Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel

Het Ministerie van OCW heeft voor kunstpodia extra geld beschikbaar gesteld binnen het vijfde steunpakket voor cultuur.

Het Mondriaan Fonds heeft met de Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel extra ondersteuning geboden aan kunstpodia die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren. Deze bijdrage is een tegemoetkoming voor kunstpodia met een meerjarenondersteuning die in 2019 minimaal 15% eigen inkomsten hadden en als gevolg van covid – 19 – maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving. Zij ontvingen aanvullend 15% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling.

De 17 kunstpodia waarop deze compensatieregeling betrekking had, zijn door het Mondriaan Fonds op de hoogte gesteld. De bijdrage werd door het fonds berekend en is overgemaakt naar de betreffende instellingen.

 

De regeling is hier te lezen.