Kunst Media

Ben je een uitgever die de dialoog over beeldende kunst binnen het professionele veld op gang brengt?  Ben je een curator en heb je een idee voor een reeks artikelen over hedendaagse beeldende kunst voor een breder publiek? Of ben je contentmaker en wil je de betrokkenheid van het publiek bij beeldende kunst vergroten? Misschien kun je gebruik maken van de open oproep Kunst Media.

Voor wie

Makers van tijdschriften, artikelen, online publicaties en andere uitingen in geschreven en/of gesproken woord.

Waarvoor

Voor de productie van projecten die de dialoog over beeldende kunst binnen het professionele veld of die tussen het veld en publiek op gang brengen.

Hoeveel

De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van de begroting.

Checklist

Check deze lijst zorgvuldig voor je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Aanvraag gesloten

Probeer het de volgende aanvraagronde.

Wie komt in aanmerking?

Voor een (online) tijdschrift of een ander publiek medium of online platform. Uitgevers kunnen aanvragen, maar ook individuen die werkzaam zijn als curator, criticus, social contentmaker of journalist. Door nieuwe initiatieven en samenwerkingen kan ook aangevraagd worden.

Waarvoor?

Met deze open oproep wil het Mondriaan Fonds de betrokkenheid bij en het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk bevorderen. Er kan worden aangevraagd voor te publiceren uitingen in geschreven en/of gesproken woord. Het kan gaan om (een reeks) artikelen of longreads voor (online) tijdschriften, kranten, social-mediakanalen en /of andere online platforms, zoals bijvoorbeeld een podcast. Het gaat uitdrukkelijk niet om profielen of portretten van kunstenaars. Belangrijk is dat de maatschappelijke waarde van hedendaagse beeldende kunst besproken en gedeeld wordt vanuit een onafhankelijke positie en vanuit een breed perspectief.

Hoeveel

De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van de begroting. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 90% van de subsidiabele kosten. Lees voor meer informatie de toelichting op de begroting voor individuen of organisaties.

De bijdrage hangt af van het plan:

  • Een vaste bijdrage voor een werkperiode in binnen- of buitenland, variërend van 1 tot maximaal 6 maanden.
    Het standaardbedrag is € 2.255 per maand. De looptijd van de bijdrage moet je aannemelijk maken in het werkplan.
  • Een flexibele bijdrage is mogelijk voor een periode van maximaal 12 maanden.
    De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project en de begroting.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen voor Kunst Media kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2024 zijn op: donderdag 29 februari 2024, vóór 16.00 uur (CEST) / 11.00 uur (AST) en op donderdag 12 september. Om een aanvraag te kunnen indienen heb je een account nodig. Heb je die nog niet, dan kun je er een aanmaken via de onderstaande link. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na het verstrijken van de deadline van deze aanvraag. Het project mag niet eerder gestart zijn. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct account aanvragen individu

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Media. Ook beoordeelt de commissie de impact van het project.

De onderstaande punten worden gewogen om de kwaliteit van de aanvraag te bepalen.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Eindoordeel

Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de aanvraag. De adviescommissie kan door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden gevraagd om de positief beoordeelde projecten tegen elkaar af te wegen.

In deze afweging spelen de diversiteit aan projecten, bereik en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten een rol.

Ook kan het bestuur besluiten een lagere bijdrage toe te kennen dan aangevraagd in verband met het beschikbare budget.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Voorwaarden

  • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor reguliere werkzaamheden en niet voor reguliere kosten.
  • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor televisie- en filmproducties.
  • Door musea, kunstpodia en erfgoedinstellingen kan uitsluitend een bijdrage worden aangevraagd voor een op zichzelf staande uiting rond beeldende kunst. Het project mag niet direct verbonden zijn met een al bestaande activiteit van de aanvrager (bijvoorbeeld een artikel of publicatie bij een tentoonstelling).
  • Het project moet gepubliceerd worden op ten minste één publiek medium of platform dat een passend bereik biedt.
Algemene voorwaarden

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Mirthe Wacki

Tessa Ebbers