Nieuws Archief

Bijdrage Samenwerking Musea en Open Oproep Beladen Geschiedenis sluiten binnenkort

Twee regelingen van het Mondriaan Fonds – Bijdrage Samenwerking Musea en de Open Oproep Beladen Geschiedenis – sluiten op 12 oktober aanstaande omdat het einde van het budget in zicht is.

De Bijdrage Samenwerking Musea bestaat sinds 2013, voor de ontwikkeling van bijzondere gezamenlijke initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, haalbaarheidsonderzoek, digitale mogelijkheden en/ of collectiebeleid. De initiatieven moeten een duurzaam karakter hebben en voorbeeld stellend zijn. Dat wil zeggen dat het project navolgbaar moet zijn. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40 procent van de projectkosten, bij een haalbaarheidsonderzoek is dit 70 procent.
Kijk hier voor  meer informatie over de Bijdrage Samenwerking Musea.

De Open Oproep Beladen geschiedenis is in november 2019 op initiatief van het Ministerie van OCW gestart. Het totale budget is bijna besteed. De regeling is bedoeld voor in Nederland gevestigde publiekstoegankelijke organisaties, kunstenaars en bemiddelaars van alle disciplines die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en/of bediscussiëren. Toegekende plannen moeten bijdragen aan het vergroten van het historisch bewustzijn doordat ze de beladen geschiedenis zichtbaar en toegankelijk maken. Het is belangrijk recht te doen aan verschillende perspectieven op onze geschiedenis. Met deze Open Oproep wil het Mondriaan Fonds initiatieven uit de samenleving versterken die dat doel voor ogen hebben.
Klik hier voor meer informatie over de Open Oproep Beladen Geschiedenis