Coronaregeling Musea met een private collectie

De Coronaregeling Coronaregeling Musea met een private collectie was een tijdelijke regeling en werd gefinancierd vanuit het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19. In de download hieronder lees je meer over de compensatieregeling.

De regeling maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor cultuur.