Kunst Erfgoed Cariben

Ben je verbonden aan een museum, erfgoed- of beeldende kunstinstelling op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Draagt jouw organisatie bij aan het zichtbaar maken van beeldende kunst en/of erfgoed op de eilanden? Door bijvoorbeeld publieksgerichte presentaties, herwaardering van collecties of veelzijdige activiteitenprogramma’s? Of heeft jouw instelling goede ideeën over duurzame uitwisseling van kennis, onderzoek, samenwerking of professionalisering van de kunst- en cultuursector? Misschien kun je gebruik maken van de Open Oproep Kunst Erfgoed Cariben.

Voor wie

Voor projecten gericht op collecties, kennisuitwisseling, inhoudelijke programma’s en publiekstoegankelijke presentaties of op het gebied van organisatorische ontwikkeling.

Waarvoor

Voor projecten gericht op collecties, kennisuitwisseling, inhoudelijke programma’s en publiekstoegankelijke presentaties of op het gebied van organisatorische ontwikkeling.

Hoeveel

Een vaste bijdrage van € 5.000, € 10.000 of € 20.000.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Aanvraag gesloten

Probeer het de volgende aanvraagronde.

Wie komt in aanmerking

De open oproep is gericht op musea, erfgoedinstellingen en beeldende kunstinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De oproep heeft als doel het leveren van een bijdrage aan erfgoed- en beeldende kunstorganisaties waarmee deze zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De oproep is onderdeel van een bredere pilot om meer inzicht te krijgen in de Caribische beeldende kunst- en erfgoedpraktijk om het fondsbeleid voor aanvragers in deze regio zo inclusief mogelijk te maken.

Waarvoor

De bijdrage kan gebruikt worden voor projecten gericht op collecties, kennisuitwisseling, inhoudelijke programma’s en publiekstoegankelijke presentaties. Zoals tentoonstellingen, het herwaarderen van collecties, bijzondere (inter-eilandelijke) samenwerkingen tussen erfgoed- en beeldende kunstinstellingen en/of onderzoek. Binnen deze oproep is het ook mogelijk om aan te vragen voor een bijdrage op het gebied van organisatorische ontwikkeling. Organisaties kunnen met deze bijdrage onderzoeken hoe en op welke manier een plan gerealiseerd kan worden, wat belangrijke ontwikkelingen in de beeldende kunst- en erfgoedsector zijn, wie in de sector ook met deze onderwerpen bezig zijn en welke behoeften (toekomstige) deelnemers/ bezoekers kenmerken. Bovendien kan er meer inzicht verkregen worden in de financiële haalbaarheid van de plannen.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds kan een vaste bedrage toekennen ter hoogte van € 5.000, € 10.000 of
€ 20.000. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 90% van de totale begroting van het project. Het beschikbare budget voor de open oproep is € 250.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage kan op 2 manieren:

 1. De aanvraag bestaande uit een feitelijke beschrijving van de organisatie, het plan en de begroting, wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagsysteem.
 2. De aanvraag bestaande uit een feitelijke beschrijving van de organisatie en een hele korte samenvatting van het plan met een begroting, wordt schriftelijk ingediend via het aanvraagsysteem en het plan wordt vervolgens mondeling toegelicht aan de commissie als onderdeel van de aanvraag. Dit gesprek zal plaatsvinden via een online meeting met de adviescommissie en duurt maximaal 20 minuten.

Bij het invullen van het aanvraagformulier geeft de aanvrager aan of gekozen wordt voor een volledig schriftelijke aanvraag of de optie van mondeling toelichten van het plan.

Aanvragen kon tot en met 16 mei 2022 voor 17:00 uur Nederlandse tijd (tijdzone Central European Time)/ 11:00 uur Caribische tijd (tijdzone Atlantic Standard Time).
Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Dat geldt alleen als je dit nog niet eerder hebt gedaan. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. De adviescommissie adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds over het al dan niet toekennen van een bijdrage.

Procedure

 • Aanvragers dienen een aanvraag in via het aanvraagsysteem waarbij de aanvrager de keuze krijgt de aanvraag in het Nederland of het Engels in te dienen. Afhankelijk van deze keuze opent de Nederlandse of Engelse versie van het aanvraagformulier.
 • In het aanvraagformulier (Nederlands of Engels) kiest de aanvrager op welke manier de aanvraag ingediend wordt: volledig schriftelijk (inclusief een schriftelijke omschrijving van het plan) of in een hybride vorm met een korte schriftelijke omschrijving gecombineerd met een mondeling toelichting van het plan aan de adviescommissie via een online bijeenkomst.
 • Indienen kan tot uiterlijk 16 mei 2022 voor 17:00 uur Nederlandse tijd (tijdzone Central European Time)/ 11:00 uur Caribische tijd (tijdzone Atlantic Standard Time).
 • Na het indienen van de aanvraag controleert het Mondriaan Fonds of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet compleet is, nemen medewerkers van het fondsbureau contact op. De aanvrager krijgt daarna de gelegenheid om binnen 5 werkdagen de aanvraag alsnog volledig te maken. Mocht de aanvraag niet volledig zijn dan kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen.
 • Indien de aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een bevestiging per mail.

De adviescommissie adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds over het al dan niet toekennen van een bijdrage. Het besluit van het bestuur wordt binnen 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde naar de aanvrager verzonden.

Voorwaarden

Deze open oproep is bestemd voor musea, erfgoedorganisaties en beeldende kunstinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

 • Instellingen hebben als kernactiviteit het ontwikkelen van publiekstoegankelijke presentaties en/of activiteitenprogramma’s gericht op het zichtbaar maken van beeldende kunst en erfgoed, zonder daarmee primair een winstoogmerk te hebben.
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs, postacademische, commerciële instellingen die op verkoop zijn gericht of sectorinstituten zonder museale functie kunnen niet aanvragen.
 • Er kan niet worden aangevraagd voor het bouwen of stichten van musea, restauraties, archeologische opgravingen, de aankoop van objecten of deelcollecties, digitalisering van collecties, voor vaste lasten en vaste exploitatie.
 • Culturele instellingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Beoordeling

De ingediende aanvraag wordt voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage binnen deze open oproep Kunst Erfgoed Cariben.

Eindoordeel
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de adviescommissie de aanvraag positief beoordeelt. De adviescommissie kan door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden gevraagd om de positief beoordeelde projecten tegen elkaar af te wegen. In deze afweging spelen de diversiteit aan projecten, regionale spreiding en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten een rol. Ook kan het bestuur besluiten een lagere bijdrage toe te kennen dan aangevraagd in verband met het beschikbare budget.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om de aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. De benodigde informatie kun je aanleveren in het Nederlands of Engels. Het aanvraagformulier is beschikbaar in een Nederlands en een Engelse versie. Hieronder vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of neem contact op via Whatsapp: +31 (0)6 - 83950022

Lara Riga

Talitha van Ooyen