Nieuws Archief

Advies Commissie Collectie Nederland: verhoog de bijdrage Aankopen van Mondriaan Fonds

Mary Cassatt: ‘Badende vrouw’, ‘Het doorpassen’ en ‘De brief’ uit 1890-1891, drogenaald, ets en aquatint in kleur op papier.

Vandaag heeft de Commissie Collectie Nederland, ingesteld door de Raad voor Cultuur, het rapport ‘Onvervangbaar & onmisbaar’ aan staatssecretaris Gunay Uslu overhandigd. De commissie doet belangrijke uitspraken en aanbevelingen over de bescherming van het cultureel erfgoed in Nederland. Het Mondriaan Fonds is blij met het advies dat het budget voor de bijdrage Aankopen bij het Mondriaan Fonds structureel moet worden verhoogd.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan aankopen die een verrijking zijn van de Collectie Nederland, zoals bijvoorbeeld het grootste portretschilderij van Samuel van Hoogstraten van het Dordrechts Museum,  de 4 uitzonderlijke prenten van Mary Cassat van het Van Gogh museum of het werk van  Patricia Kaersenhout dat door het Frans Hals Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, het Van Abbemuseum en het Centraal Museum Utrecht werd aangekocht.

Het budget dat het Mondriaan Fonds jaarlijks voor aankopen beschikbaar heeft, staat echter al jaren onder druk. De Commissie Collectie Nederland adviseert nu de bijdrage Aankopen van het Mondriaan Fonds structureel te verhogen naar 4 miljoen euro per jaar.

Daarnaast adviseert de commissie een verruiming van het budget voor de bijdrage Beschermd Cultuurgoed zodat het voor particulieren in Nederland aantrekkelijker wordt belangwekkend cultureel erfgoed te behouden.

Mondriaan Fonds directeur Eelco van der Lingen:

“Het Mondriaan Fonds is blij met het rapport. Het geeft blijk van een dynamische en pluriforme blik op erfgoed en op de bescherming ervan, zodat het op een zorgvuldige wijze gedeeld en beleefd kan worden in onze pluriforme maatschappij. We zijn ook heel blij met het advies om de bijdrage Aankopen structureel te verhogen, waarmee een aanhoudend knelpunt eindelijk duurzaam kan worden aangepakt.”

De Commissie Collectie Nederland is onderdeel van de Raad van Cultuur en werd door voormalig-minister Van Engelshoven om een overkoepelende visie op een dynamische Collectie Nederland gevraagd. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.

Vragen & contact

Vragen hierover? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Esther Schussler