Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel

Het Ministerie van OCW heeft voor musea extra geld beschikbaar gesteld binnen het corona steunpakket 5.

Het Mondriaan Fonds voert op verzoek van de staatssecretaris van Cultuur en Media deze regeling uit in het kader van het vijfde steunpakket voor de cultuursector.

Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor musea waaraan in 2020 subsidie is verstrekt op grond van de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers, de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000–100.000 bezoekers en/of de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers.

Bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage wordt een staffel gehanteerd. In totaal is er een kleine 8 miljoen euro beschikbaar voor musea.
De musea die in aanmerking komen ontvangen een bericht van het Mondriaan  Fonds.

Lees hier de regeling.