Nieuws Regelingen Archief

Tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage bij Kunst Erfgoed Presentatie

In het kader van de covid-19 steunmaatregelen wordt tijdelijk een tegemoetkoming in de eigen bijdrage bij de regeling Kunst Erfgoed Presentatie mogelijk gemaakt.

Beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen kunnen sinds januari 2021 via de regeling Kunst Erfgoed Presentatie aanvragen voor een bijdrage aan bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is normaal gesproken maximaal 40% van de variabele projectkosten.

Aanvragers die in hun dekkingsplan (naast de bijdragen van derden) een eigen bijdrage hebben opgevoerd, kunnen tijdelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming hierin tot een maximum van 70%. Deze tegemoetkoming geldt voor aanvragers die sinds afgelopen januari een aanvraag hebben ingediend of nog gaan indienen voor de regeling Kunst Erfgoed Presentatie, zolang er budget beschikbaar is. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het fondsbureau kijkt in hoeverre tegemoet gekomen kan worden in de eigen bijdrage. De instellingen waarop deze tijdelijke steunmaatregel betrekking heeft, worden via een beschikking op de hoogte gesteld van de verhoging.

Kijk hier voor de uitleg op deze regeling en het aanvraagformulier. En zie hier een overzicht van alle covid-19 steunmaatregelen van het Mondriaan Fonds.