Kunst Media

Ben je een uitgever die de dialoog over beeldende kunst binnen het professionele veld op gang brengt?  Ben je een curator en heb je een idee voor een reeks artikelen over hedendaagse beeldende kunst voor een breder publiek? Of ben je contentmaker en wil je de betrokkenheid van het publiek bij beeldende kunst vergroten? Misschien kun je gebruik maken van de open oproep Kunst Media.

Voor wie

Makers van tijdschriften, artikelen, online publicaties en andere uitingen in geschreven en/of gesproken woord.

Waarvoor

Voor de productie van projecten die de dialoog over beeldende kunst binnen het professionele veld of die tussen het veld en publiek op gang brengen.

Hoeveel

De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van de begroting.

Checklist

Check deze lijst zorgvuldig voor je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Aanvraag gesloten

Probeer het de volgende aanvraagronde.

Wie komt in aanmerking?

Voor een (online) tijdschrift of een ander publiek medium of online platform. Uitgevers kunnen aanvragen, maar ook individuen die werkzaam zijn als curator, criticus, social contentmaker of journalist. Door nieuwe initiatieven en samenwerkingen kan ook aangevraagd worden.

Waarvoor?

Met deze open oproep wil het Mondriaan Fonds de betrokkenheid bij en het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland bevorderen. Er kan worden aangevraagd voor te publiceren uitingen in geschreven en/of gesproken woord. Het kan gaan om (een reeks) artikelen of longreads voor (online) tijdschriften, kranten, social-mediakanalen en /of andere online platforms, zoals bijvoorbeeld een podcast. Het gaat uitdrukkelijk niet om profielen of portretten van kunstenaars. Belangrijk is dat de maatschappelijke waarde van hedendaagse beeldende kunst besproken en gedeeld wordt vanuit een onafhankelijke positie en vanuit een breed perspectief.

Hoeveel

De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van de begroting. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 90% van de subsidiabele kosten. Lees voor meer informatie de toelichting op de begroting voor individuen of organisaties.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kon tot 24 januari 2022, voor 17.00 uur. Om een aanvraag te kunnen indienen heb je een account nodig. Heb je die nog niet, dan kun je er een aanmaken via de onderstaande link. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden na het verstrijken van de deadline van deze aanvraag. Het project mag niet eerder gestart zijn. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct account aanvragen individu

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van alle gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Media. Ook beoordeelt de commissie de impact van het project.

De onderstaande punten worden ten opzichte van elkaar gewogen om de kwaliteit van de aanvraag te bepalen.

 • Ervaring: een toelichting op en de publicatie van eerder uitgevoerde projecten die volgens jou van toepassing zijn op de aanvraag en de adviescommissie kunnen helpen bij het beoordelen van je werk in de afgelopen 1 tot 3 jaar.
 • Kennis: een projectplan met een inhoudelijke motivering en een toelichting op het beoogde effect.
 • Bereik: een presentatieplan met een toelichting op de doelgroep(en).
 • Kosten: een dekkende begroting, zo mogelijk met offertes.
 • De kwaliteit en het belang van eerder uitgevoerde activiteiten. Geven de eerder uitgevoerde activiteiten het vertrouwen dat de aanvraag zal bijdragen aan de betrokkenheid bij en het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
 • De kwaliteit van het projectplan, daarbij beoordeelt de commissie of het project de beoogde impact zal hebben, het kan ook zijn dat het plan een innovatieve waarde op inhoudelijk of technologisch vlak meebrengt. Het kan gaan om beter begrip, bekendheid of een vergroting van het publieksbereik van hedendaagse beeldende kunst maar ook om het effect op het discours binnen het professionele veld. Ook beoordeelt de commissie of de gekozen vorm bij het gekozen onderwerp past.
 • Het Mondriaan Fonds hecht veel belang aan de manier waarop het project onder de aandacht van het beoogde publiek wordt gebracht. Daarom wordt gekeken wat de ambitie is van het presentatieplan en of het realistisch en doordacht is.

Eindoordeel
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over de aanvraag. De adviescommissie kan door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden gevraagd om de positief beoordeelde projecten tegen elkaar af te wegen.
In deze afweging spelen de diversiteit aan projecten, bereik en een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten projecten een rol.
Ook kan het bestuur besluiten een lagere bijdrage toe te kennen dan aangevraagd in verband met het beschikbare budget.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Voorwaarden

 • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor reguliere werkzaamheden en niet voor reguliere kosten.
 • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor televisie- en filmproducties.
 • Door musea, kunstpodia en erfgoedinstellingen kan uitsluitend een bijdrage worden aangevraagd voor een op zichzelf staande uiting rond beeldende kunst. Het project mag niet direct verbonden zijn met een al bestaande activiteit van de aanvrager (bijvoorbeeld een artikel of publicatie bij een tentoonstelling).
 • Het project moet gepubliceerd worden op ten minste één publiek medium of platform dat een passend bereik biedt.
Algemene voorwaarden

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Let op! Heb je niet de Nederlandse nationaliteit en wil je een aanvraag doen voor Kunst Media? Geef dit dan aan in het notitieveld bij het aanmaken van een account. Vul bij ‘BSN-nummer’ dan je id-nummer in.

Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
Stel een beknopte omschrijving op van jouw activiteiten in de afgelopen 1 tot 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen en indien van toepassing samenwerkingen en publieksbereik. Geef een overzicht van de belangrijkste relevante projecten van de afgelopen 1 tot 3 jaar die volgens jou van toepassing zijn op de aanvraag en belangrijk zijn voor het beoordelen van jouw werk.

CV (max. 3 pagina’s)
Stel een cv  met de belangrijkste gegevens over jouw beroepspraktijk met de nadruk op de laatste 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de start van jouw beroepspraktijk. Vermeld bijvoorbeeld publicaties, opdrachten, prijzen, met jaartallen. Noem ook eventuele relevante opleidingen, nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

Plan (max. 20 pagina’s)
Upload jouw plan met een omschrijving en een inhoudelijke motivering voor het project. Benoem wat het project bijzonder maakt. Licht toe hoe het project of de publicatie bijdraagt aan een dialoog over beeldende kunst. Beschrijf indien van toepassing de meerwaarde van de samenwerkingen. Licht toe indien van toepassing op welke manier het project innoverend is binnen het huidige discours.

Presentatieplan (max. 5 pagina’s)
Upload een presentatieplan, inclusief een omschrijving welke doelgroepen jij met het project wilt bereiken en hoe het project onder de aandacht wordt gebracht van het beoogde publiek. Het project moet gepubliceerd worden op ten minste één publiek medium of platform dat een passend bereik biedt.

Documentatiemateriaal
Jouw aanvraag zal ook beoordeeld worden op basis van documentatiemateriaal. Maak een selectie van maximaal 10 uploads van de meest relevante en actuele artikelen, afbeeldingen en/of geluids- en videofragmenten van de door jou gerealiseerde projecten en die van eventuele organisaties waarmee je samenwerkt (in het geval van een gelijkwaardige samenwerking) uit de afgelopen 1 tot 3 jaar. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Als je kiest voor een flexibele bijdrage hebben we ook nodig:

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
De begroting kun je in het aanvraagformulier per kostenpost invullen. Dit zijn alleen kosten die je bij het Mondriaan Fonds kunt aanvragen. Zie onderaan deze pagina de linkjes voor een toelichting op de posten die in de begroting kunnen worden opgenomen. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, upload dan de totale begroting met dekkingsplan en niet slechts het deel waarvoor je zelf een bijdrage bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die je zelf bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. De hoogte van de bijdrage van deze partij in verhouding tot het aangevraagde bedrag dient hierbij te worden toegelicht.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van samenwerkingspartijen
Indien van toepassing een pdf met alle brieven waarin samenwerkingspartijen een bijdrage bevestigen.

Offertes
Offertes van de cruciale posten in de begroting. Voor alle posten boven de € 1.000 dien je een offerte mee te sturen. Voeg alle offertes samen in een pdf.

Indien inhoudelijk en op gelijkwaardige basis wordt samengewerkt met een organisatie:

Toelichting organisatie (max. 4 pagina’s per organisatie)
Geef een beknopte omschrijving van de activiteiten van de betrokken organisaties in de afgelopen 1 tot 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen en indien van toepassing samenwerkingen en publieksbereik. Geef een overzicht van de belangrijkste relevante projecten van de afgelopen 1 tot 3 jaar die volgens u van toepassing zijn op de aanvraag en de adviescommissie kunnen helpen bij de beoordeling van het werk. Voeg meerdere omschrijvingen samen in 1 pdf.

Toestemmingsverklaring organisatie
De toestemmingsverklaringen van de hierboven genoemde organisaties voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in 1 pdf.

NB Indien inhoudelijk en op gelijkwaardige basis wordt samengewerkt met andere individuen, zoals in een duo of collectief, moet elk individu afzonderlijk een aanvraagformulier invullen (en de gevraagde bijlagen meesturen) om een bijdrage te kunnen krijgen in de tijdsinvestering. Zie voor meer informatie ook hier de toelichting op de begroting.

Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend. Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan en kloppen de bankgegevens nog? Dan hoef je niets te doen.

 • Is jouw rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
 • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen ? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel Kamer van Koophandel

Toelichting (max. 4 pagina’s)
Stel een beknopte omschrijving op van de activiteiten van de instelling in de afgelopen 1 tot 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen en indien van toepassing samenwerkingen en publieksbereik. Geef een overzicht van de belangrijkste relevante projecten van de afgelopen 1 tot 3 jaar die volgens jou van toepassing zijn op de aanvraag en belangrijk zijn voor het beoordelen van jouw werk.

Plan (max. 20 pagina’s)
Schrijf een plan met een omschrijving en een inhoudelijke motivering voor het project. Benoem wat het project bijzonder maakt en deze onderscheidt van de reguliere activiteiten van jouw instelling. Licht toe hoe het project bijdraagt aan een dialoog over beeldende kunst. Beschrijf indien van toepassing de meerwaarde van de samenwerkingen. Licht indien van toepassing toe op welke manier het project innoverend is binnen het huidige discours.

Presentatieplan (max. 5 pagina’s)
Maak een presentatieplan, inclusief een omschrijving welke doelgroepen je met het project wilt bereiken en hoe het project onder de aandacht wordt gebracht van het beoogde publiek. Het project moet gepubliceerd worden op ten minste één publiek medium of platform dat een passend bereik biedt.

Documentatiemateriaal
Jouw aanvraag zal ook beoordeeld worden op basis van documentatiemateriaal. Maak een selectie van maximaal 10 uploads van de meest relevante en actuele artikelen, afbeeldingen en/of geluids- en videofragmenten van de door jou gerealiseerde projecten en die van eventuele samenwerkende partijen uit de afgelopen 1 tot 3 jaar. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kijk hier voor de toelichting op de begroting. De begroting moet voorzien zijn van een onderbouwing. Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die je zelf bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. De hoogte van de bijdrage van deze partij in verhouding tot het aangevraagde bedrag dient hierbij te worden toegelicht.

Bevestigingsbrieven bijdragen van derden
Voeg eventueel alle brieven samen in een pdf.

Offertes van cruciale posten in de begroting
Voeg alle offertes samen in een pdf.

Indien inhoudelijk en op gelijkwaardige basis wordt samengewerkt met andere organisaties:

Toelichting organisatie (max. 4 pagina’s per organisatie)
Geef een beknopte omschrijving van de activiteiten van de betrokken organisaties in de afgelopen 1 tot 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen en indien van toepassing samenwerkingen en publieksbereik. Geef een overzicht van de belangrijkste relevante projecten van de afgelopen 1 tot 3 jaar die volgens jou van toepassing zijn op de aanvraag en de adviescommissie kunnen helpen bij de beoordeling van het werk. Voeg meerdere omschrijvingen samen in 1 pdf.

Toestemmingsverklaring organisatie
De toestemmingsverklaringen van de betrokken organisaties voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in 1 pdf.

Indien inhoudelijk en op gelijkwaardige basis wordt samengewerkt met individuen (zoals een curator, criticus, contentmaker, journalist of kunstenaar):

CV (max 3. pagina’s per persoon)
Per individu een beknopt cv met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, vooral uit de laatste 1 tot 3 jaar, zoals opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele relevante opleidingen, nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg indien van toepassing meerdere cv’s samen in een 1 pdf-bestand met duidelijke vermelding welk cv bij welk individu hoort.

Toelichting individu (max. 1 pagina per persoon)
Upload hier een toelichting op het werk en de beroepspraktijk van het individu. Beschrijf de inhoudelijke en/of artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden. Alle toelichtingen als 1 pdf samenvoegen met duidelijke vermelding welke toelichting bij welk individu hoort.

Toestemmingsverklaring individu
Upload een verklaring met toestemming voor het indienen van de aanvraag, inclusief mededeling dat de betrokken persoon op de hoogte is van en akkoord gaat met de financiële constructie van de opdracht. Voeg alle verklaringen samen in een pdf. Voeg eventueel alle verklaringen samen in 1 pdf.

Indien van toepassing:

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Bonnie Dumanaw

senior projectmedewerker en contactpersoon interdisciplinaire projecten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1600

Carmen Muskee