Collectiemobiliteit

Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten. Het kan gaan om een herwaarderingstraject van de eigen collectie of het herplaatsen van een collectieonderdeel dat in een andere instelling beter tot zijn recht komt.

Scheepsmodellen in het depot van Museum Vlaardingen.

Voor wie

Musea en overige cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen.

Waarvoor

Voor het vergroten van de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus van collectieprofielen.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Met Collectiemobiliteit wil het Mondriaan Fonds de kwaliteit en zichtbaarheid van collecties voor het publiek van de Collectie Nederland verhogen. Selectie, overdracht en afstoten betekenen meer overzicht en inzicht in wat belangrijk is voor de Collectie Nederland en bevorderen dat instellingen zich meer onderscheiden.

Waarvoor?

Musea en andere erfgoedinstellingen kunnen een bijdrage aanvragen voor het opnieuw waarderen van de collectie, en voor het eventueel selecteren, afstoten en/of herplaatsen van collectieonderdelen. Het kan gaan om het herplaatsen van collectieonderdelen die niet bij de missie passen en in een andere instelling beter tot hun recht komen of om een herwaarderingstraject van de eigen collectie.

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan niet worden aangevraagd voor bouwkundige voorzieningen, behoud van monumenten, opgraving van archeologische objecten, passieve conservering of voor documentatie van de collectie. De bijdrage is ook niet bedoeld voor herplaatsing die al met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund of die een instelling redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is maximaal 40% van de kosten die in aanmerking komen.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. Echter, door de vele aanvragen bij het fonds kan de behandeltermijn langer duren. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Indien de aanvraag korter dan 3 maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Collectiemobiliteit.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Een aanvraag kan alleen door Nederlandse publiekstoegankelijke instellingen worden ingediend die museale collecties van (inter)nationaal belang beheren.
  • Als er sprake is van een ontvangende instelling moeten de instellingen samen aanvragen.
  • De aanvragers staan ingeschreven in het museumregister.
  • De aanvragende instellingen zijn coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelen volgens Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland.  Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Het afstoten van collecties moet volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten worden uitgevoerd en waar mogelijk volgens het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • De aanvragers leveren zelf een redelijke financiële bijdrage.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Collectiemobiliteit. Wanneer de bijdrage door 2 of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe positief mee. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Een bijdrage Collectiemobiliteit kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de bovenstaande criteria. Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lotte Hemelrijk

Talitha van Ooyen