijd is in de beeldende kunst, maakt een belangrijk onderdeel uit van deze strategie.
 • De bedrijfsvoering is/wordt dusdanig ingericht en toegerust dat de inzet van de extra 100.000 euro leidt tot een aanzienlijke en aantoonbare verbreding van het publieksbereik in de komende 4 jaar.
 • Aanvragers beschikken over een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeldstellend is op het gebied van de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Je moet kunnen reflecteren op de positie van de organisatie in relatie tot de codes, verbeterpunten benoemen, doelen stellen en beschrijven hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.
 • Aanvragers tonen niet alleen het werk van kunstenaars, maar dragen met regelmaat ook bij aan de ontwikkeling en productie van nieuw werk.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Basisinfrastructuur, Rijkscultuurfondsen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen.
 • Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Algemene voorwaarden

Beoordeling Breed

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Voor de naleving op de 3 codes maakt een extern bureau in de categorieën Pro en Breed een analyse van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en komt met een vooradvies. Bij Pro en Breed worden de vooradviezen van het externe bureau gebruikt bij de beoordeling van de 3 codes.

Vanwege beperkt budget kunnen helaas niet altijd alle positieve adviezen gehonoreerd worden. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Daarbij wordt de pluriformiteit van de totale groep te honoreren kunstpodia meegewogen om te zorgen voor een representatief en veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen bijdrage krijgt.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid en getoetst aan de formele voorwaarden. Is dat akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunstpodium Breed.

Checklist Breed

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint. Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen* kun je als pdf uploaden.

*NB voorwaarden bijlage:

 • Het genoemde aantal pagina’s is inclusief eventuele afbeeldingen, inhoudsopgave, voor- en achterblad.
 • Zet in de pdf niet meer dan 1 pagina op één blad.
 • Het formaat van het document is staand, niet liggend.
 • Minimaal lettertype 10 hanteren.

Let op: voor de bijlage met recensies en artikelen geldt wel een maximaal aantal pagina’s, maar worden bovenstaande voorwaarden minder strikt genomen omdat dit afhankelijk is van de vorm waarin is gepubliceerd.

Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven. Het teveel aan pagina’s wordt niet meegenomen in de beoordeling.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Heb je vragen over deze regeling?
Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met de contactpersonen van categorie Breed: Bonnie DumanawCarmen Muskee, of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Bonnie Dumanaw

Carmen Muskee

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560